Hyppää sisältöön
Kämmenellä on multaa. Taustalla on peltoa.

KOMIO

Maankäyttösektorin ilmasto-osaamisen koulutusyhteistyö

Hankkeen tiedot

HankeMaankäyttösektorin ilmasto-osaamisen koulutusyhteistyö
Kesto1.8.2023-30.9.2024
ToteuttajatPäätoteuttaja Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy. Osatoteuttajat: Lapin ammattikorkeakoulu Oy, Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy, Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy, Karelia ammattikorkeakoulu Oy, Oulun ammattikorkeakoulu Oy, Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi.
RahoittajatMaa- ja metsätalousministeriö, hanke on osa maa- ja metsätalousministeriön Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutta. Lisäksi yhdeksän mukana olevan ammattikorkeakoulun omarahoitus.
Budjetti652 000 €

Hankkeen tavoitteena on maankäyttösektorin ilmasto-osaamisen vahvistuminen erityisesti seuraavissa kohderyhmissä: maa- ja metsätalousyrittäjät, neuvojat, opettajat, luonnonvara-alan opiskelijat ja muut teemasta kiinnostuneet kohderyhmät.

Kestävään maataloustuotantoon liittyvien ammattikorkeakoulujen TKI-hankkeiden, erityisesti Hiilestä kiinni -kokonaisuudesta rahoitettujen hankkeiden, tuloksia koostetaan ja jalkautetaan sekä viedään koordinoidusti AgriHubiin sekä muihin kohderyhmien käyttämiin viestintäkanaviin. Samalla vahvistetaan luonnonvara-alan korkeakouluyhteistyötä ja kirkastetaan ammattikorkeakoulujen luonnonvara-alan profiloitumisen. Yhtenä alatavoitteena on myös Agrihubin roolin vahvistuminen tiedon jakamisessa erityisesti ammattikorkeakoulujen luonnonvara-alaan linkittyvien tki-toimijoiden, opetushenkilöstön ja opiskelijoiden keskuudessa.

Hankkeessa koostetaan opintomateriaaleja ja opintokokonaisuuksia ammattikorkeakoulujen luonnonvara-alan TKI-toiminnan, erityisesti Hiilestä kiinni -kokonaisuudesta rahoitettujen hankkeiden tuloksista. Hankkeiden tulosten jalkautumista edistetään siten, että tieto on saatavilla omalla äidinkielellä sillä kanavalla ja niillä foorumeilla, joita kohderyhmä on tottunut käyttämään. Materiaalit viedään korkeakoulujen opintotarjontaan, esimerkiksi jatkuvan oppimisen alustalle. Lisäksi tuloksista viestitään koordinoidusti laajoissa verkostoissa sekä AgriHubi -alustalla ja muissa viestintäkanavissa. Lisäksi Ammattikorkeakoulujen verkostoyhteistyön ja opetusmateriaalien koostamisen avulla edistetään ammattikorkeakoulujen luonnonvara-alojen profiloitumista.

Maankäyttösektorin ilmasto-osaamisen syventyminen kohderyhmissä edistää maa- ja metsätalouden ilmastotoimia, kun ne on integroitu osaksi opetusta ja myös taloudellisen kestävyyden näkökulma huomioidaan. Hankkeessa opetukseen ja neuvontaan tuodaan todennettuja käytännön esimerkkejä siitä, miten hiilensidonta maaperään tehostuu. Motivoidaan tekemään kokonaiskestävyyttä edistäviä, ilmastoviisaita toimia sekä maa- että metsätaloudessa. Tehokkaat ja oikein valitut toimenpiteet parantavat maa- ja metsätalouden kannattavuutta sekä edistävät ilmastotoimia.

Toimenpiteet edistävät hiilensidontaa sekä vähentävät maa- ja metsätalouden kasvihuonekaasupäästöjä. Myös maa- ja metsätalouden sopeutuminen ilmastonmuutokseen paranee kasvaneen osaamisen myötä.

Kohderyhmä

Maa- ja metsätalousyrittäjät, neuvojat, opettajat, luonnonvara-alan opiskelijat ja muut teemasta kiinnostuneet kohderyhmät.

Toiminta-alue

Suomi.

Toteutus

Hanketoimijat ovat olleet toteuttamassa useita Hiilestä kiinni -kehittämishankkeita. Niiden tuloksista koostetun opintomateriaalin sekä opintokokonaisuuksien avulla tietoa jalkautetaan luonnonvara-alan korkeakouluopetukseen sekä alan neuvojille ja toimijoille. Hankkeen pääasiallisena viestintäkanavana on AgriHubi, josta materiaalit ovat helposti eri toimijoiden käytettävissä.

Työpaketissa tuotetaan maankäyttösektorin hanketulosten kooste.

Työpaketissa tuotetaan validoidut aineistot ja yhteenvedot keskusteluista.

Työpaketissa tuotetaan maankäyttösektorin opetusmateriaalit.

Työpaketissa tuotetaan opintomateriaalin sekä opintokokonaisuuksien jako AgriHubi -alustalle.

Työpaketissa tuotetaan ehdotus korkeakoulujen profiilikartasta.

Yhteystiedot

marjastiina teixeira

Projektipäällikkö, SEAMK

[email protected]

+358406807516

HAMK, Hämeen ammattikorkeakoulun kirjoitettu mustalla tekstillä. Vieressä HAMKin symboli