Isosorsimo - rantojen riesasta resurssiksi - Hämeen ammattikorkeakoulu
Isosorsimo – rantojen riesasta resurssiksi
Maaseuturahasto logo
Ihmisiä rantakaislikossa

Isosorsimo – rantojen riesasta resurssiksi

YHTEYSTIEDOT

Hankkeen perustiedot

Projektin kesto: 1.9.2020-30.4.2022

Toteuttajat: Hämeen ammattikorkeakoulu ja Vanajavesikeskus

Yhteistyöyritykset: St1, Gasum, Watrec Oy, Aquamec

Rahoittajat: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 ja HAMK

Budjetti: 137 501 €

Toiminta-alue: Kanta-Häme

Kohderyhmä: Kanta-Hämeen asukkaat ja kesäasukkaat, järvien suojeluyhdistykset, yritykset sekä kunnat ja kaupungit

Hankkeen kuvaus

Hankkeessa selvitetään isosorsimon leviäminen ja akuutit torjuntakohteet leviämisen ehkäisemiseksi. Toisena toimenpiteenä hankkeessa selvitetään isosorsimon käyttöä ja ominaisuuksia. Teemoina ovat isosorsimon kemiallinen koostumus ja torjuntakeinot. Hankkeessa kerätään tietoa isosorsimon poistoon soveltuvista koneista ja niiden kustannustehokkuudesta. Selvitettävinä torjuntamenetelminä ovat koneellinen poisto, niitto, karjan laidunnus, pressutus ja kitkeminen.

Kolmantena toimenpiteenä selvitetään isosorsimon hyötykäyttömahdollisuuksia ja niiden taloudellista kannattavuutta. Tutkittavia hyötykäyttömuotoja ovat karjan rehu, biokaasu, biohiili ja bioetanoli, joista tehdään erilaisia laboratorio- ja tuotantokokeita sekä kannattavuusselvityksiä. Neljäntenä toimena laaditaan viestintäsuunnitelma asukkaiden ja muiden rantojen käyttäjien tiedottamiseksi ja aktivoimiseksi. Isosorsimon leviämisen ehkäisemiseksi ja torjumiseksi järjestetään erilaisia työnäytöksiä ja infotilaisuuksia eripuolilla Hämettä. Alueellisen viestinnän lisäksi hankkeen tuloksista tiedotetaan valtakunnallisesti monipuolisesti erilaisia tiedotuskanavia hyödyntämällä.

Hankkeen tuloksena tieto isosorsimon levinneisyydestä, torjunnasta sekä hyötykäyttömahdollisuuksista lisääntyy. Tavoitteena on, että isosorsimon taloudelliset hyödyt ovat korjuukustannuksia suuremmat. Samalla myös ihmisten valmius ehkäistä ja torjua isosorsimon leviämistä kasvaa.

 

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU