Hyppää sisältöön
Home Tutkimus Hankkeet LUO Net GOES International

LUO Net GOES International

LUO Net GOES International hankkeen päätavoitteena on nostaa suomalaisen biotalous- ja digitaalisen osaamisen profiilia kansainvälisesti sekä tuoda Kanta-Hämeen entistä selvemmin bio- ja kiertotalouden soveltavan tutkimuksen kärkimaakunnaksi

Sinisellä taustalla EU:n logo. Logon alla lukee Euroopan unoni, Euroopan aluekehitysrahasto.

Perustiedot

LUO Net GOES International hankkeen päätavoitteena on nostaa suomalaisen biotalous- ja digitaalisen osaamisen profiilia kansainvälisesti sekä tuoda Kanta-Hämeen entistä selvemmin bio- ja kiertotalouden soveltavan tutkimuksen kärkimaakunnaksi. Lisäksi hankkeen toimien kautta pyritään lisäämään suomalaisen biotalousosaamisen vientimahdollisuuksia, verkottamaan asiantuntijat keskenään ja kansainvälisesti, sekä lisäämään opiskelijoiden kiinnostusta alaa kohtaan.

Hanke jatkaa LUO-luonnonvara-alan verkoston, eli HAMKin, Luken, Syklin ja Lammin biologisen aseman muodostaman biotalouden osaamiskeskittymän kehittämistä. 

 • Toteutusaika: 01.08.2019 – 31.05.2022
 • Rahoitus: 369 787 € / Uudenmaan liitto (EAKR)
 • Päätoteuttaja: HAMK
 • Osatoteuttajat:
  • Helsingin yliopiston Lammin biologinen asema
  • Luonnonvarakeskus Luke
  • Suomen ympäristöopisto Sykli
 • Kohderyhmä: Yritykset, jotka haluavat kehittää uutta liiketoimintaa ja uusia toimintatapoja luonnonvarojen kestävästä käytöstä sekä LUO-verkoston koulutus- ja tutkimustoimijat ja alueen julkiset-toimijat
 • Toimialue: Kanta-Häme ylimaakunnallisessa ja kansainvälisessä kontekstissa

Hanke vahvistaa alueen biotalouden toimintaympäristöä ja luonnonvarojen kestävää käyttöä kansainvälisessä kontekstissa. Tuloksia tavoitellaan neljään eri työpakettiin jaotellun toimenpiteen kautta. Jokaisella hankkeen osatoteuttajalla on vetovastuullaan yksi työpaketti.

 

Ajankohtaista

Tietoa hankkeen ajankohtaisista tapahtumista, työpajoista, sekä julkaisuista

Kanta-Hämeen kiertotalouden tiekartta on julkaistu: 

Open Bioeconomy Week 2022

Ajankohtaiset tapahtumat sekä tiedot löydät hankkeen Facebookista ja Twitteristä.

Menneet tapahtumat

Kanta-Hämeen kiertotalouden tulevaisuus – webinaari

Milloin: 9.3.21 klo 8.30-9.30

Kysely yritysten edustajille

Koronakriisin myötä yritysten liiketoimintaedellytysten vahvistaminen on tulevaisuuden kannalta erityisen tärkeää. Tässä kyselyssä pyrimme kartoittamaan yritysten tulevia tutkimus- ja kehitystarpeita (T&K). Kyselyn tuloksia hyödynnetään LUO Net GOES International–hankkeessa tutkimusorganisaatioiden toiminnan kehittämiseen sekä bio- ja kiertotalouden tutkimuksessa. Erityisesti vastaukset ovat arvokkaita yrityksille suunnattujen palveluiden ja ratkaisujen kehittämisessä sekä niiden saattamisessa yritysten käyttöön. Kyselylomakkeeseen vastaaminen vie aikaa noin 10 minuuttia ja sen voi tehdä täysin anonyymisti. Halutessasi voit jättää loppuun yhteydenottopyynnön. Linkki kyselyyn.

Open Bioeconomy Week 2020-2021 tapahtumat

Vuoden 2021 Open Bioeconomy Week -tapahtuma järjestettiin 25.-27.5.2021.

Ensimmäinen Open Bioeconomy Week -tapahtuma järjestettiin verkossa 29.-30.9.2020. 

Lisätietoa: https://openbioeconomyweek.org/ 

LUO-verkosto

Luonnonvara-alan verkosto kokoaa yhteen Kanta-Hämeen alueen luonnonvara-alan ja biotalouden osaamiskeskittymän, johon kuuluvat Hämeen ammattikorkeakouluHelsingin yliopiston Lammin biologinen asemaLuonnonvarakeskus Luke sekä Suomen ympäristöopisto Sykli. Verkoston rakentaminen käynnistettiin vuonna 2014 Hämeen luonnonvara-alan osaamiskeskittymän käynnistäminen -hankkeessa ja verkoston työtä jatkettiin ja syvennettiin vuonna 2016 käynnistyneessä LUO Next Step hankkeessa. LUO Net GOES International on järjestyksessään kolmas LUO-verkostoa kehittävä hanke ja nykyisellä toimintakaudella verkostoa pyritään laajentamaan myös kansainvälisesti. 

In English

LUO (Luonnonvara-alan verkosto) is a cooperation network in the field of natural resources in the Kanta-Häme region in southern Finland.

​The networks main aims are to increase research and development cooperation with companies, use learning spaces together and find new innovations in the field of bioeconomy and natural resources.​

The project partners and regional actors

The main objective of the project LUO Net GOES International is to strengthen the region’s bioeconomy operating environment and the sustainable use of natural resources. The project builds on measures in four different work packages:

1. Open Bioeconomy Week

WP 1: As a result of the project an annual event called Open Bioeconomy Week will be designed and built. The event pursues to become a global “must-go” event for the bioeconomy and digital tools and methods and will be an interesting event for everyone in the industry.

The very first international Open Bioeconomy Week has an ambitious target to become an annual event bringing together the latest research and industrial practice in the digitalization of bioeconomy. In today’s world the one does not exist without the other.
The very first Open Bioeconomy Week was in 29.-30.9.2020 and was online. The event is supported by the Regional Council of Häme with the regional enterprises and other organizations working within the bioeconomy sector. Together with HAMK the organizing committee of the event consist of the leading national research and innovation organizations such as Aalto University, Natural Resources Institute Finland (Luke), VTT Technical Research Centre of Finland, Finnish Environment Institute (SYKE) and University of Helsinki.

The conference aims to highlight the current research innovations, trends and future of bioeconomy through the lens of digitalization and data utilization. The key focus is to highlight the paradigm shift digitalization can bring in the field of bioeconomy. To accomplish this, the event aims to bring different academics, researchers, stakeholders, policymakers, business representatives and the society to discuss and understand the role and the impact digitalization can make in development of bioeconomy and hence towards a sustainable future.

Open Bioeconomy Week will annually be built around the themes of utilization of digitalization in the development of bioeconomy research, innovations and business. However, the subthemes will change annually.

Open Bioeconomy Week 2022 will be organised 18-19th May. Call for abstracts is now open. For more information about the call, please go to: www.openbioeconomyweek.org/call-for-abstracts-2022
More information about Open Bioeconomy Week: www.openbioeconomyweek.org

2. Roadmap for Circular Economy in Kanta-Häme Region

WP 2: The “Circular Economy Roadmap” -developed in the project identifies new business opportunities. The roadmap describes the timeline and the measures and objectives for the Kanta-Häme Region’s transition towards a low-carbon, waste-free and sustainable circular economy. In working groups, entrepreneurs can network and develop new business opportunities. With the Roadmap, the business of the circular economy in Kanta-Häme region will gain visibility both nationally and internationally. The Roadmap is now published: Road Map for Circular Economy in Kanta-Häme Region (2022)

3. Data and commercialization path

WP 3: The project develops a data transfer / commercialization path where ideas, innovations and actors come together. Expertise of the natural resources network will be utilized at different stages of the path. The goal is to reveal the economic benefits of the circular economy model in the value chain as well as international possibilities. The project also provides information to entrepreneurs on intellectual property rights, patents, inventions and their protection.

4. Steps of internationalization

WP 4: The project will build international cooperation with New Zealand and China on the use of automatic field measuring instruments and underwater robots in the bioeconomy. Project maps differences between the operating environments and the similarities with the problem areas in the field of environmental monitoring. Project aims to build a joint pilot project on the basis of environmental monitoring and the management of the river basin based on it.

Työpaketit

TP 1 Open Bioeconomy Week

Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan vuosittainen kansainvälinen Open Bioeconomy Week (OBW) -tapahtuma. Open Bioeconomy Week on uusi ja ainutlaatuinen tapahtumakokonaisuus, joka vakiintuu biotalouden ja digitaalisten työkalujen ja menetelmien kansainväliseksi ja kaikkia alalla toimivia kiinnostavaksi tapahtumaksi. Tapahtumat tullaan järjestämään Kanta-Hämeessä. 

Lisätietoa tapahtuman verkkosivuilta: www.openbioeconomyweek.org/

TP 2 Kanta-Hämeen kiertotaloustiekartta

Työpaketissa laaditaan Kanta-Hämeen alueen kiertotaloustiekartta ja suunnitelma alueen kiertotaloustoiminnasta seuraavien 20 vuoden aikana. Resurssiviisaus ja kiertotalous ovat toimintamalleja, joiden avulla yhteiskunnan on mahdollista muuttaa toimintaansa kestävämmäksi.

Kanta-Hämeen maakunnassa Forssa, Hämeenlinna ja Riihimäki ovat laatineet tai laatimassa omia kiertotalous- tai resurssiviisaustiekarttojaan. Näistä kolmesta Forssan tiekartta on valmistunut 2015 ja Riihimäen tiekartta on valmistunut keväällä 2019. Hämeenlinna ei ole vielä julkaissut omaa tiekarttaansa, mutta kaupungilla on käynnissä Kestävä elämäntapa -ohjelma sekä Resurssiviisas Hämeenlinna -toimenpideohjelma, jotka pitävät sisällään runsaasti resurssiviisauteen liittyviä asioita.  Työpaketissa hyödynnetään Forssan, Hämeenlinnan ja Riihimäen tekemiä tiekarttoja ja toimenpiteitä, joita käytetään pohjana Kanta-Hämeen kiertotaloustiekartalle. Lisäksi hyödynnetään Suomen kiertotalouden tiekarttaa, joka on laadittu Sitran toimesta. Kiertotaloustiekartta auttaa kuntia ja kaupunkeja vähentämään ilmastopäästöjään kuntien välisen yhteistyön avulla. Sen avulla voidaan myös tunnistaa uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia, sekä osallistaa asukkaita toimimaan ruohonjuuritasolla kestävän kehityksen mukaisesti mm. ruokahävikin vähentämisen sekä energiaratkaisujen näkökulmasta. Tiekarttatyön avulla päästään myös asettamaan toiminnalle mitattavat tavoitteet. Tiekartan laadinnassa ovat vahvasti mukana yrittäjät, kunnat (myös pienemmät) ja kaupungit. 

Kanta-Hämeen kiertotalouden tiekartan julkaisut:

TP 3 Tiedonsiirto- ja kaupallistamispolku

Tutkimus- ja oppilaitokset tuottavat valtavan määrän julkista tietoa josta voi olla hyötyä yritysten liiketoiminnan kehittämisessä. Tämän informaation levittämiseen tarvitaan asiantuntevia tiedonsiirtomekanismeja. Tiivis, jatkuva yhteistyö sekä tiedon ja teknologian jakaminen yritysten ja kehittäjäorganisaatioiden kanssa on paras keino taata, että keksinnöt päätyvät markkinoille yhteiskunnan ja elinkeinotoiminnan hyödyksi. Yhteistyö mahdollistaa myös julkisen tutkimuksen suuntaamisen elinkeinojen tarpeita palvelevaksi. 

Hankkeen aikana rakennetaan kaupallistamispolku, jossa luodaan uutta liiketoimintaa ja/tai kehitetään olemassa olevan liiketoiminnan mallia yrityslähtöisesti. Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä toteutettavat hankkeet rakennetaan uusien nousevien teemojen ympärille. Hanke toimii mahdollistajana näiden nopeiden aihioiden työstäjänä ja eteenpäin viejänä.

Työpaketissa hyödynnetään myös resurssiviisaustiekartan laadinnan yhteydessä nousevia uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Toimijat ovat muodostaneet kiertotalouteen ja kestävän elintarviketuotannon kehittämiseen keskittyvän verkoston aikaisemmassa yhteistyössä. Tämä osaaminen luo pohjan uusille avauksille. 

TP 4 Kansainvälistymisen askeleet

Työpaketti 4 rakentuu ympäristön seurannan uusien tarpeiden, mahdollisuuksien, datan keruun (mm. automaattiset kenttämittalaitteet, vedenalaiset robotit), datan hallinnan ja julkisen esillepanon sekä tutkimustiedon käytäntöön viemisen vaikeuksien kartoittamiseen ja voittamiseen osana kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä. Suomessa yhteistyötä tehdään Kanta-Hämeen alueella toimivien tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden (HY, LUKE, HAMK) kesken sekä kansainvälistä yhteistyötä Uusi-Seelannin ja Kiinan kanssa. Hankkeessa pureudutaan toimintaympäristöjen analyysiin ongelmien kartoitukseen, vertaisoppimiseen, sekä yritysten kanssa tehtävään yhteistyöhön ympäristön seurantaan liittyvien kysymysten osalta. Kaikkiin toimenpiteisiin liittyy oleellisesti koulutus- ja kasvatusnäkökulma ja näin ollen opiskelijoille pyritään luomaan mahdollisuus tehdä aiheen parista opinnäytetyö.

Blogi

Yhteystiedot

Iida Holck

 • Projektipäällikkö
 • Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Titta Tapiola

Janne Sundell

Mia O’Neill

LUO Net GOES International nostaa suomalaisen biotalouden ja digitaalisen osaamisen profiilia kansainvälisesti. Hankkeessa vahvistetaan luonnonvarojen kestävää käyttöä Kanta-Hämeessä.

Luke, natural resources institute Finland. Lukelon kirjoitettu oranssilla tekstillä. Ylhäällä on sininen lehti.
Luken virallinen logo
Hämeen liitto. Regional council of Häme. Kirjoitettu mustalla. Ylhäällä punainen vaakuna.