LUOVAMIX - Hämeen ammattikorkeakoulu
LUOVAMIX
Lähikuva rypsipellosta, taustalla sininen taivas, jossa muutama pilvi.
Lähikuva rypsipellosta, taustalla sininen taivas, jossa muutama pilvi.

LUOVAMIX

Luomuviljelyn viljelyvarmuuden ja ilmastokestävyyden parantaminen sekaviljelyn ja syyskylvöisten valkuaiskasvien avulla (Luovamix)

LuoVaMix -hankkeen (1.3.2022-15.11.2024) tavoitteena on lisätä tilatason tietoa hyvistä sekakasvustojen ja syyskylvöisten valkuaiskasvien luomuviljelykäytännöistä. Monipuolisella sekaviljelyllä voidaan edistää valkuaisomavaraisuutta, satovarmuutta ja siten luomutuotannon ilmastokestävyyttä. Hankkeessa selvitetään myös luomusatotasojen vaihtelua Luonnonvarakeskuksen satotasotilastoista ja etsitään syitä vaihteluun. 

HAMK Mustialan luomutilalla ja hankkeen yhteistyötiloilla testataan peltokokeissa erilaisia sekaviljelymenetelmiä valkuais- ja viljakasveilla. Koekaistoilla selvitetään mm. sekaviljelyn vaikutusta satovarmuuteen, maan kasvukuntoon ja hiilensidontaan. Mustialan luomutilan koelohkoilla tutkitaan erityisesti syyskylvöisten valkuaiskasvien, kuten syysrypsin ja syyshärkäpavun, optimaalista kylvöajankohtaa ja talvehtimista.

Mustilan opetus- ja tutkimusmaatilan sivustoilta mustialanluomutila.fi löytyy vuosittaiset koekartat sekä lohkon kohdalta koekohtaisia tietoja. Hankkeessa tehdyt videot löytyvät YouTube -soittolistalta

Hankkeen toteuttajina toimivat HAMK, Helsingin Yliopisto, Luomuinstituutti, Luonnonvarakeskus (koordinaattori). Katso lisää: https://www.luke.fi/fi/projektit/luovamix

LuoVaMix on osa maa- ja metsätalousministeriön keväällä 2020 käynnistämää maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutta. Toimenpiteillä pyritään vähentämään maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön kasvihuonekaasupäästöjä ja vahvistamaan hiilinieluja ja -varastoja. Lisää toimenpidekokonaisuudesta täällä: mmm.fi/maankayttosektorin-ilmastosuunnitelma

 

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU