Hyppää sisältöön

THEwellbeing

Korkeakouluopettajien opetusprosessien ja hyvinvoinnin tukeminen

Suomen Akatemia logo

Hankkeen tiedot

Hanke“Opetuksen jälkeen mä vaan istuin lattialla ja huohotin” – Korkeakouluopettajien opetusprosessien ja hyvinvoinnin tukeminen (THEwellbeing) 
Kesto01.09.2022 – 31.08.2026 
ToteuttajatHAMK (Päätoteuttaja),
Helsingin Yliopisto,
Tampereen Yliopisto
RahoittajaSuomen Akatemia (päätösnrot 350826 , 350827, 350828)
Budjetti

Hankkeessa tutkitaan korkeakouluopettajien opetusprosessien ja hyvinvoinnin välisiä yhteyksiä.

Opetusprosesseja tarkastellaan erityisesti oppimislähtöisen opetuksen näkökulmasta, kun taas hyvinvointia tarkastellaan stressin, uupumuksen ja työtyytyväisyyden kautta. Tutkimuksen avulla saadaan tietoa myös opetukseen liittyvistä tunteista.

Monipuolisiin aineistoihin (itseraportointiaineistot, fysiologiset mittaukset ja videohavainnot) perustuvat tulokset auttavat ymmärtämään laajasti korkeakouluopetukseen liittyviä hyvinvoinnin pedagogisia ja psykologisia näkökulmia.

Hankkeessa kehitetään ja toteutetaan THEwellbeing-interventio, jonka avulla tuetaan oppimislähtöistä opetusta ja opettajien hyvinvointia.

Interventiossa hyödynnetään mm. mindfulness-harjoituksia sekä ohjattua reflektiota, joka perustuu oman opetuksen videointiin sekä siihen liittyvään haastattelutilanteeseen, jossa keskustelua viritetään videoitujen opetustilanteiden avulla.

Intervention tavoitteena on tuottaa myös konkreettisia toimintatapoja korkeakouluopettajien pedagogiikan ja hyvinvoinnin tueksi.

Kiinnostuitko mindfulnessista? Kehitämme hankkeessa korkeakouluopettajia tukevia harjoituksia, mutta näiden valmistumista odotellessa voit tutustua esim. Oivan harjoituksiin.

Osallistujalle

Hei korkeakouluopettaja!


Oletko miettinyt, miten voisit kehittää opetustasi siten, että se tukisi hyvinvointiasi? Haluaisitko saada vertaistukea työhösi ja opetukseesi liittyen? Kiinnostaako sinua oppia lisää siitä, kuinka reflektointia ja mindfulnessia voidaan hyödyntää opettajien hyvinvoinnin tukemisessa?

Tutkimukseen osallistuvat korkeakouluopettajat ovat mukana THEwellbeing-interventiossa, jonka tavoitteena on opetusprosessien ja hyvinvoinnin edistäminen. 

Tutkimuksen aikana osallistujilta kerätään monipuolinen aineisto, joka auttaa ymmärtämään opetukseen liittyvän hyvinvoinnin pedagogisia ja psykologisia näkökulmia.

Tutkimuksen tulokset tarjoavat uutta, pitkittäisaineistoihin perustuvaa tietoa korkeakouluopettajien opetukseen ja hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä opetustilanteiden aikana. Tuloksia voidaan hyödyntää kehitettäessä ratkaisuja opettajien pedagogisen osaamisen ja hyvinvoinnin tukemiseksi. 

Tutkimukseen osallistuvalla on mahdollisuus

 • saada vertaistukea korkeakouluopettajan työhön muilta osallistujilta
 • saada yleisesti tukea ja keinoja oman opetuksen ja hyvinvoinnin edistämiseen korkeakoulupedagogiikan asiantuntijoilta sekä mindfulness-mentorilta
 • käyttää Moodmetric-älysormusta tutkimusjakson aikana, mikä mahdollistaa oman virittyneisyyden tarkastelun
 • saada yksilöllistä tukea oman opetuksen ja  opetustilanteiden pohdintaan
 • saada osallistumisestaan todistus.

Hankkeeseen kutsutaan osallistujiksi korkeakouluopettajia yliopistoista ja ammattikorkeakouluista. Hankkeen kohderyhmänä ovat seuraavien korkeakoulujen opettajat:

 • Helsingin yliopisto
 • Tampereen yliopisto
 • Oulun yliopisto
 • Aalto-yliopisto
 • Tampereen ammattikorkeakoulu 
 • Hämeen ammattikorkeakoulu
 • Laurea-ammattikorkeakoulu
 • Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
 • Metropolia Ammattikorkeakoulu

Osallistujiksi toivotaan eri-ikäisiä ja eritaustaisia henkilöitä kuitenkin huomioiden se, että intervention toteutuskieli on suomi. Sekä juuri opetustehtävissä aloittaneiden että kokeneiden konkareiden näkemykset ovat arvokkaita!

Tutkimukseen osallistumisen edellytyksenä on

 • oma opetus yliopistossa/ammattikorkeakoulussa lukuvuoden 2023-2024 aikana 
 • valmius ja kiinnostus osallistua lukuvuoden aikana toteutettavaan tutkimusjaksoon
 • valmius ja kiinnostus osallistua vertaistukea hyödyntäviin koulutustilaisuuksiin
 • mahdollisuus käyttää Moodmetric-älysormusta kaksi viikkoa tutkimusjakson aikana. Moodmetric-älysormuksen käyttö on turvallista – tiedossa ei ole merkittäviä haittavaikutuksia, mutta voit tutustua käytön rajoituksiin ja suosituksiin Moodmetric – käyttäjän oppaan avulla.

Tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista.

Tutkimukseen ja interventioon osallistuminen koostuu seuraavista toimista lukuvuoden aikana:   

 • 3 x kyselyyn vastaaminen
 • 2 x älysormusmittausjakso ja lyhyt opetukseen liittyvien emootioiden raportointi LearningTracker -älypuhelinsovelluksessa
 • oman opetuksen videointi sekä siihen liittyvä haastattelu (ohjattu reflektio)
 • midfulness-harjoitukset, itsenäinen opiskelu itseopiskelumateriaalien avulla ja ryhmätapaamiset Zoomissa:
  • opastus mindfulnessiin 22.1.2024 klo 15-16
  • ryhmätapaaminen I 9.2.2024 klo 9-13
  • ryhmätapaaminen II 4.3.2024 klo 12-16
  • ryhmätapaaminen III 22.3.2024 klo 9-13

Osallistujien tukena on Moodle-sivusto (Työtilan osoite: https://learn.hamk.fi/course/view.php?id=12097).  

Tutkimukseen osallistuminen on mahdollista keskeyttää tutkimusjakson aikana syytä ilmoittamatta ja ilman seuraamuksia.

Voit ilmoittaa kiinnostuksesi tutkimukseen ottamalla pikimmiten yhteyttä tutkijaryhmään Webropolin kautta.

Syksyn 2023 älysormusmittausjakso voidaan toteuttaa myös tammikuussa 2024 (22.1. mennessä), vielä siis ehtii hyvin mukaan! 

Yhteydenotto ei sido sinua osallistumaan tutkimukseen. Tutkimuksesta kiinnostuneiden henkilöiden yhteystiedot tallennetaan, ja heille lähetetään lisätietoa tutkimuksen toteutuksesta. 

Hyväksy markkinointievästeet nähdäksesi tämän sisällön

Yhteystiedot

HAMK, Hämeen ammattikorkeakoulun kirjoitettu mustalla tekstillä. Vieressä HAMKin symboli