Kehä

eu euroopan aluekehitysrahasto -logo
-

Kehä

Hanketiedot

Hankkeen perustiedot

KEHÄ -hankkeen päätavoitteena on tehostaa sitoutuvan energian ja/tai ravinteiden kierrätystä ja uudelleenkäyttöä kunnallisessa ja maatalouden vesihuollossa ja laajemminkin vesiliiketoiminnassa taloudellisesti ja luontoa säästävällä tavalla.

Mihin vesihuolto on menossa? KEHÄ-hankkeen tulosseminaari 31.10.2018 Hämeenlinnassa

Seminaarissa kuultiin, miten vesihuollon energiatehokkuutta ja ravinteiden kierrätystä voidaan kehittää. Vesihuollon tulevaisuuden näkymiä pohdittiin niin vihreän talouden, resilienssin, viennin kuin tutkimuksen ja kehityksen näkökulmista. 

Esitykset:

NPHarvest – uusi tekniikka ravinteiden talteenottoa varten, Juho Kaljunen, Aalto-yliopisto

Jätevedenpuhdistamon energiankulutuksen pienentäminen dynaamista prosessimallinnusta käyttäen, Anna Mikola, Aalto-yliopisto

Hajajätevesitiedon sähköisen tiedonkeruun toteuttaminen, Sini Pöytäniemi, Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry.

Vesihuollon skenaariot kehiin, Jukka Laitinen ja Tarja Meristö, Laurea-ammattikorkeakoulu

Energian- ja ravinteiden kierrätys- ja kehityshaasteet kansainvälisesti katsottuna, Marina Weck, Hämeen ammattikorkeakoulu

Vesihuollon vientiä osaaminen edellä, Harri Mattila, Hämeen ammattikorkeakoulu

Maisemadiagrammi vihreän talouden vesihuollosta, Jarmo J. Hukka, Tampereen teknillinen yliopisto

Hyödyllisiä linkkejä

EWA
European Water Association
http://www.ewa-online.eu/

IWA
International Water Association
http://www.iwa-network.org/

VVY
Vesilaitosyhdistys ry

Kansainvälisiä konferensseja

EWA
IWA

Muita

European phosphorus platform
www.phosphorusplatform.eu/events/upcoming-events

YHTEYSTIEDOT

Hankkeen tavoitteet ja työpaketit

Hankkeessa kehitetään energian ja ravinteiden kierrätykseen liittyviä teknisiä, taloudellisia ja kestävää kehitystä tukevia verkottuneita ja/tai toimipaikka- ja/tai prosessikohtaisia toimintamalleja kunnallisessa ja maatalouden vesihuollossa. Tavoitteina sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä on tuontiravinteiden ja energian käytön vähentäminen suhteessa tuotannon määrään. Hankkeen tavoitteena on myös kartoittaa ja kehittää veden käsittelyprosessien hallintaan, ympäristökysymyksiin ja paikkatiedon hallintaan soveltuvia kehittyneempiä ja digitaalisia vesitietoratkaisuja, mittaristoja ja verkottuneita toimintamalleja. Hankkeen avulla vahvistetaan myös alan suomalaisten toimijoiden edellytyksiä kasvavaan vientitoimintaan.

Hanke toteutetaan seuraavissa työpaketeissa:

  • TP1: Kierrätysenergia vesihuollossa ja vesiliiketoiminnassa
  • TP2: Kierrätysravinteet vesihuollossa ja vesiliiketoiminnassa
  • TP3: Vesitiedon mittarit ja käyttö
  • TP4: Yhteistyöverkostot, lisäarvon syntyminen, tuotteet ja tekniikat
  • TP5: Hallinto ja tiedottaminen

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU