Hyppää sisältöön
Home Tutkimus Hankkeet Monialaisen yhteistyöosaamisen arviointitutkimus

Monialaisen yhteistyöosaamisen arviointitutkimus

Monialaisen yhteistyöosaamisen arviointitutkimus Tampereen seudun kasvatus- ja opetustoimessa

Tampereen seudun kasvatus- ja opetusalan osaamisen kehittämisen palvelu Osake. Osake kirjoitettu sinisellä. Tekstin vieressä vihreitä kuvoita ja sininen pallo.

Kasvatus- ja opetusalojen monialainen yhteistyö on pääosin hyvällä tasolla Tampereen seudulla.

Kasvatus- ja opetusalojen monialaisen yhteistyön toimivuus todettiin pääosin toimivaksi kansainvälisestikin vertaillen ensimmäisessä, laajassa arviointitutkimuksessa. Varhaiskasvatuksessa työskentelevät arvioivat yhteistyön organisoitumisen merkittävästi paremmaksi kuin peruskoulussa työskentelevät.

Arvioinnin kohderyhmänä olivat Tampereen kaupunkiseudun kuntien (Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi) koko varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen kasvatus-, opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä oppilashuollon työntekijät. Tutkimus tuotti seudullisen tiedon lisäksi valtakunnallisestikin sovellettavaa tietoa monialaisen yhteistyön tilanteesta kasvatus- ja opetusalalla.

Monialaisuus tarkoittaa eri ammattiryhmien ja hallinnonalojen yhteistyötä, jossa palvelujen käyttäjä on keskiössä ja vahvasti osallisena oman asiansa käsittelyssä. Tyypillisiä monialaista yhteistyötä vaativia tilanteita ovat erilaiset siirtymävaiheet esimerkiksi varhaiskasvatuksesta perusopetukseen sekä oppilashuollolliset tilanteet.

Arvioinnissa mitattiin ja arvioitiin monialaista yhteistyötä kolmella osa-alueella
1)
Työntekijöiden välinen vuorovaikutus
2) Monialaisen yhteistyön organisoituminen
3) Työntekijää tukeva työyhteisö

Arviointi koostui kahdesta osasta
1) Tilannekuvaa selvitettiin toimivan monialaisen yhteistyön mittarilla syksyn 2022 aikana
2) Ilmiöpöytä-prosessissa toteutettiin tietoa syventävät ryhmäkeskustelut kevään 2023 aikana

Ensimmäisen vaiheen kyselytutkimukseen vastasi 2878 työntekijää eli 45 % kohderyhmästä. Vastaajat arvioivat monialaista yhteistyötä kuvaavia väittämiä asteikolla 1–5 (1 = täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä). Koko mittarin tulosten keskiarvo oli 3,8, eli yhteistyö on pääasiassa hyvällä tasolla kansallisestikin vertaillen.

Erityisen toimivaksi vastaajat arvioivat työntekijöiden välisen vuorovaikutuksen, jossa esimerkiksi keskinäinen luottamus (ka. 4,4) on erittäin hyvällä tasolla. Lisäksi työntekijät kokivat, että heidän työnsä edistää yhteistä tavoitetta (ka. 4,2). Haastavampia, mahdollisia kehittämiskohteita löytyi monialaisen yhteistyön organisoitumisen alueelta. Etenkin työntekijöiden välinen yhteinen aika (ka. 2,6) näyttäytyi tuloksissa kriittisenä. Monialaiseen yhteistyöhön osoitetut resurssit koettiin vaihtelevina: toisaalla selvästi riittämättöminä, toisaalla taas hyvällä tasolla. 

Tutkimuksen toisessa vaiheessa työntekijöitä kutsuttiin ryhmäkeskusteluihin. Keskusteluun nousivat erityisesti seikat joihin monialaisessa yhteistyössä tulisi kiinnittää huomiota (nousseet teemat: lapsi ja nuori osallisena, toisen työn tunteminen, uusien työtapojen omaksuminen sekä dialogisuus ja ammatillinen vuorovaikutus) sekä se, millaisia myyttejä ja katvealueita monialaiseen yhteistyöhön liittyy (Erit. tietoa lapsen asioista ei saa siirtää, toimintakulttuurien erilaisuus estää monialaisen yhteistyön, monialainen yhteistyö projektimaisena työotteena sekä lainsäädäntö rajoittaa ja määrittää yhteistyötä)

Kehittämissuosituksina esitettiin:

1) Tiedonsiirron työtapojen kartoittaminen ja vahvistaminen osallisuuden toteutumiseksi

2) Työntekijöiden keskinäisen luottamuksen vahvistaminen

3) Kaupunkiseudun verkostomaisen työtavan vahvistaminen monialaisen yhteistyön tukiryhmällä

+ 1. Monialaisen yhteistyön arviointitutkimuksen tulosten käsittely yksiköissä

Arviointiraportin kehittämissuositusten pohjalta tehdään suunnitelma Tampereen kaupunkiseudun kuntien seudullisessa yhteistyössä tehtävistä toimenpiteistä. Toimenpiteet toteutetaan lukuvuodesta 2023-2024 alkaen.

Tutkimuksen toteutusaika oli 10/2022 – 6/2023

OSAKE-verkkosivut: https://osake.eeventti.fi/

Yhteystiedot

Katariina Ratia

Palvelupäällikkö

Puh. +358 44 431 4213

katariina.ratia@lempaala.fi

Tampereen kaupunkiseudun kasvatus- ja opetusalan osaamisen kehittämispalvelu Osake