Hyppää sisältöön
Home Tutkimus Hankkeet Liaani – sujuvaa surffailua nuoruuden viidakossa

LIAANI

Sujuvaa surffailua nuoruuden viidakossa

Euroopan unionin lippu. Sininen pohja, jossa keltaisilla tähdillä muodostettu ympyrä. Lipun alla teksti Euroopan unioni, Euroopan sosiaalirahasto.
Liaani-teksti kirjoitettuna vihreällä fontilla.

Nuorten ja opiskelijoiden hyvinvointi keskiössä

Liaani-hanke kehittää välineitä ja keinoja, jotka tukevat työllistymistä ja jatko-opintoihin sijoittumista, aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamista, opiskelumotivaatiota sekä elämänhallintaa ja terveyttä. Yhtenä keskeisenä tavoitteena on nuorten osallisuuden tukeminen ja osaamisen tunnistaminen aiempaa paremmin.

Kehittämistyö kohdennetaan erityisesti harrastus- ja oppimisympäristöihin sekä nivelvaiheisiin, joissa nuori siirtyy aikaisemmasta toimintaympäristöstä – kuten oppilaitoksesta – toiseen tai työelämään.

Toiminnan ytimessä olivat toimivien palvelukonseptien tunnistaminen, kehittäminen, arviointi ja siirtäminen uusiin ympäristöihin palvelumuotoilun avulla.

Palvelukonsepti voi sisältää menetelmiä tai toimintatapoja

Palvelukonsepti voi sisältää menetelmiä (esimerkiksi liikunnan ohjaajakoulutus, digitaalinen tarinankerronta, valokuvalliset menetelmät, toiminnalliset lautapelit, draamamenetelmät) tai toimintatapoja (esimerkiksi sukupuolisensitiivinen kohtaaminen), joita halutaan toteuttaa uusissa ympäristöissä.

Palvelukonsepteja kehitettiin harrastejärjestöjen, oppilaitosten ja nuorten kanssa toteutetuissa työpajoissa, joissa edistetään myös nuorten tietoisuutta omasta elämänhallinnastaan, terveydestään sekä vapaa-aikana kertyvästä osaamisesta.

Arviointikehikko – arviointityökalu nuorille suunnattujen palvelujen kehittämiseen

Hankkeessa luotiin nuorisoalan järjestöjen ja oppilaitosten yhteistyönä Arviointikehikko, joka tarjoaa nuorten kanssa toimiville ammattilaisille tukea nuorten palvelujen tarkasteluun, arviointiin ja kehittämiseen valtakunnallisten ja monialaisten kriteerien kautta.

Palautteen perusteella Arviointikehikon sisältämät teemat ovat monipuolisia, kattavia ja tarpeellisia. Kiitosta saivat myös helppokäyttöisyys sekä käyttäjälle annettavat kommentit ja vinkit.

Testaajien mukaan Arviointikehikko toimii hyvin nuorille suunnattujen palvelujen itsearvioinnissa johdatteluna ajatuksiin. Sen nähdään myös soveltuvan keskustelua herättävänä ja reflektointiin kannustavana työvälineenä nuorten kanssa toimivien asiantuntijoiden työyhteisöissä. Sitä voidaan myös käyttää asiantuntijoiden ja nuorten välisissä kohtaamisissa sekä nuorten omien taitojen itsearviointiin että yhdessä täytettäväksi.

http://liaani.metropolia.fi/arviointikehikko/

Arviointikehikkoa täydentää hankkeessa toimitettu mikrokirja: Liaani – Sujuvaa surffailua nuoruuden viidakossa, johon on koottu artikkeleita hankkeen keskeisimmistä toiminnoista ja päätelmistä.

http://liaani.metropolia.fi/liaani-mikrokirja/

Hanke toteutettiin 1.10.2015 – 31.10.2017. Hankkeen kotisivut: http://liaani.metropolia.fi/

Hanke toimi kolmella alueella – alueelliset koordinaattorit olivat:

pääkaupunkiseudulla Metropolia Ammattikorkeakoulu (koordinoi hanketta)
Varsinais-Suomessa Turun Yliopiston Brahea-keskus
Hämeessä Hämeen Ammattikorkeakoulun (HAMK) Ammatillinen opettajakorkeakoulu. Hankkeessa oli neljä muuta osatoteuttajaa: Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry ( LiikU ry), Kiipulan ammattioppilaitos, Vantaan Nicehearts ry ja Kalliolan nuoret ry:n Poikien talo, sekä muita yhteistyökumppaneita kuten Vantaan aikuisopisto, Vantaan ammattiopisto Varia ja Auralan nuorten Turun tyttöjen talo. 

Yhteystiedot