Hyppää sisältöön

Opiskelijoita luokkahuoneessa

Itla: Samalta viivalta -lapsiperheköyhyysohjelma

Hämeen ammattikorkeakoulu ja ITLA – Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö solmivat yhteistyösopimuksen tutkimus- ja kehittämisyhteistyöstä Samalta viivalta -lapsiperheköyhyysohjelmassa. HAMK Edu tuo ohjelmaan kasvatuksen, koulutuksen, ohjauksen, elämänkulun, siirtymävaiheiden ja monialaisen työotteen asiantuntemusta.

Menetelmällisesti HAMK Edu -tutkimusyksikkö vahvistaa ohjelman nuoriso- ja asiantuntijatutkimuksen näkökulmia.

Ohjelmakokonaisuus alkoi ilmiön, erityisesti perhetaustavaikutusten yhteyden koulumenestykseen, tutkimuksella. Koska aiheesta on yhtäältä runsaasti tutkimustietoa ja toisaalta on tunnistettu jo tiettyjä katvealueita, toteutettiin laaja ilmiökartta-prosessi, johon HAMK Edu toi erityisen asiantuntemuksensa. Kyseessä oli systemaattinen, eri asiantuntijaryhmät dialogiin kokoava menetelmä, joka eteni vaiheittain. Läpi tutkimuksen kulki monialaisen osaamisen juonne, joka on ollut viime vuosina yksi tutkimusyksikön painopistealue.

Asiantuntijana ohjelmassa mukana toimi tutkijayliopettaja, dosentti Jaakko Helander. Projektin toteutusaika on 10/2021 – 07/2022.

Projektin julkaisuja:

Rapid review: perhetaustasta kumpuavat erot koulumenestyksessä ja koulutuspoluissa. Hiilamo Aapo, Helander Jaakko, Ristikari Tiina. HORISONTTI Itlan tutkimukset 2022:1
https://itla.fi/download/rapid-review-perhetaustasta-kumpuavat-erot-koulumenestyksessa-ja-koulutuspoluissa/

Politiikkasuositus: Lasten yhdenvertaisten koulutuspolkujen saavuttamiseksi tarvitaan kunnianhimoisempia toimia. Tiina Ristikari, Jaakko Helander, Aapo Hiilamo, Taru Lilja
https://itla.fi/download/politiikkasuositus-lasten-yhdenvertaisten-koulutuspolkujen-saavuttamiseksi-tarvitaan-kunnianhimoisempia-toimia/

Lisätietoja:

Jaakko Helander
tutkijayliopettaja
HAMK Edu -tutkimusyksikkö
Hämeen ammattikorkeakoulu
0407372588
jaakko.helander@hamk.fi

https://www.hamk.fi/2021/hamk-edu-aloitti-tutkimus-ja-kehittamisyhteistyon-itlan-samalta-viivalta-lapsiperhekoyhyysohjelmassa/