Luomussa vara parempi - Hämeen ammattikorkeakoulu
Luomussa vara parempi
kuvakollaasissa viljapeltoa, lehmiä, perunoita
Eurooppa investoi maaseutualueisiin -logo
-

Luomussa vara parempi

Hanketiedot

Luomussa vara parempi – ruokaa ja digi hyötykäyttöön on Maaseuturahaston rahoittama hanke. Hankkeen tavoitteena on lisätä luomutuotantoa, luomutuotteiden jalostusta, saatavuutta ja käyttöä Hämeessä. Lisäksi tavoitteena on lisätä yhteistyötä, osaamista ja kokeilukulttuuria koko ruokajärjestelmässä sekä parantaa olemassa olevien digisovellusten ja -tekniikoiden tuottaman tiedon hyödyntämistä.

Hankkeessa toteutetaan kolme työpakettia: Luomualusta HAMK Mustiala, Luomutuotanto tiloilla ja Luomuruoka. Kohderyhmänä on alkutuotanto, tutkimus, koulutus, neuvonta ja ammattikeittiöt. Hankkeessa syntyvät tuotokset voidaan hyödyntää myös tavanomaista tuotantoa harjoittavien tilojen neuvonnassa ja toiminnan kehittämisessä. Hankkeen aikana rakennetaan Hämäläisen luomun tiekartta, jonka lähtökohtana on valtakunnalliset luomutavoitteet.

Toteuttajina ovat Hämeen ammattikorkeakoulu, Mustiala, ProAgria Etelä-Suomi, Luonnonvarakeskus sekä Koulutuskeskus Salpaus.

#luomuhäme

Luomussa vara parempi -hankkeen sivusto >

YHTEYSTIEDOT