Hyppää sisältöön
Home Tutkimus Hankkeet Kokeilujen 3D -klubi

Kokeilujen 3D -klubi

Kokeilujen 3D -klubi on kokeellinen, soveltavan tutkimustoiminnan hanke, joka yhdistää yritysten innovaatiotoiminnan ja soveltavan tutkimuksen yhteisölliseksi kokonaisuudeksi.

Perustiedot

Hankkeen perustiedot

 • Toteuttaja: HAMK
 • Rahoittaja: Hämeen liitto (AIKO)
 • Projektipäällikkö: Timo Kärppä
 • Toteutusaika: 1.5.2018 — 30.4.2019
 • Kohdealue: Kanta-Häme

Kokeilujen 3D -klubi on kokeellinen, soveltavan tutkimustoiminnan hanke, joka yhdistää yritysten innovaatiotoiminnan ja soveltavan tutkimuksen yhteisölliseksi kokonaisuudeksi.

3D-klubi on vuorovaikutteinen ja avoin yhteisö, jossa 3D-tiimit tekevät rohkeita ja nopeita, mutta vakavasti tulokseen tähtääviä tutkimuksellisia digitaalistumiskokeiluja kone- ja metallialan pk-yrityksissä. Kokeiluissa keskitytään erityisesti koneensuunnittelun ja laadunhallinnan uudenlaisiin ja uusinta 3D-teknologiaa hyödyntäviin palveluihin ja ratkaisuihin.

Keskeiset toimenpiteet

 • Tehdään yritysvierailuja, tavoitteena tutustua yritysten toimintaan ja kartoittaa yritysten 3D-teknologioihin liittyvät tarpeet ja ideat
 • Laaditaan osallistuville yrityksille “3D -Road Mapit”, joihin kuvataan yritysten lyhyen ja pitkän aikavälin 3D-teknologioiden käyttöönotto ja tarpeet
 • Toteutetaan 3D-teknologioiden käyttökokeilut yritysten “3D -Road Mapien” mukaisesti
 • Järjestetään 3D-välineiden käyttökoulutusta ja -opastusta yritysten henkilökunnalle
 • Tehdään yrityksille lyhyet ehdotukset toimenpiteistä, joilla yritykset voivat edetä 3D-teknologioiden hyödyntämisessä
 • Laaditaan Hämeen 3D -Road Map, jossa esitetään, miten alueen kone- ja metallialan pk-yritysten digitaalisaatiota edistetään
 • Vakiinnutetaan alueelle 3D-klubin toimintamalli 3D-teknologioiden edistämiseksi

Yhteystiedot

Hämeen liitto. Regional council of Häme. Kirjoitettu mustalla. Ylhäällä punainen vaakuna.