Monimuotoisuutta peltoon - Hämeen ammattikorkeakoulu
Monimuotoisuutta peltoon
Viljaa

Monimuotoisuutta peltoon

Monimuotoisuutta peltoon (MoPe) on Maa- ja metsätalousministeriön rahoittama kolmivuotinen (2021-2023) kehittämishanke. Hankkeessa etsitään ratkaisuja Suomessa viljeltävien lajikkeiden monipuolistamiseksi hyödyntäen maatiaisia ja vanhoja kauppalajikkeita.

Hankkeessa on viisi työpakettia. Ensimmäisessä työpaketissa kehitetään ja vahvistetan vuonna 2017 perustetun lisäysviljelijäverkoston toimintamallia. Toisessa työpaketissa kerätään aikaisempaa tietoa maatiasviljojen ja vanhojen kauppalajikkeiden viljelystä, viljelyominaisuuksista ja laatutekijöistä. Kolmannessa työpaketissa toteutetaan viljelykokeet Hämeen ammattikorkeakoulun Mustialan opetus- ja tutkimusmaatilalla. Neljännessä työpaketissa laaditaan tiekartta, jossa visioidaan askeleet monimuotoisuuden lisäämiseksi suomalaisessa kasvintuotannossa. Hankkeen tuloksista kirjoitetaan artikkeleita ja e-julkaisuja. Tuloksista tiedotetaan hankkeen webinaareissa, kotisivulla, uutiskirjeissä ja sosiaalisessa mediassa.

Monimuotoisuutta peltoon – hankkeen sivusto

YHTEYSTIEDOT