THEwellbeing - Korkeakouluopettajien opetusprosessien ja hyvinvoinnin tukeminen - Hämeen ammattikorkeakoulu
THEwellbeing – Korkeakouluopettajien opetusprosessien ja hyvinvoinnin tukeminen
Kuvassa kaksi henkilöä tutkii pöydän ääressä paperia.

THEwellbeing – Korkeakouluopettajien opetusprosessien ja hyvinvoinnin tukeminen

THEwellbeing-tutkimushankkeen tavoitteena on edistää yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa toimivien korkeakouluopettajien pedagogista osaamista ja hyvinvointia.  

Hankkeen nimi: “Opetuksen jälkeen mä vaan istuin lattialla ja huohotin” – Korkeakouluopettajien opetusprosessien ja hyvinvoinnin tukeminen (THEwellbeing)  

Rahoittaja: Suomen Akatemia (päätösnro 350826) 

Hankkeen toteutusaika: 01.09.2022 – 31.08.2026 

Konsortion johtaja:

Liisa Postareff, Hämeen ammattikorkeakoulu

Partnerit:

Anna Parpala, Helsingin yliopisto

Petri Nokelainen, Tampereen yliopisto  

Tutkimuksesta lyhyesti

Hankkeessa tutkitaan korkeakouluopettajien opetusprosessien ja hyvinvoinnin välisiä yhteyksiä. Opetusprosesseja tarkastellaan erityisesti oppimislähtöisen opetuksen näkökulmasta, kun taas hyvinvointia tarkastellaan stressin, uupumuksen ja työtyytyväisyyden kautta. Tutkimuksen avulla saadaan tietoa myös opetukseen liittyvistä tunteista.

Monipuolisiin aineistoihin (itseraportointiaineistot, fysiologiset mittaukset ja videohavainnot) perustuvat tulokset auttavat ymmärtämään laajasti korkeakouluopetukseen liittyviä hyvinvoinnin pedagogisia ja psykologisia näkökulmia.

Interventio

Hankkeessa kehitetään ja toteutetaan THEwellbeing-interventio, jonka avulla tuetaan oppimislähtöistä opetusta ja opettajien hyvinvointia.

Interventiossa hyödynnetään mm. mindfulness-harjoituksia sekä ohjattua reflektiota, joka perustuu oman opetuksen videointiin sekä siihen liittyvään haastattelutilanteeseen, jossa keskustelua viritetään videoitujen opetustilanteiden avulla.

Intervention tavoitteena on tuottaa myös konkreettisia toimintatapoja korkeakouluopettajien pedagogiikan ja hyvinvoinnin tueksi.

Kiinnostuitko mindfulnessista? Kehitämme hankkeessa korkeakouluopettajia tukevia harjoituksia, mutta näiden valmistumista odotellessa voit tutustua esim. Oivan harjoituksiin.

Hei korkeakouluopettaja!

Oletko miettinyt, miten voisit kehittää opetustasi siten, että se tukisi hyvinvointiasi?  Haluaisitko saada vertaistukea työhösi ja opetukseesi liittyen? Kiinnostaako sinua oppia lisää siitä, kuinka reflektointia ja mindfulnessia voidaan hyödyntää opettajien hyvinvoinnin tukemisessa? 

Suomen Akatemian rahoittamassa THEwellbeing-hankkeessa tutkimme ja kehitämme korkeakouluopettajien pedagogista osaamista ja hyvinvointia. 

Mistä tutkimuksessa on kysymys?  

Tutkimukseen osallistuvat korkeakouluopettajat pääsevät mukaan THEwellbeing-interventioon, jonka tavoitteena on opetusprosessien ja hyvinvoinnin edistäminen. 

Tutkimusjakson/intervention aikana osallistujilta kerätään monipuolinen aineisto, joka auttaa ymmärtämään opetukseen liittyvän hyvinvoinnin pedagogisia ja psykologisia näkökulmia.

Tutkimuksen tulokset tarjoavat uutta, pitkittäisaineistoihin perustuvaa tietoa korkeakouluopettajien opetukseen ja hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä opetustilanteiden aikana. Tuloksia voidaan hyödyntää kehitettäessä ratkaisuja opettajien pedagogisen osaamisen ja hyvinvoinnin tukemiseksi. 

Miten hyödyn  tutkimuksesta osallistujana?  

Tutkimukseen osallistuvalla on mahdollisuus

 • saada vertaistukea korkeakouluopettajan työhön muilta osallistujilta
 • saada yleisesti tukea ja keinoja oman opetuksen ja hyvinvoinnin  edistämiseen korkeakoulupedagogiikan asiantuntijoilta sekä mindfulness-mentorilta
 • käyttää Moodmetric-älysormusta tutkimusjakson aikana, mikä mahdollistaa oman virittyneisyyden tarkastelun
 • saada yksilöllistä tukea oman opetuksen ja  opetustilanteiden pohdintaan
 • saada tutkimukseen ja interventioon osallistumisestaan todistus.

Kuka voi osallistua tutkimukseen?

Tutkimukseen kutsutaan osallistujiksi korkeakouluopettajia yliopistoista ja ammattikorkeakouluista.

Toivomme osallistujiksi eri-ikäisiä ja eritaustaisia henkilöitä. Sekä juuri opetustehtävissä aloittaneiden että kokeneiden konkareiden näkemykset ovat arvokkaita!

Tutkimukseen osallistumisen edellytyksenä on

 • säännöllinen oma opetus lukuvuoden 2023-2024 aikana 
 • valmius ja kiinnostus osallistua lukuvuoden aikana toteutettavaan tutkimusjaksoon sekä vertaistukea hyödyntäviin tilaisuuksiin
 • mahdollisuus käyttää Moodmetric-älysormusta kaksi viikkoa tutkimusjakson aikana. Moodmetric-älysormuksen käyttö on turvallista – tiedossa ei ole merkittäviä haittavaikutuksia, mutta voit tutustua käytön rajoituksiin ja suosituksiin Moodmetric – käyttäjän oppaan avulla.

Mitä tutkimukseen osallistuminen vaatii?  

Tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista.

Tutkimukseen ja interventioon osallistuminen koostuu seuraavista toimista lukuvuoden aikana:   

 • 4 x kyselyyn vastaaminen
 • 2 x älysormusmittausjakso ja lyhyt opetukseen liittyvien emootioiden raportointi LearningTracker -älypuhelinsovelluksessa
 • oman opetuksen videointi sekä siihen liittyvä haastattelu (ohjattu reflektio)
 • itsenäinen opiskelu itseopiskelumateriaalien avulla ja ryhmätapaamiset 3 x 4h.

Rakennamme osallistujien tueksi Moodle-sivuston, linkki Moodleen lisätään syksyllä 2023.  

Tutkimukseen osallistuminen on mahdollista keskeyttää tutkimusjakson aikana syytä ilmoittamatta ja ilman seuraamuksia.

Miten voin osallistua tutkimukseen? 

Voit ilmoittaa kiinnostuksesi tutkimukseen ottamalla yhteyttä tutkijaryhmään Webropol-lomakkeen kautta (lisätään 3/2023). Yhteydenotto ei sido sinua osallistumaan tutkimukseen. Tutkimuksesta kiinnostuneiden henkilöiden yhteystiedot tallennetaan ja heille lähetetään lisätietoa tutkimuksen toteutuksesta. Tutkijaryhmä vahvistaa tutkimukseen osallistumisen syksyyn 2023 mennessä. 

Vastuulliset johtajat

 

Liisa Postareff

Konsortion johtaja

Dosentti, johtava tutkijayliopettaja, KT           

Liisa Postareff 

HAMK Edu -tutkimusyksikkö, Hämeen ammattikorkeakoulu 

liisa.postareff@hamk.fi 

 

 

Partneri

Dosentti, yliopistonlehtori, KT 

Anna Parpala  

Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto  

anna.parpala@helsinki.fi 

Partneri

Professori, FT 

Petri Nokelainen 

Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta, Tampereen yliopisto 

petri.nokelainen@tuni.fi 

 

Post doc -vaiheen tutkijat

 

Tutkijayliopettaja (tenure track), FT 

Heta Rintala  

HAMK Edu -tutkimusyksikkö, Hämeen ammattikorkeakoulu  

heta.rintala@hamk.fi 

 

Yliopistonlehtori, KT 

Milla Räisänen  

Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto 

milla.raisanen@helsinki.fi

 

Tutkijatohtori, KT 

Anna Wallin  

Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta, Tampereen yliopisto 

anna.wallin@tuni.fi 

 

Asiantuntijat

 

Psykologi, tutkija  

Ilmari Puhakka  

Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta, Tampereen yliopisto

 

Valmentaja, kouluttaja, FT 

Saara Repo  

Repopresence Oy 

 

Yhteistyökumppanit

Prof. Reinhard Pekrun, University of Essex 

Prof. Jan Vermunt, Eindhoven University of Technology  

Prof. (Associate) Michelle Helms-Lorenz, University of Groningen 

Prof. Lars-Erik Malmberg, University of Oxford 

Prof. Sanna Järvelä, Oulun yliopisto  

“After teaching, I just sat on the floor and gasped.” 
– Enhancing higher education teachers’ teaching processes and well-being (THEwellbeing) 

Funded by Academy of Finland  

Project duration: 1.9.2022-31.8.2026

Coordinated by Häme University of Applied Sciences (Liisa Postareff), consortium partners University of Helsinki (Anna Parpala) and Tampere University (Petri Nokelainen)  

The project examines the relationship between higher education (HE) teachers’ pedagogical competence and well-being. We focus on learning-focused teaching (LFT), where teachers pay attention to the quality of teacher-student and student-student interactions to activate students’ prior knowledge and their own thinking. In the LFT approach, teachers flexibly use a wide range of teaching and assessment methods to engage and activate their students according to the situation and are able to reflect on their own actions in the teaching-learning situation.

HE teaching has remained largely under-researched from the perspective of teacher well-being. From a well-being perspective, we focus on stress and the risk of burnout, teaching satisfaction and emotions. We will examine teaching processes and well-being both on a general level (how teachers typically teach) but also in specific teaching situations. We collect different type of data from the participating HE teachers, including survey data, psychophysiological data via Moodmetric smart rings, experience sampling data and video-recorded data from teaching sessions.

During the project, an intervention will be developed to help teachers develop their LFT processes and wellbeing. More specifically, the intervention will provide tools to use LFT methods and help teachers to reflect on their own teaching using Guided Reflection (GR) and Mindfulness-Based practices (MBP). The intervention is expected to influence teacher well-being positively. THEwellbeing intervention will be developed and implemented in collaboration between educational researchers and experts as well as with the support and guidance of national and international collaborators.

 

Principal investigators

Adjunct Professor (docent), Leading Research Scientist

Liisa Postareff

HAMK Edu Research Unit, Häme University of Applied Sciences

liisa.postareff@hamk.fi

 

Adjunct Professor (docent), University Lecturer

Anna Parpala

Department of Education, University of Helsinki

anna.parpala@helsinki.fi

 

Professor

Petri Nokelainen

Faculty of Education and Culture, Tampere University

petri.nokelainen@tuni.fi

 

Postdoctoral researchers

Principal Research Scientist (tenure track)

Heta Rintala

HAMK Edu Research Unit, Häme University of Applied Sciences

heta.rintala@hamk.fi

 

University Lecturer

Milla Räisänen

Department of Education, University of Helsinki

milla.raisanen@helsinki.fi

 

Postdoctoral Researcher

Anna Wallin

Faculty of Education and Culture, Tampere University

anna.wallin@tuni.fi

 

Experts

Psychologist, Researcher

Ilmari Puhakka

Faculty of Education and Culture, Tampere University

 

Mindfulness expert, Coach

Saara Repo

Repopresence Oy

 

Collaborators

Prof. Reinhard Pekrun, University of Essex

Prof. Jan Vermunt, Eindhoven University of Technology

Prof. (Associate) Michelle Helms-Lorenz, University of Groningen

Prof. Lars-Erik Malmberg, University of Oxford

Prof. Sanna Järvelä, University of Oulu

 

 

 

 

YHTEYSTIEDOT

Hanke Twitterissä

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU