Kotimaiset Bioraaka-aineet terveys- ja hyvinvointituotteissa (FarKos) - Hämeen ammattikorkeakoulu
Kotimaiset Bioraaka-aineet terveys- ja hyvinvointituotteissa (FarKos)
Euroopan unionin osarahoittama -hanke logo.
Hämeen liiton logo
Uudenmaan liiton logo
Lähikuva koeputkista, joissa erivärisiä nesteitä.

Kotimaiset Bioraaka-aineet terveys- ja hyvinvointituotteissa (FarKos)

FarKos-hankkeessa kehitämme ja tutkimme menetelmiä kotimaisten sivuvirtojen prosessointiin sekä bioraaka-aineiden, kuten viljeltyjen kasvien, sienten ja levien tuottoon ja prosessointiin. Näitä raaka-aineita tutkimme ja hyödynnämme kosmetiikan ja farmaseuttisten tuotteiden kehityksessä.

Hyödynnämme tutkimuksessamme edistyneitä teknologioita, kuten bioreaktorituotantoa, kerrosviljelyä ja 3D-tulostusta.

Yhtenä tutkimustoiminnan tuloksena syntyy verkosto, innovaatioekosysteemi, jolla vahvistamme alueellista osaamista, elinkeinoelämää ja kansainvälistymistä.
Teemme työtä yhdessä Helsingin yliopiston ja Laurea-ammattikorkeakoulun kanssa. Hankkeessa on jo nyt mukana useita yrityksiä. Toivotamme tervetulleiksi myös uudet yrityskumppanit.

 

Toteutusaika: 1.1.2023–30.6.2025
Rahoitus: FarKos-hanketta rahoittavat Euroopan Unioni, Uudenmaan liitto ja Hämeen liitto.
Toteuttajat: HAMK Bio (päätoteuttaja), Helsingin yliopisto (Farmaseuttisen kemian ja teknologian osasto) ja Laurea-ammattikorkeakoulu

 

Raaka-aineet ja niiden hyödyntäminen

Tutkimme kotimaisten sivuvirtojen ja hankkeessa tuotettavien (kasvit, sienet, levät) tai yrityksiltä saatavien raaka-aineiden sekä niistä erotettavien yhdisteiden ominaisuuksia ja soveltuvuutta kosmetiikkaan ja lääkkeiden apuaineiksi.

Testaamme näitä raaka-aineita tuoteformulaatioissa. Tarvittaessa selvitämme uusien ja sivuvirtaraaka-aineiden käyttöönottoon liittyvää lainsäädäntöä sekä vaadittavaa dokumentaatiota ja teemme turvallisuusselvityksiä.

Tuotantoteknologiat

Hyödynnämme kehittyneitä tuotantoteknologioita, kuten bioteaktorikasvatusta, kerrosviljelyä ja 3D-tulostusta. Bioreaktoreissa ja kerrosviljelyssä tuotettavien biomassojen kemiallista koostumusta on mahdollista optimoida ja siten tuottaa korkealaatuisia raaka-aineita kohdealoille. 3D-tulostusta voidaan hyödyntää mm. kiinteiden lääkeformulaatioiden valmistuksessa sekä nanoselluloosageelin ja sivuvirtana syntyvän laktoosiliuoksen tulostamisessa lääkkeiden apuaineiksi.

Prosessointi ja analytiikka

Analysoimme hankkeessa tuotettujen raaka-aineiden ja niistä erotettujen yhdisteiden kemiallisia ja fysikaalisia ominaisuuksia sekä prosessointimenetelmien (kuivaus- ja uuttomenetelmät) vaikutusta raaka-aineiden ja uutteiden koostumukseen ja ominaisuuksiin.

 

 

 

 

 

 

Innovaatioekosysteemin rakentaminen

Hankkeen aikana syntyvän innovaatioekosysteemin rakentaminen mahdollistuu verkostoitumisen ja yhteistyön avulla. Toteutamme hankkeen aikana seminaareja ja työpajoja, joissa jaamme hankkeessa kertyvää osaamista sekä mahdollistamme eri toimijoiden kohtaamiset ja verkostoitumisen. Hankkeessa kehitettävien menetelmien pilotointi ja raaka-aineiden testaus on mahdollista yritysyhteistyön kautta.

LEPAA 2023 NÄYTTELY
Farkos-hanke on esillä Lepaa-näyttelyssä 17.–19.8.2023 Hämeen ammattikorkeakoulun osastolla B4.

TYÖPAJA
23.8.2023 klo 13.00-16.00 HAMKin Lepaan kampuksella.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen

Ohjelma:

klo 13.00-13.45 Farkos-hankkeen kuulumiset.

  •   Hanketoimijat (HAMK Bio, Helsingin yliopisto ja Laurea ammattikorkeakoulu) esittelevät hankkeen toimintaa ja edistymistä

klo 13.45-14.30 Yrityspuheenvuorot

  • Jaana Ailus, Laponie of Scandinavia
  • Antti Laukkanen, Betulium Oy
  • Jari Siivari, Fingredient Oy

klo 14.30-15.00 Kahvitarjoilu ja pientä purtavaa

klo 15.00-16.00 Työpajatyöskentelyä hankkeen aihepiireihin liittyen

Ennen työpajaa mahdollisuus omakustanteiseen lounaaseen klo 12.00.
Työpajan jälkeen järjestestetään opastettu kampuskierros.

YHTEYSTIEDOT