LearnWell - Hämeen ammattikorkeakoulu
LearnWell
Aikuisia tietokoneen äärellä
LearnWell

LearnWell

LearnWell (Wellbeing of the Learning Community) on tutkimus- ja kehittämisohjelma, jonka tavoitteena on kehittää oppimista, opetusta ja koko akateemisen yhteisön hyvinvointia tunnistettujen kehittämistarpeiden pohjalta. Tutkimuspohjaisen tiedon hankintaan käytetään kahta mittaria: HowULearn ja HowUTeach, jotka toimivat samalla myös yksilöiden itsereflektion välineinä. Mittareista saatujen tulosten pohjalta suunnitellaan kehittämiskohteen yksilöllisiä tarpeita palveleva pedagoginen kehittämisohjelma tukemaan ja kehittämään pedagogista osaamista ja hyvinvointia.

LearnWell -tutkimusryhmämme toimii HAMK Edussa. Ryhmämme kantavana ajatuksena on tarkastella akateemisen yhteisön oppimista ja opettamista ennen kaikkea hyvinvoinnin kautta. Uskomme vahvasti, että määrätietoisella ja pitkäjänteisellä kehitystyöllä onnistumme tukemaan sekä yhteisön, että myös yksilöiden hyvinvointia ja sitä kautta parantamaan myös oppimistuloksia. Pitkäaikaisen tutkimustyön jatkoksi ryhmässämme tehdään tälläkin hetkellä mm. väitöskirjoja ja pro gradu -tutkielmaa LearnWell-ohjelman eri osa-alueista. Ryhmämme vetäjä Liisa Postareff toimii HAMK Edu -tutkimusyksikössä johtavana tutkijayliopettajana.

LearnWell -tutkimusryhmä: Liisa Postareff, Viivi Virtanen, Siru Myllykoski-Laine, Juulia Lahdenperä, Leena Nikander ja Riikka Tuominen 

HowULearn -oppimiskokemusmittarin avulla mitataan opiskelijan oppimisen prosesseja, kokemuksia oppimisympäristöstään, yleisiä työelämävalmiuksia ja opiskelijan hyvinvointia. Opiskelijat vastaavat kyselyyn kolmesti opintojensa aikana. 

HowUTeach -opetuskokemusmittarin avulla mitataan korkeakouluopettajien opetuksellisten lähestymistapojen ja hyvinvoinnin välistä yhteyttä. 

HowULearn

HowULearn on oppimiskokemusmittari, jonka tavoitteena on saada tutkimukseen pohjautuvaa tietoa opiskelijoiden oppimisesta sekä kokemuksista HAMKissa opiskelusta. HowULearn -mittarin avulla mitataan opiskelijan oppimisen prosesseja, kokemuksia oppimisympäristöstään, yleisiä työelämävalmiuksia ja opiskelijan hyvinvointia. Eri osa-alueiden välisten yhteyksien tarkastelu tuottaa arvokasta tietoa oppimisen ja koulutuksen kehittämisen tueksi.

HowULearn -mittaria (HY) on kehitetty vastaamaan HAMKin tarpeita. Mittarin avulla voidaan tuottaa tutkimuspohjaista, oikeanlaista ja kohdennettua tukea oppimisen ja opetuksen kehittämiseen. Opiskelijat vastaavat kyselyyn kolmesti opintojensa aikana (ensimmäisenä opiskeluvuonna, 3. vuoden alussa ja valmistumisvaiheessa) ja pohtivat vastatessaan opiskelua omalla koulutusalallaan. Opiskelijat saavat palautetta vastauksistaan ja voivat seurata omaa kehittymistään opintojen aikana. Tulosten pohjalta voidaan tarjota oikeanlaista tukea eri opiskelijoille ja tuloksia voidaan seurata vuosien saatossa. Mittarin avulla voidaan tarjota oikeanlaista tukea myös koulutuksen ja opetuksen kehittämiseen sekä erilaisiin oppimisen haasteisiin. HowULearn -mittari antaa palautetta oppimisesta ja opiskelijoiden opiskelukokemuksista organisaation eri tasoille.

 

Tutkimuksen tietosuojailmoitus:

Tietosuojailmoitus_Privacy notice_HowULearn HAMK

HowUTeach

HowUTeach on opetuskokemusmittari, jonka avulla mitataan korkeakouluopettajien opetuksellisten lähestymistapojen ja hyvinvoinnin välistä yhteyttä. HowUTeach -mittari (HY) on kehitetty vastaamaan HAMKin tarpeita. Kyselyssä opettajat vastaavat kysymyksiin ja väittämiin, jotka perustuvat korkeakoulupedagogiseen tutkimukseen.  Tutkimuksesta saatavan tiedon avulla voidaan tukea sekä opettajan pedagogisen osaamisen kehittymistä, että myös hänen hyvinvointiaan. Opettaja saa myös palautetta omien vastauksiensa pohjalta, joten mittari toimii hyvänä itsereflektion välineenä. Opetustapojen reflektointi edistää parhaimmillaan opettajien omaa hyvinvointia ja ammatillista itseluottamusta, sekä opiskelijoiden oppimistuloksia. Opetuksen kehittämisen keskeinen lähtökohta on, että opettaja itse tunnistaa omat opetukselliset lähestymistapansa ja ymmärtää niiden yhteyden pystyvyysuskomuksiin ja omaan hyvinvointiin.

LearnWell (Wellbeing of the Learning Community) on tutkimus ja kehittämisohjelma, jonka tavoitteena on kehittää oppimista, opetusta ja koko akateemisen yhteisön hyvinvointia tunnistettujen kehittämistarpeiden pohjalta. Ohjelman avulla luodaan yhteistä käsitteistöä: mitä tutkimus sanoo korkeakouluoppimisen ja -opettamisen ja hyvinvoinnin yhteydestä. Ohjelman avulla kehitetään sekä yhdessä sekä omaa että oman tiimin tai koulutusalan opetusta ja arviointia tunnistettujen kehittämistarpeiden pohjalta. Ohjelmaan osallistuvilla on mahdollisuus perehtyä yhteisen valmennuksen lisäksi myös johonkin itselle kiinnostavaan opetuksen tai oppimisen teemaan ja hyödyntää tätä yhteisöllisessä kehittämisessä.

 

LearnWell Opetus, oppiminen ja hyvinvointi -koulutus 5 op 

Lähipäivät klo 12–16, Design Factory (E-rakennus, Visamäki, Hämeenlinna) 

Opettajat: Viivi Virtanen & Telle Hailikari 

 

Kurssin yleisinfo: 

  • Tavoitteena luoda on yhteinen käsitteistö, kehittää yhdessä opetusta ja arviointia sekä perehtyä erilaisiin opetuksen ja oppimisen teemoihin 

 

Kurssin rakenne: 

  • Lähitapaamisia  
  • Tutkimuskirjallisuuden lukemista ja käsittelyä ryhmässä 
  • Kehittämistehtävä 

 

Kurssin tavoitteet: 

  • HAMKin pedagogisen ohjelman teoreettisten käsitteiden tuntemus ja niiden yhteys opetukseen ja oppimiseen 
  • Ymmärrys siitä, kuinka opettajana voit tukea opiskelijoiden oppimista ja hyvinvointia 
  • Opetukseen ja oppimiseen liittyvän tutkimustiedon analysointia, tiedon soveltamista opetukseen 
  • Itsearvioinnin toteuttaminen 

 

Lue lisää tästä linkistä: LearnWell_KoulutuksenKuvausSuomi

 

Yhteyshenkilö

Viivi Virtanen, Tutkijayliopettaja 

Puh. +358504622524

viivi.virtanen@hamk.fi

 

 

Liisa Postareff

Johtava tutkijayliopettaja, Senior Research Scientist

HAMK Edu

Puh. +358505702484

liisa.postareff@hamk.fi

”Olen tavattoman innostunut LearnWell -tutkimusryhmän luotsaamisesta. Pyrin siihen, että ryhmässä innostutaan, luodaan uutta, verkostoidutaan, ja ennen kaikkea –  voidaan hyvin. Hyvinvointi on se juttu, mikä meitä kiinnostaa myös oppimisympäristöjen näkökulmasta. Miten oppiminen, opetus ja hyvinvointi kietoutuvat toisiinsa? Olen tutkinut jo pitkään näistä kahta ensimmäistä – oppimista ja opetusta – erityisesti korkeakoulukontekstissa. Viime vuosina kiinnostukseni on laajentunut myös siihen, mikä merkitys hyvinvoinnilla on laadukkaan oppimisen ja opetuksen edistämisessä. Tätä tutkimusta ja siihen pohjautuvaa kehittämistä vien suurella sydämellä eteenpäin tiimini kanssa. Välillä (tai aika useinkin) se vaatii raakaa työtä, mutta ennen kaikkea innostumista, toistemme kannustamista, taukokävelyitä ja tsemppitarroja!”

 

Viivi Virtanen

Tutkijayliopettaja

HAMK Edu

Puh. +358504622524

viivi.virtanen@hamk.fi

”Oppiminen on intohimoni! Jäsennän maailmaa oppimisen kautta. Esimerkiksi ’opetuksen kehittäminen’ on mielestäni yhdessä oppimista kuten myös ’korkeakouluopettajien pedagoginen koulutus’. Voisiko olla kiinnostavampaa ilmiötä tutkittavaksi kuin oppiminen? Hyvinvointi? Arviointi?  Tosi kummallista, mutta olen kasvitieteen dosentti. Miten se liittyy nykyisiin tutkimusteemoihin… Tule ja mennään kahville juttelemaan lisää.”

 

Siru Myllykoski-Laine

Projektitutkija, Project researcher

HAMK Edu

Puh. +358504722181

siru.myllykoski-laine@hamk.fi

”Kehittymis- ja kehittämisintoinen kasvatustieteilijä, joka pohtii asiat huolella. Isompien asioiden edistämisen kanssa malttamaton, mutta jätskimaun valinta tuottaa päänvaivaa! Kiinnostunut kaikesta, mutta erityisesti kasvatussosiologiset kysymykset ja tutkimusetiikka sydäntä lähellä.”

 

Juulia Lahdenperä

Tutkija

HAMK Edu

Puh. +358505623657

juulia.lahdenpera@hamk.fi

”Olen loputtoman kiinnostunut (liian) monista asioista. Tämän lisäksi olen sillä tavalla omituinen, että rakastan dataa – ennen kaikkea sitä, miten ilmiöitä voidaan käsitellä numeerisesti ja miten niistä numeroista päästään takaisin ilmiöiden pariin. Selitän näitä ja kaikkia muitakin juttuja mielelläni kaikille, jotka eivät ymmärrä lähteä karkuun. Toistaiseksi ryhmän muut tyypit eivät kauheasti ole lähteneet, mikä on hyvä, koska tykkään heistä kovasti.”

 

Leena Nikander

Yliopettaja

HAMK Edu

Puh. +358405877028

leena.nikander@hamk.fi

”Olen alusta saakka ollut innostunut työstäni HAMKissa, siis jo yli 20 vuoden ajan, ja ihmekö se, kun työyhteisö on tarjonnut minulle monia mielenkiintoisia, erilaisia tehtäviä työntekijästä esihenkilöön – ja minä olen ottanut ne vastaan. Tässä työurani loppuvaiheessa voisin todeta, etten koskaan ajatellut opettajan tehtävää, ja kun siihen ajauduin, nautin todella opettajankouluttajan tehtävästäni opekorkealla. Sosiaalisena luonteena työyhteisö on ollut minulle suuri voimavara ja jatkuva innostumisen lähde. Olen ammatillisesti kasvanut ammattikorkeakoulun kehittymisen rinnalla, ja sitä kehittävä korkeakoulupedagogiikka sekä johtaminen ovat olleet lempilapsiani – kun lastenlapsia ei oteta huomioon tässä kohtaa.”        

 

Riikka Tuominen

Projektitutkija

HAMK Edu

Puh. +358503284093

riikka.tuominen@hamk.fi

”Olen Riikka, suht tuore kasvatustieteiden maisteri ja entinen kaupan alan esimies. Alan vaihtoon minut ajoi palava halu oppia lisää siitä, miten ja miksi ihmiset toimivat (työ)ympäristöissään ja mitkä asiat vaikuttavat heidän hyvinvointiinsa. Sytyn kohtaamisista, keskusteluista ja kehittelystä, mutta sammun ellen saa jo heti kohta laittaa käsiä saveen, toimia ja ratkaista. Repussani on aimo annos savolaista huumoria ja olen onnekseni löytänyt tiimin, jossa sitä välillä jopa ymmärretään. Vaikka kieli on tarvittaessa terävä, päätän joka aamu olla tänäänkin ystävällinen ja läsnä.”

YHTEYSTIEDOT

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU