Hyppää sisältöön
Kuvassa kolme henkilöä kuvattuna aurinkoisessa metsässä. Etualalla oleva henkilö katsoo kameraan ja kamera tarkentaa häneen. Takana seisoo kaksi henkilöä.
Home Tutkimus Hankkeet Kestävä, tutkiva kouluyhteisö

Kestävä, tutkiva kouluyhteisö

Haluatko parastaa kestävyysosaamistasi opetuksessa ja opiskella tulevaisuuden taitoja? Tule tutkimaan koulua kestävyyden oppimispaikkana ja oppimaan, miten uusin tutkimustieto kestävyysosaamisesta ja luonnon monimuotoisuudesta palvelee oppimista jokaisessa oppiaineessa!

Koulutuksen kuvaus

Hämeen ammattikorkeakoulu järjestää yhteistyössä Oulun kaupungin ja Helsingin yliopiston biologisen tutkimusaseman kanssa opettajille suunnatun koulutuksen, jonka tarkoituksena on kehittää taitojasi tutkimukseen perustuvan kestävän kehityksen saralla. Koulutuksessa pääset luomaan uutta ymmärrystä kestävyysteemasta ja saat työkaluja, miten opettaja ja oppilas voivat yhdessä toimia kestävän kehityksen edistämiseksi kouluyhteisössä. Lisäksi pääset oppimaan, miten kestävyysteemat tulevat osaksi jokapäiväistä opetusta luontevasti ja innostavasti. Koulutuksessa pohdimme yhdessä, miten esimerkiksi koulun pihasta voisi tulla luonnon monimuotoisuuden oppimisympäristö tai miten tekoäly voisi olla mukana kestävyysopetuksessa.

Koulutus on ratkaisukeskeinen ja painotamme opetuksessa vuorovaikutteista ja keskustelevaa oppimisilmapiiriä. Kurssiin kuuluu verkkokoulutuksien lisäksi lähijakso Lammin biologisella tutkimusasemalla. Koulutuksen kohderyhmää ovat lukioiden, ammatillisen toisen asteen ja peruskoulujen opettajat ja rehtorit. Sinun kestävyysosaamisellasi on suuri merkitys opiskelijoille, joten tule rakentamaan merkityksellisyyttä ja oppimaan lisää moniammatillisilta huippuasiantuntijoita!

Ajankohta

Koulutukseen on suunniteltu neljä eri osiota, ja koulutus on tarkoitus toteuttaa lukuvuonna 2024–2025. Opiskelija suorittaa koulutuksen aikana kaikki neljä osiota.  

Lukuvuoden 2024-2025 päivät julkaistaan loppukevään aikana!

 • Johdatus kestävään kouluun 1 op (verkko, 1 pv)
 • Kestävyysklinikat 2 op, (Verkkokoulutus 3 x 0,5 päivää, 2 op) 
 • Kiertotalous- ja ilmasto-osaaminen 1 op (verkko, 1 pv) 
 • Tutkimuksellisuus kestävyysopetuksessa 1 op (Lammin biologinen asema, 2 pv) 

Ilmoittautuminen

2024-2025 vuoden toteutuksen ilmoittautuminen aukeaa loppukevään 2024 aikana näillä verkkosivuilla!

Koulutuksen hinta

Koulutus on osallistujalle maksuton. Kuitenkin yöpyminen Lammilla sekä ruokailut koulutuksen aikana ovat omakustanteisia. Kysy lisää Lammin biologisen aseman hinnoista Roosa Suloselta roosa.sulonen@hamk.fi 

Opintojaksot

Aika:

23.11.2023 verkossa klo 13-16.30

Sisältö ja teemat:  

 • Kestävyysteot: mitä ne ovat? 
 • Hiilineutraaliuden saavuttamisen periaatteet  
 • Osallista ja innosta: miten opetuksen kautta jalkautetaan kestävyysosaamista. Tiimitoteutuksena luodaan uusia ideoita käytännön työhön ja ideoidaan konkreettisia toimenpiteitä, miten kestävyysosaaminen sisällytetään kaikkiin oppiaineisiin. 
 • Erätaukosessiot: ”Tunteita ja tuoksuja – miten käsitellä kestävyyskeskusteluun liittyviä tunteita”  

Kohderyhmät:

lukioiden, ammatillisen toisen asteen ja peruskoulujen opettajat ja rehtorit  

 Laajuus opintopisteinä: 1 op  

 Aika:

Helmi-huhtikuun 2024 aikana, 3 x 0,5 päivää

Sisältö:  

 • Kestävyystuutorit (Hämeen ammattikorkeakoulun kestävän kehityksen koulutuksen opiskelijat) ohjaavat alueellisia kestävyysklinikoita
 • Asiantuntijatietoiskut
 • Konkreettiset ilmastotoimet osallistuvissa kouluissa, sekä kouluntietojen ja taitojen vahvistaminen koskien vastuullisuutta huomioiden eri kestävän kehityksenosa-alueet.  

Kohderyhmät:

lukioiden, ammatillisen toisen asteen ja peruskoulujen opettajat ja rehtorit  

Laajuus opintopisteinä: 2 op  

Aika:

30.1.2024 verkossa klo 13-16.30

 Sisältö:   

 • Ruoka, liikenne, infra ja asenne: näillä keinoilla kohti kestävämpää yhteiskuntaa  
 • Kiertotalous mullistaa koko talousjärjestelmän  
 • Ideoidaan, miten erilaiset asiakirjat saadaan jalkautettua käytännön työhön ja jokaiseen oppiaineeseen  

Kohderyhmät:

lukioiden, ammatillisen toisen asteen ja peruskoulujen opettajat ja rehtorit  

Opintopisteet: 1 op 

Aika:

6.-7.5.2024 Lammin biologinen asema

Lähijaksolla Helsingin yliopiston Lammin biologisella asemalla tuodaan tutkimuksellisuus koulutukseen käytännönläheisellä ja innostavalla tavalla. Lähijaksolla perehdytään mm. monimuotoisuuden, hiilitaseen ja vesienhoidon tutkimukseen, ja miten näitä voidaan viedä omaan opetukseen. Lähijaksolla koulutettavat esittelevät ja keskustelevat toteutetuista projekteistaan seminaarissa.  

Sisältö:  

Lähijakson ensimmäisenä päivänä käsitellään seuraavia teemoja pääosin maastossa:  

 • Miten luonnon monimuotoisuutta tutkitaan?  
 • Miten monimuotoisuus tutkimusta voi soveltaa opetukseen?  
 • Miten vesistöjen hiilitasetta tutkitaan ja havaintoja sovelletaan?  
 • Miten vesistöjen kuormitusta tutkitaan? 
 • Miten vesistöjen tutkimusta voidaan soveltaa opetukseen?  

Toisen päivän seminaarissa koulutettavat esittelevät itsenäisiä tehtäviään, joista keskustellaan ryhmässä.   

Kohderyhmät:

lukioiden, ammatillisen toisen asteen ja peruskoulujen opettajat ja rehtorit

Laajuus opintopisteinä: 1 op  

Lue lisää Lammin biologisesta asemasta täältä.

Yhteystiedot

Koulutussuunnittelija Roosa Sulonen, roosa.sulonen@hamk.fi 

Kestävän kehityksen kehittäjäopettaja Jussi Tomberg, jussi.tomberg@ouka.fi (Koulutuksen sisällöt)

Jussi Tomberg

Kestävän kehityksen kehittäjäopettaja

jussi.tomberg@ouka.fi

Sivistys- ja kulttuuripalvelut logo.

Koulutus on OPH:n rahoittamaa maksutonta opetustoimen henkilöstökoulutusta.