Hyppää sisältöön

ihmiset ja portaikko

Kokko-hanke

Kokko-hanke on yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen korkeakoulupedagogiikan kouluttajien ja kehittäjien osaamisen kehittämishanke vuosille 2021-2023.

Tavoite

Hankkeen tavoitteena on syventää korkeakoulupedagogiikan kouluttajien ja kehittäjien osaamista liittyen digitaalisiin ja yhteisöllisiin toimintaympäristöihin.

Osatavoitteet Vastuutoteuttajat
1. Vertaisoppiminen ja sen vakiinnuttaminen Oulun ammattikorkeakoulu
Oulun yliopisto
2. Jatkuvan oppimisen pedagoginen perusta ja digipedagogiikka Tampereen yliopisto
Tampereen ammattikorkeakoulu
Satakunnan ammattikorkeakoulu
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
3. Hyvinvoiva ja yhteisöllinen korkeakoulu Hämeen ammattikorkeakoulu
Turun yliopisto
Jyväskylän yliopisto
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
4. Pedagoginen johtamistoiminta Satakunnan ammattikorkeakoulu
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Tulokset

Hankkeen tuloksena korkeakoulupedagogiikan kouluttajien ja kehittäjien osaaminen laajentuu ja syntyy konkreettisia toimintamalleja digi- ja yhteisöllisissä oppimisympäristöissä toimimiseen. Tuloksia hyödynnetään korkeakouluopettajien työntukemisessa ja se lisää opiskelijoiden oppimisen laatua ja edistää opintoja.

Kohderyhmä

Korkeakoulupedagogiikan kouluttaja ja kehittäjät kaikissa Suomen korkeakouluissa.

Toteuttajat

Hanketta koordinoi Oulun ammattikorkeakoulu. Osatoteuttajina toimivat Oulun, Tampereen, Turun  sekä Jyväskylän yliopistot. Ammattikorkeakouluista osatoteuttajina toimivat Oulun lisäksi Haaga-Helia, Hämeen, Satakunnan ja Tampereen ammattikorkeakoulut.

Rahoitus

Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lisätietoja hankkeesta: https://www.oamk.fi/fi/koulutus/ammatillinen-opettajakorkeakoulu/kopeyhteiso/kokko-hanke