Monialaisen yhteistyöosaamisen arviointitutkimus - Hämeen ammattikorkeakoulu
Monialaisen yhteistyöosaamisen arviointitutkimus
Avoin yamk
Tampereen kaupunkiseudun kasvatus- ja opetusalan osaamisen kehittämispalvelu Osake -logo
Nainen ja mies tussitaulun edessä.

Monialaisen yhteistyöosaamisen arviointitutkimus

Monialaisen yhteistyöosaamisen arviointitutkimus Tampereen seudun kasvatus- ja opetustoimessa

Monialaisuus on noussut aikamme voimasanaksi. Sen oletetaan tarjoavan ratkaisuja yhteistyön tekemiseen ja olevan avain organisaatioiden väliseen yhteistyöhön. Hallinnonalojen välisten siilojen purkamisen odotetaan joskus tapahtuvan jopa vain liittämällä työntekijät yhteen.

Monialaisuuden toimivuutta käytännössä selvitetään nyt kansainvälisestikin vertaillen ensimmäisessä, laajassa arviointitutkimuksessa, jossa kohteena on kasvatus- ja opetusalojen monialainen yhteistyö. Tutkimuksessa on mukana Tampereen kaupunkiseudun kunnat Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi. Kohderyhmänä ovat kaupunkiseudun kuntien koko varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen kasvatus-, opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä varhaiskasvatuksessa ja kouluissa toimivat oppilashuollon työntekijät. Arviointitutkimuksen tekemisestä ovat sopineet Tampereen kaupunkiseudun kasvatus- ja opetusalan osaamisen kehittämispalvelu Osake ja Hämeen ammattikorkeakoulun Edu-tutkimusyksikkö.

”Monialaisuus tarkoittaa tiivistäen eri ammattiryhmien ja hallinnonalojen yhteistyötä, jossa palvelujen käyttäjä on keskiössä ja vahvasti osallisena oman asiansa käsittelyssä. Tyypillisiä monialaista yhteistyötä vaativia tilanteita kasvatus- ja opetusalalla ovat erilaiset siirtymävaiheet esimerkiksi varhaiskasvatuksesta perusopetukseen ja oppilashuollolliset tilanteet”, tutkimuksen tieteellinen johtaja, tutkijayliopettaja Jaakko Helander HAMK Edu:sta kertoo.

Tutkimus tuottaa arvokasta ja valtakunnallisesti sovellettavaa tietoa muun muassa edellä mainitun kaltaisista tilanteista. Ensivaiheessa tuloksena saadaan tilannekuva seudun monialaisen yhteistyön tilasta kunnittain, kasvatus- ja koulutusmuodoittain ja ammattiryhmittäin. Toisessa vaiheessa tutkijaryhmä pureutuu ns. ilmiöpöytä-menetelmää soveltaen alueellisiin ja paikallisiin toimiviin käytäntöihin, yhteistyön solmukohtiin ja mahdollisiin piilossa oleviin ilmiöihin.

”Arvioinnin tuottamien seudullisten havaintojen myötä saamme tietoa ja osaamista toimivien käytänteiden sekä monialaisessa yhteistyössä tärkeän luottamuksen rakentamiseen ja tukemiseen osana varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen arkea”, toteaa tutkimuksen tilaajan edustaja, palvelupäällikkö Katariina Ratia osaamisen kehittämispalvelu Osakkeesta.

Tutkimuksen tuloksia julkaistaan kevään 2023 aikana niin yleistajuisissa kuin ammatillisissa lehdissä. Arvioinnin loppuraportti valmistuu ja julkaistaan alkukesästä 2023. Hankkeen toteutusaika on 10/2022 – 6/2023.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU