LUO Net GOES International - Hämeen ammattikorkeakoulu

LUO Net GOES International

Euroopan aluekehitysrahasto -logo
Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logo
Tomaattitarha

LUO Net GOES International

HANKETIEDOT

LUO Net GOES International hankkeen päätavoitteena on nostaa suomalaisen biotalous- ja digitaalisen osaamisen profiilia kansainvälisesti sekä tuoda Kanta-Hämeen entistä selvemmin bio- ja kiertotalouden soveltavan tutkimuksen kärkimaakunnaksi. Lisäksi hankkeen toimien kautta pyritään lisäämään suomalaisen biotalousosaamisen vientimahdollisuuksia, verkottamaan asiantuntijat keskenään ja kansainvälisesti, sekä lisäämään opiskelijoiden kiinnostusta alaa kohtaan.

Hanke jatkaa LUO-luonnonvara-alan verkoston, eli HAMKin, Luken, Syklin ja Lammin biologisen aseman muodostaman biotalouden osaammiskeskittymän kehittämistä. 

 • Toteutusaika: 01.08.2019 – 31.12.2021
 • Rahoitus: 369 787 € / Uudenmaan liitto (EAKR)
 • Päätoteuttaja: HAMK
 • Osatoteuttajat:
  • Helsingin yliopiston Lammin biologinen asema
  • Luonnonvarakeskus Luke
  • Suomen ympäristöopisto Sykli
 • Kohderyhmä: Yritykset, jotka haluavat kehittää uutta liiketoimintaa ja uusia toimintatapoja luonnonvarojen kestävästä käytöstä sekä LUO-verkoston koulutus- ja tutkimustoimijat ja alueen julkiset-toimijat
 • Toimialue: Kanta-Häme ylimaakunnallisessa ja kansainvälisessä kontekstissa

Hanke vahvistaa alueen biotalouden toimintaympäristöä ja luonnonvarojen kestävää käyttöä kansainvälisessä kontekstissa. Tuloksia tavoitellaan neljään eri työpakettiin jaotellun toimenpiteen kautta. Jokaisella hankkeen osatoteuttajalla on vetovastuullaan yksi työpaketti.

Tietoa hankkeen ajankohtaisista tapahtumista, työpajoista, sekä julkaisuista

Kysely yritysten edustajille

Koronakriisin myötä yritysten liiketoimintaedellytysten vahvistaminen on tulevaisuuden kannalta erityisen tärkeää. Tässä kyselyssä pyrimme kartoittamaan yritysten tulevia tutkimus- ja kehitystarpeita (T&K). Kyselyn tuloksia hyödynnetään LUO Net GOES Internationalhankkeessa tutkimusorganisaatioiden toiminnan kehittämiseen sekä bio- ja kiertotalouden tutkimuksessa. Erityisesti vastaukset ovat arvokkaita yrityksille suunnattujen palveluiden ja ratkaisujen kehittämisessä sekä niiden saattamisessa yritysten käyttöön. Kyselylomakkeeseen vastaaminen vie aikaa noin 10 minuuttia ja sen voi tehdä täysin anonyymisti. Halutessasi voit jättää loppuun yhteydenottopyynnön. Linkki kyselyyn.

 

1.9.2020 Työpaja Kanta-Hämeen kiertotalouden tiekartan kehittämiseksi, Riihimäki

LUO Net GOES International hankkeessa toteutetaan Syklin vetämänä Kanta-Hämeen kiertotalouden tiekartta. Tiekartassa kuvataan aikajana sekä toimenpiteet ja tavoitteet, joiden saavuttaminen mahdollistaa Kanta-Hämeen alueen siirtymisen kohti vähähiilistä ja luonnonvarojen kestävää käyttöä toteuttavaa kiertotaloutta. Tärkeä osa tiekartan laadintaa on työpajat, joihin tarvitsemme kanta-hämäläisten kaupunkien, kuntien, yritysten, oppilaitosten ja muiden kiertotalouteen liittyvien tahojen osallistumista, jotta Kanta-Hämeen kiertotalouden tiekartan visiosta saadaan kaikkia palveleva kokonaisuus.

Työpaja järjestetään Riihimäen Teatterihotellissa ja se on kestoltaan koko päivän mittainen. Tapahtumaan voi alustavasti ilmoittautua vastaamalla tähän lomakkeeseen. Virallinen ilmoittautumislomake avataan elokuun aikana. Työpajan kohderyhmänä ovat Kanta-Hämeen yritykset, julkishallinnon edustajat, oppilaitosten edustajat sekä  tutkimus- ja kehitystoimijat.  Vaikka kiertotalous ei vielä olisikaan tuttua, kannattaa työpajaan tulla oppimaan, verkostoitumaan ja vaikuttamaan Kanta-Hämeen tulevaisuuteen.

Tervetuloa mukaan osallistumaan työpajaan ja tekemään Kanta-Hämeestä kiertotalouden edelläkävijän!

Lisätietoa työpajoista tästä linkistä: Kanta-Hämeen kiertotaloustiekartta ja työpajat.

Alustava ilmoittautuminen ja kiinnostuksen kartoitus työpajasta.

 

Open Bioeconomy Week 2020 -tapahtuma

Ensimmäinen Open Bioeconomy Week -tapahtuma järjestetään verkossa 29.-30.9.2020. Lisätietoja tapahtuman verkkosivuilta: https://openbioeconomyweek.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

Luonnonvara-alan verkosto kokoaa yhteen Kanta-Hämeen alueen luonnonvara-alan ja biotalouden osaamiskeskittymän, johon kuuluvat Hämeen ammattikorkeakouluHelsingin yliopiston Lammin biologinen asemaLuonnonvarakeskus Luke sekä Suomen ympäristöopisto Sykli. Verkoston rakentaminen käynnistettiin vuonna 2014 Hämeen luonnonvara-alan osaamiskeskittymän käynnistäminen -hankkeessa ja verkoston työtä jatketiin ja syvennetiin vuonna 2016 käynnistyneessä LUO Next Step hankkeessa. LUO Net Goes International on järjestyksessään kolmas LUO-verkostoa kehittävä hanke ja nykyisellä toimintakaudella verkostoa pyritään laajentamaan myös kansainvälisesti. 

Yhteystiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK):
Projektipäällikkö Iida Holck, iida.holck@hamk.fi, 050 330 6731

Helsingin yliopisto Lammin biologinen asema:
Tutkimuskoordinaattori, Jussi Huotari, jussi.huotari@helsinki.fi, 050 415 4405

Luonnonvarakeskus (Luke):
Erikoistutkija, Tuomo Tupasela, tuomo.tupasela@luke.fi, 029 532 6603

Suomen ympäristöopisto Sykli:
Kehitysjohtaja, Mia O’Neill, mia.oneill@sykli.fi, 050 586 0284

 

LUO (Luonnonvara-alan verkosto) is a cooperation network in the field of natural resources in the Kanta-Häme region in southern Finland.

​The networks´s main aims are to increase research and development cooperation with companies, use learning spaces together and find new innovations in the field of bioeconomy and natural resources.​

The project partners and regional actors

The main objective of the project LUO Net GOES International is to strengthen the region’s bioeconomy operating environment and the sustainable use of natural resources. The project builds on measures in four different work packages:

 

1. Open Bioeconomy Week

WP 1: As a result of the project an annual event called Open Bioeconomy Week will be designed and built. The event pursues to become a global ”must-go” event for the bioeconomy and digital tools and methods and will be an interesting event for everyone in the industry.

The very first international Open Bioeconomy Week has an ambitious target to become an annual event bringing together the latest research and industrial practice in the digitalization of bioeconomy. In today’s world the one does not exist without the other.
Open Bioeconomy Week will be arranged in 29th September to 1st October at Hämeenlinna University Center at the premises of Häme University of Applied Sciences (HAMK) in Hämeenlinna, Finland. The event is supported by the Regional Council of Häme with the regional enterprises and other organizations working within the bioeconomy sector. Together with HAMK the organizing committee of the event consist of the leading national research and innovation organizations such as Aalto University, Natural Resources Institute Finland (Luke), VTT Technical Research Centre of Finland, Finnish Environment Institute (SYKE) and University of Helsinki.

The conference aims to highlight the current research innovations, trends and future of bioeconomy through the lens of digitalization and data utilization. The key focus is to highlight the paradigm shift digitalization can bring in the field of bioeconomy. To accomplish this, the event aims to bring different academics, researchers, stakeholders, policymakers, business representatives and the society to discuss and understand the role and the impact digitalization can make in development of bioeconomy and hence towards a sustainable future.

Open bioeconomy Week will annually be built around the themes of utilization of digitalization in the development of bioeconomy research, innovations and business. However, the subthemes will change annually.

As a result of the unprecedented times of the COVID-19 pandemic, the organising committee of the event has made the responsible decision to move Open Bioeconomy Week 2020 online. This way the event will be open to all interested from all over the world. 

The very first open bioeconomy week will be arranged 31.9.-1.10.2020.

Call for abstracts is now open. Deadline for the abstracts is 31.7.2020.

 

2. The Circular Economy Roadmap for Kanta-Häme

WP 2: The ”Circular Economy Road Map” -developed in the project identifies new business opportunities. The roadmap describes the timeline and the measures and objectives for the Kanta-Häme Region´s transition towards a low-carbon, waste-free and sustainable circular economy. In working groups, entrepreneurs can network and develop new business opportunities. With the Road Map, the business of the circular economy in Kanta-Hämen region will gain visibility both nationally and internationally. Information material will also be available in English.

 

3. Data and commercialization path

WP 3: The project develops a data transfer / commercialization path where ideas, innovations and actors come together. Expertice of the natural resources network will be utilized at different stages of the path. The goal is to reveal the economic benefits of the circular economy model in the value chain as well as international possibilities. The project also provides information to entrepreneurs on intellectual property rights, patents, inventions and their protection.

 

4. Steps of internationalization

WP 4: The project will build international cooperation with New Zealand and China on the use of automatic field measuring instruments and underwater robots in the bioeconomy. Project maps differences between the operating environments and the similarities with the problem areas in the field of environmental monitoring. Project aims to build a joint pilot project on the basis of environmental monitoring and the management of the river basin based on it.

Työpaketit

TP 1 Open Bioeconomy Week

Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan vuosittainen kansainvälinen Open Bioeconomy Week (OBW) -tapahtuma,. Open Bioeconomy Week on uusi ja ainutlaatuinen tapahtumakokonaisuus, joka vakiintuu biotalouden ja digitaalisten työkalujen ja menetelmien kansainväliseksi ja kaikkia alalla toimivia kiinnostavaksi tapahtumaksi. Tapahtumat tullaan järjestämään Kanta-Hämeessä. 

Open Bioeconomy Week järjestetään tänä vuonna poikkeuksellisesti verkon välityksellä, COVID-19 pandemian takia. Tapahtuma järjestetään 29.-30.9.2020

Call for abstracts -haku on auki. Dedline abstractien jätölle on 31.7.2020

Lisätietoa tapahtuman verkkosivuilta: https://openbioeconomyweek.org/

TP 2 Kanta-Hämeen kiertotaloustiekartta

Työpaketissa laaditaan Kanta-Hämeen alueen kiertotaloustiekartta ja suunnitelma alueen kiertotaloustoiminnasta seuraavien 20 vuoden aikana. Resurssiviisaus ja kiertotalous ovat toimintamalleja, joiden avulla yhteiskunnan on mahdollista muuttaa toimintaansa kestävämmäksi.

Kanta-Hämeen maakunnassa Forssa, Hämeenlinna ja Riihimäki ovat laatineet tai laatimassa omia kiertotalous- tai resurssiviisaustiekarttojaan. Näistä kolmesta Forssan tiekartta on valmistunut 2015 ja Riihimäen tiekartta on valmistumassa keväällä 2019. Hämeenlinna ei ole vielä julkaissut omaa tiekarttaansa, mutta kaupungilla on käynnissä Kestävä elämäntapa -ohjelma sekä Resurssiviisas Hämeenlinna -toimenpideohjelma, jotka pitävät sisällään runsaasti resurssiviisauteen liittyviä asioita.  Työpaketissa hyödynnetään Forssan, Hämeenlinnan ja Riihimäen tekemiä tiekarttoja ja toimenpiteitä, joita käytetään pohjana Kanta-Hämeen kiertotaloustiekartalle. Lisäksi hyödynnetään Suomen kiertotalouden tiekarttaa, joka on laadittu Sitran toimesta. Kiertotaloustiekartta auttaa kuntia ja kaupunkeja vähentämään ilmastopäästöjään kuntien välisen yhteistyön avulla. Sen avulla voidaan myös tunnistaa uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia, sekä osallistaa asukkaita toimimaan ruohonjuuritasolla kestävän kehityksen mukaisesti mm. ruokahävikin vähentämisen sekä energiaratkaisujen näkökulmasta. Tiekarttatyön avulla päästään myös asettamaan toiminnalle mitattavat tavoitteet. Tiekartan laadinnassa ovat vahvasti mukana yrittäjät, kunnat (myös pienemmät) ja kaupungit.

Kanta-Hämeen kiertotalouden tiekartta: Kanta-Hämeen kiertotalouden nykytilan kuvaus on julkaistu.

TP 3 Tiedonsiirto- ja kaupallistamispolku

Tutkimus- ja oppilaitokset tuottavat valtavan määrän julkista tietoa josta voi olla hyötyä yritysten liiketoiminnan kehittämisessä. Tämän informaation levittämiseen tarvitaan asiantuntevia tiedonsiirtomekanismeja. Tiivis, jatkuva yhteistyö sekä tiedon ja teknologian jakaminen yritysten ja kehittäjäorganisaatioiden kanssa on paras keino taata, että keksinnöt päätyvät markkinoille yhteiskunnan ja elinkeinotoiminnan hyödyksi. Yhteistyö mahdollistaa myös julkisen tutkimuksen suuntaamisen elinkeinojen tarpeita palvelevaksi. 

Hankkeen aikana rakennetaan kaupallistamispolku, jossa luodaan uutta liiketoimintaa ja/tai kehitetään olemassa olevan liiketoiminnan mallia yrityslähtöisesti. Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä toteutettavat hankkeet rakennetaan uusien nousevien teemojen ympärille. Hanke toimii mahdollistajana näiden nopeiden aihioiden työstäjänä ja eteenpäin viejänä.

Työpaketissa hyödynnetään myös resurssiviisaustiekartan laadinnan yhteydessä nousevia uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Toimijat ovat muodostaneet kiertotalouteen ja kestävän elintarviketuotannon kehittämiseen keskittyvän verkoston aikaisemmassa yhteistyössä. Tämä osaaminen luo pohjan uusille avauksille. 

TP 4 Kansainvälistymisen askeleet

Työpaketti 4 rakentuu ympäristön seurannan uusien tarpeiden, mahdollisuuksien, datan keruun (mm. automaattiset kenttämittalaitteet, vedenalaiset robotit), datan hallinnan ja julkisen esillepanon sekä tutkimustiedon käytäntöön viemisen vaikeuksien kartoittamiseen ja voittamiseen osana kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä. Suomessa yhteistyötä tehdään Kanta-Hämeen alueella toimivien tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden (HY, LUKE, HAMK) kesken sekä kansainvälistä yhteistyötä Uusi-Seelannin ja Kiinan kanssa. Hankkeessa pureudutaan toimintaympäristöjen analyysiin ongelmien kartoitukseen, vertaisoppimiseen, sekä yritysten kanssa tehtävään yhteistyöhön ympäristön seurantaan liittyvien kysymysten osalta. Kaikkiin toimenpiteisiin liittyy oleellisesti koulutus- ja kasvatusnäkökulma ja näin ollen opiskelijoille pyritään luomaan mahdollisuus tehdä aiheen parista opinnäytetyö.

BLOGI

YHTEYSTIEDOT

LUO Net GOES Inernational nostaa suomalaisen biotalous- ja digitaalisen osaamisen profiilia kansainvälisesti. Hankkeessa vahvistetaan luonnonvarojen kestävää käyttöä Kanta-Hämeessä.

LUO Net international Twitterissa

We warmly welcome you to submit abstracts for @KTHY20201 to our joint thematic group The Future of Work, Climate Change, and Continuous Learning for Sustainable Development with @HAMK_Edu @EssiRyy
https://www.helsinki.fi/en/news/education-news/the-future-of-work-climate-change-and-continuous-learning-for-sustainable-development

Tervetuloa teemaseminaariimme #Työ n murros, #ilmastonmuutos ja #jatkuvaoppiminen kestävän kehityksen perustana @KTHY20201 15.-16.12.2020!
👉🏼https://www.helsinki.fi/fi/konferenssit/kasvatustieteen-paivat/ohjelma/teemaryhmat#section-94283
👉🏼Abstraktit 27.9. mennessä!
👉🏼Mukana @LiisaPostareff @HetaRintala @liubaveto @samipaavola @HAMK_Edu @DigIT_UHel

Kanta-Hämeen kiertotalouden tiekartta rakennetaan viiden teeman, eli "kaistan" aihe-alueiden mukaan. Tänään työpajassa luodaan kaistakohtaiset tavoitetilat (visio2040) sekä indikaattorit. #kiertotalous #tiekartta #häme

Kanta-Hämeen kiertotalouden tiekartan 1. työpaja käynnistyy maakunnan kehittämispäällikön @marko_mally terveisillä. Työpajaa vetää @SYKLI_FIN #kiertotalous #älykäserikoistuminen

Kuinka aluekehitysprojekti voi auttaa yrityksiä koronakriisissä? Kurkkaa lisätietoa blogin puolelta:
https://blog.hamk.fi/luouuttaluonnosta/kuinka-aluekehitysprojekti-voi-auttaa-yrityksia-koronakriisissa/
Kirjoittajana @TittaTuulikki @LukeFinland
#koronakriisi #yritys #kiertotalous #TKI

Yrittäjä, käythän osallistumassa kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/8a81a534-51ff-4f78-bb40-5f3b294ce8ef?displayId=Fin2017356

Koronakriisin myötä yritysten liiketoimintaedellytysten vahvistaminen on tulevaisuuden kannalta erityisen tärkeää. Tässä kyselyssä pyrimme kartoittamaan yritysten tulevia tutkimus- ja kehitystarpeita (T&K).

LUO Net international Facebookissa

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

This message is only visible to site admins

PPCA Error: Due to Facebook API changes on September 4, 2020, it will no longer be possible to display a feed from a Facebook Page you are not an admin of. The Facebook feed below is not using a valid Access Token for this Facebook page and so will stop updating after this date.

Kanta-Hämeen kiertotalouden tiekartta rakennetaan viiden teeman, eli "kaistan" aihe-alueiden mukaan. Tänään työpajassa luodaan kaistakohtaiset tavoitetilat (visio2040) sekä indikaattorit niiden mittaamiseen. #kiertotalous #tiekartta #resurssiviisaus #häme ... Lue lisääNäytä vähemmän

Kanta-Hämeen kiertotalouden tiekartta rakennetaan viiden teeman, eli kaistan aihe-alueiden mukaan. Tänään työpajassa luodaan kaistakohtaiset tavoitetilat (visio2040) sekä indikaattorit niiden mittaamiseen. #kiertotalous #tiekartta #resurssiviisaus #häme

Kanta-Hämeen kiertotalouden tiekartan ensimmäinen työpaja alkoi maakunnan kehittämispäällikön Marko Mällyn terveisillä. Tiekarttatyö ja LUO Net GOES International -hanke nähdään tärkeänä osana maakunnan laajempaa kehittämissuunnitelmaa. Työpajaa vetää Suomen ympäristöopisto SYKLI ... Lue lisääNäytä vähemmän

Kanta-Hämeen kiertotalouden tiekartan ensimmäinen työpaja alkoi maakunnan kehittämispäällikön Marko Mällyn terveisillä. Tiekarttatyö ja LUO Net GOES International -hanke nähdään tärkeänä osana maakunnan laajempaa kehittämissuunnitelmaa. Työpajaa vetää Suomen ympäristöopisto SYKLI

Webinaari 4.6: Miten vähän käytetyistä raaka-aineista tehdään arvokkaita?

LUO Net GOES International -hankkeen puitteissa osatoteuttajamme Luke järjestää webinaarin torstaina 4.6.2020 klo 14.00-15.00. Aiheena kiertotalouden ja erilaisten ruoantuotannon sivuvirtojen tarjoamat mahdollisuudet uusien tuotteiden luomisessa. Tule kuulemaan miten kasvis- ja kalaraaka-aineista voi erottaa erilaisia arvokkaita komponentteja eri teollisuuden alojen hyödynnettäviksi.

Tervetuloa mukaan! Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille ja ilmoittautuminen on auki:

uutiskirje.luke.fi/a/s/104434059-e0976c847de8831da86ce5d9a2f8c3e0/3858002
... Lue lisääNäytä vähemmän

Webinaari 4.6: Miten vähän käytetyistä raaka-aineista tehdään arvokkaita? LUO Net GOES International -hankkeen puitteissa osatoteuttajamme Luke järjestää webinaarin torstaina 4.6.2020 klo 14.00-15.00. Aiheena kiertotalouden ja erilaisten ruoantuotannon sivuvirtojen tarjoamat mahdollisuudet uusien tuotteiden luomisessa. Tule kuulemaan miten kasvis- ja kalaraaka-aineista voi erottaa erilaisia arvokkaita komponentteja eri teollisuuden alojen hyödynnettäviksi. Tervetuloa mukaan! Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille ja ilmoittautuminen on auki: https://uutiskirje.luke.fi/a/s/104434059-e0976c847de8831da86ce5d9a2f8c3e0/3858002

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU