Kestävä, tutkiva kouluyhteisö - Hämeen ammattikorkeakoulu
Kestävä, tutkiva kouluyhteisö
Tyttö metsässä
Opetushallitus rahoittaa hanketta -logo.
Kuvituskuva.

Kestävä, tutkiva kouluyhteisö

Kestävä, tutkiva kouluyhteisö 5 op

 

Haluatko parastaa kestävyysosaamistasi opetuksessa ja opiskella tulevaisuuden taitoja? Tule tutkimaan koulua kestävyyden oppimispaikkana ja oppimaan, miten uusin tutkimustieto kestävyysosaamisesta ja luonnon monimuotoisuudesta palvelee oppimista jokaisessa oppiaineessa! 

Hämeen ammattikorkeakoulu järjestää yhteistyössä Oulun kaupungin ja Helsingin yliopiston biologisen tutkimusaseman kanssa opettajille suunnatun koulutuksen, jonka tarkoituksena on kehittää taitojasi tutkimukseen perustuvan kestävän kehityksen saralla. Koulutuksessa pääset luomaan uutta ymmärrystä kestävyysteemasta ja saat työkaluja, miten opettaja ja oppilas voivat yhdessä toimia kestävän kehityksen edistämiseksi kouluyhteisössä. Lisäksi pääset oppimaan, miten kestävyysteemat tulevat osaksi jokapäiväistä opetusta luontevasti ja innostavasti. Koulutuksessa pohdimme yhdessä, miten esimerkiksi koulun pihasta voisi tulla luonnon monimuotoisuuden oppimisympäristö tai miten tekoäly voisi olla mukana kestävyysopetuksessa.

Koulutus on ratkaisukeskeinen ja painotamme opetuksessa vuorovaikutteista ja keskustelevaa oppimisilmapiiriä. Kurssiin kuuluu verkkokoulutuksien lisäksi lähijakso Lammin biologisella tutkimusasemalla. Koulutuksen kohderyhmää ovat lukioiden, ammatillisen toisen asteen ja peruskoulujen opettajat ja rehtorit. Sinun kestävyysosaamisellasi on suuri merkitys opiskelijoille, joten tule rakentamaan merkityksellisyyttä ja oppimaan lisää moniammatillisilta huippuasiantuntijoita!

 

Ajankohta: 

Koulutukseen on suunniteltu neljä eri osiota, ja koulutus on tarkoitus toteuttaa kaksi kertaa, toinen lukuvuonna 2023–2024 ja toinen lukuvuonna 2024–2025. Lukuvuoden 2023–2024 koulutus alkaa 23.11.2023 verkossa. Opiskelija suorittaa koulutuksen aikana kaikki neljä osiota.  

Lukuvuoden 2023–2024 päivät ovat: 

 • Johdatus kestävään kouluun 1 op (verkko, 1 pv), 23.11.2023 
 • Kestävyysklinikat 2 op, (Verkkokoulutus 3 x 0,5 päivää, 2 op) Tapahtuu kevään 2024 aikana helmi-huhtikuu 
 • Kiertotalous- ja ilmasto-osaaminen 1 op (verkko, 1 pv) 30.1.2024 
 • Tutkimuksellisuus kestävyysopetuksessa 1 op (Lammin biologinen asema, 2 pv) 6.-7.5.2024 

 

Koulutuksen hinta: 

Koulutus on osallistujalle maksuton. Kuitenkin yöpyminen Lammilla sekä ruokailut koulutuksen aikana ovat omakustanteisia. Kysy lisää Lammin biologisen aseman hinnoista Roosa Suloselta roosa.sulonen@hamk.fi 

 

Lisätiedot:

Koulutussuunnittelija Roosa Sulonen, roosa.sulonen@hamk.fi 

Kestävän kehityksen kehittäjäopettaja Jussi Tomberg, jussi.tomberg@ouka.fi (Koulutuksen sisällöt)

 

 

Opintojakso 1: Johdatus kestävään kouluun

Aika:

23.11.2023 verkossa klo 13-16.30

Sisältö ja teemat:  

 • Kestävyysteot: mitä ne ovat? 
 • Hiilineutraaliuden saavuttamisen periaatteet  
 • Osallista ja innosta: miten opetuksen kautta jalkautetaan kestävyysosaamista. Tiimitoteutuksena luodaan uusia ideoita käytännön työhön ja ideoidaan konkreettisia toimenpiteitä, miten kestävyysosaaminen sisällytetään kaikkiin oppiaineisiin. 
 • Erätaukosessiot: ”Tunteita ja tuoksuja – miten käsitellä kestävyyskeskusteluun liittyviä tunteita”  

Kohderyhmät:

lukioiden, ammatillisen toisen asteen ja peruskoulujen opettajat ja rehtorit  

 Laajuus opintopisteinä: 1 op  

   

Opintojakso 2: Kestävyysklinikat 

 Aika:

Helmi-huhtikuun 2024 aikana, 3 x 0,5 päivää

Sisältö:  

 • Kestävyystuutorit (Hämeen ammattikorkeakoulun kestävän kehityksen koulutuksen opiskelijat) ohjaavat alueellisia kestävyysklinikoita
 • Asiantuntijatietoiskut
 • Konkreettiset ilmastotoimet osallistuvissa kouluissa, sekä kouluntietojen ja taitojen vahvistaminen koskien vastuullisuutta huomioiden eri kestävän kehityksenosa-alueet.  

Kohderyhmät:

lukioiden, ammatillisen toisen asteen ja peruskoulujen opettajat ja rehtorit  

Laajuus opintopisteinä: 2 op  

 

Opintojakso 3: Kiertotalous- ja ilmasto-osaaminen

Aika:

30.1.2024 verkossa klo 13-16.30

 Sisältö:   

 • Ruoka, liikenne, infra ja asenne: näillä keinoilla kohti kestävämpää yhteiskuntaa  
 • Kiertotalous mullistaa koko talousjärjestelmän  
 • Ideoidaan, miten erilaiset asiakirjat saadaan jalkautettua käytännön työhön ja jokaiseen oppiaineeseen  

Kohderyhmät:

lukioiden, ammatillisen toisen asteen ja peruskoulujen opettajat ja rehtorit  

Opintopisteet: 1 op  

 

Opintojakso 4: Tutkimuksellisuus kestävyysopetuksessa

Aika:

6.-7.5.2024 Lammin biologinen asema

Lähijaksolla Helsingin yliopiston Lammin biologisella asemalla tuodaan tutkimuksellisuus koulutukseen käytännönläheisellä ja innostavalla tavalla. Lähijaksolla perehdytään mm. monimuotoisuuden, hiilitaseen ja vesienhoidon tutkimukseen, ja miten näitä voidaan viedä omaan opetukseen. Lähijaksolla koulutettavat esittelevät ja keskustelevat toteutetuista projekteistaan seminaarissa.  

Sisältö:  

Lähijakson ensimmäisenä päivänä käsitellään seuraavia teemoja pääosin maastossa:  

 • Miten luonnon monimuotoisuutta tutkitaan?  
 • Miten monimuotoisuus tutkimusta voi soveltaa opetukseen?  
 • Miten vesistöjen hiilitasetta tutkitaan ja havaintoja sovelletaan?  
 • Miten vesistöjen kuormitusta tutkitaan? 
 • Miten vesistöjen tutkimusta voidaan soveltaa opetukseen?  

Toisen päivän seminaarissa koulutettavat esittelevät itsenäisiä tehtäviään, joista keskustellaan ryhmässä.   

Kohderyhmät:

lukioiden, ammatillisen toisen asteen ja peruskoulujen opettajat ja rehtorit

Laajuus opintopisteinä: 1 op  

 

Lue lisää Lammin biologisesta asemasta täältä.

Ilmoittautuminen: 

Pääset ilmoittautumaan koulutukseen oheisen linkin kautta: https://hamk.e-lomake.fi/lomakkeet/384/lomakkeet.html. Ilmoittautumista on jatkettu tiistaihin 21.11.2023 asti. 

Huom! Tällä lomakkeella ilmoittaudutaan vain lukuvuoden 2023–2024 toteutukseen. 2024–2025 toteutuksen päivät julkaistaan myöhemmin.  

Ilmoittautuminen on sitova ja peruutukset tulee tehdä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Jos tarvitset majoitusta Lammin biologiselle asemalle, ole ilmoittautumisesi jälkeen yhteydessä Roosa Suloseen (roosa.sulonen@hamk.fi)

 

YHTEYSTIEDOT

Koulutus on OPH:n rahoittamaa maksutonta opetustoimen henkilöstökoulutusta.