Tekoälyavusteinen päätöksenteko isojen kiinteistösalkkujen energiatehokkuustyössä (KIINTEÄ) - Hämeen ammattikorkeakoulu
Tekoälyavusteinen päätöksenteko isojen kiinteistösalkkujen energiatehokkuustyössä (KIINTEÄ)
Euroopan aluekehitysrahasto -logo
Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logo
Energiatehokas rakennus

Tekoälyavusteinen päätöksenteko isojen kiinteistösalkkujen energiatehokkuustyössä (KIINTEÄ)

Hanketiedot

  • Toteuttajat: koordinaattorina Suomen ympäristöopisto SYKLI, HAMK osatoteuttajana
  • Rahoittajat: EAKR, Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Uudenmaan liitto, Hämeen liitto, Hämeenlinnan kaupunki
  • Osatoteuttajan projektipäällikkö Katariina Penttilä
  • Toteutusaika: 1.9.2018 — 28.2.2021

Hankkeella haetaan ratkaisua siihen, miten tekoälyavusteisuuden hyödyntäminen voidaan aloittaa kuntatason energiatehokkuustyössä, ennen kaikkea energiatehokkuuden investointipäätöksiä valmistelevassa työssä. Tekoälyä hyödynnetään neuroverkkolaskennan muodossa selvittämään kiinteistökannan lämmitysenergian tarvetta.

Keskeiset toimenpiteet

  • Mallinnetaan ja klusteroidaan kohderyhmien kiinteistökantaa, jotta saadaan kokonaiskuva kiinteistöjen energiansäästöpotentiaalista. ESCO-mallinnuksella selvitetään kuntien pilottikohteissa palveluun liittyvien osa-alueiden potentiaalia (mm. uusiutuvat energiamuodot, vähähiilisyys jne.).
  • Kehitetään kohdealueen toimijoiden vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa energiatehokkuustyön käynnistämiseksi. Yritykset sitoutetaan mukaan käänteisellä markkinavuoropuhelulla, jossa tuodaan pk-yrityksiä, kuntia ja muita yleishyödyllisiä tahoja yhteen yhteistyöpotentiaalin kartoittamiseksi ja toiminnan vauhdittamiseksi.

Tästä Syklin hankesivulle

YHTEYSTIEDOT

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU