Hyppää sisältöön
Home Tutkimus Hankkeet Tekoälyavusteinen päätöksenteko isojen kiinteistösalkkujen energiatehokkuustyössä (KIINTEÄ)

Tekoälyavusteinen päätöksenteko isojen kiinteistösalkkujen energiatehokkuustyössä (KIINTEÄ)

Hankkeella haetaan ratkaisua siihen, miten tekoälyavusteisuuden hyödyntäminen voidaan aloittaa kuntatason energiatehokkuustyössä, ennen kaikkea energiatehokkuuden investointipäätöksiä valmistelevassa työssä.

Sinisellä taustalla EU:n logo. Logon alla lukee Euroopan unoni, Euroopan aluekehitysrahasto.

Perustiedot

  • Toteuttajat: koordinaattorina Suomen ympäristöopisto SYKLI, HAMK osatoteuttajana
  • Rahoittajat: EAKR, Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Uudenmaan liitto, Hämeen liitto, Hämeenlinnan kaupunki
  • Osatoteuttajan projektipäällikkö Katariina Penttilä
  • Toteutusaika: 1.9.2018 — 28.2.2021

Hankkeella haetaan ratkaisua siihen, miten tekoälyavusteisuuden hyödyntäminen voidaan aloittaa kuntatason energiatehokkuustyössä, ennen kaikkea energiatehokkuuden investointipäätöksiä valmistelevassa työssä. Tekoälyä hyödynnetään neuroverkkolaskennan muodossa selvittämään kiinteistökannan lämmitysenergian tarvetta.

Keskeiset toimenpiteet

  • Mallinnetaan ja klusteroidaan kohderyhmien kiinteistökantaa, jotta saadaan kokonaiskuva kiinteistöjen energiansäästöpotentiaalista. ESCO-mallinnuksella selvitetään kuntien pilottikohteissa palveluun liittyvien osa-alueiden potentiaalia (mm. uusiutuvat energiamuodot, vähähiilisyys jne.).
  • Kehitetään kohdealueen toimijoiden vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa energiatehokkuustyön käynnistämiseksi. Yritykset sitoutetaan mukaan käänteisellä markkinavuoropuhelulla, jossa tuodaan pk-yrityksiä, kuntia ja muita yleishyödyllisiä tahoja yhteen yhteistyöpotentiaalin kartoittamiseksi ja toiminnan vauhdittamiseksi.

Tästä Syklin hankesivulle

Yhteystiedot

Katariina Penttilä

Hämeen liitto. Regional council of Häme. Kirjoitettu mustalla. Ylhäällä punainen vaakuna.