Hyppää sisältöön
Home Tutkimus Hankkeet Monitaitoinen rakennuksen energiasuunnittelija

Monitaitoinen rakennuksen energiasuunnittelija

Hankkeen tavoitteena on kehittää rakennus-, talotekniikka- ja kiinteistöalan ammattilaisten rakennusten energiasuunnitteluun liittyvää osaamista ja vastata kasvavaan tarpeeseen energiasuunnittelun moniosaajista.

Euroopan sosiaalirahaston logo

Hanketiedot

  • Toteutusaika: 1.2.2016 – 31.12.2017
  • Kokonaiskustannukset: 159 999 €
  • Rahoittaja: Hämeen ELY-keskus

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on kehittää rakennus-, talotekniikka- ja kiinteistöalan ammattilaisten rakennusten energiasuunnitteluun liittyvää osaamista ja vastata kasvavaan tarpeeseen energiasuunnittelun moniosaajista. Hankkeen tavoitteena on myös laajentaa ja synnyttää uutta osaamista hakijan organisaatioon.

Taustaa

Tulevaisuudessa energia-alalla tarvitaan yhä enemmän teknisen alan osaamista ja ammattilaisia. Uuden energiateknologian kysyntä kasvaa kiihtyvällä tahdilla. Pientuotantoa tullaan rakentamaan tuottajien omiin tarpeisiinsa esim. pientuulivoimalan tai aurinkopaneelien avulla. Uudenlaista osaamista ja tekniikkaa tarvitaan mm. uusiutuvia energianlähteitä käyttävässä tuotannossa ja sen suunnittelussa, asentamisessa, huollossa ja kunnossapidossa. Osaaminen liittyy esim. lämpöpumppujärjestelmiin, maalämpöön, aurinkolämpöön ja –sähköön sekä tulisijojen monipuoliseen käyttöön ja biopolttoaineiden käyttöön. Uusia osaamistarpeita on odotettavissa järjestelmien suunnittelu- ja mitoitustehtäviin.

Rakennetun ympäristön energiatehokkuusvaatimukset kiristyvät kaiken aikaa. Energiatehokkuusosaamisessa korostuu kyky hahmottaa asioiden keskinäisiä kytköksiä ja kyvykkyys kehittää kokonaisvaltaisesti ja teknistaloudellisesti energiatehokkaita kestäviä ratkaisuja.

Hankkeessa kehitetään rakennusten (pientalot, pienet tuotantotilat) energiasuunnitteluun, energiatehokkuuteen ja uusiutuvan energian hyödyntämiseen liittyvää teknisen ammattiosaamisen kohentamiseen liittyvää täydennyskoulutusta rakennus-, talo- ja kiinteistötekniikan osaajille, viranomaisille, isännöitsijöille, kiinteistönvälittäjille ja rakennuttajille. Koulutuksen sisällöllisiä tarpeita selvitetään yhteistyössä alan yritysten ja muiden organisaatioidenkanssa. Hankkeen sisällöllinen painopiste on uusiutuvan energian käytön lisäämisessä mutta myös rakenteellista energiatehokkuuden parantamista käsitellään.

Toimenpiteet

Hankkeessa suunnitellaan, valmistellaan, kokeillaan ja kehitetään koulutuskokonaisuus, joka painottuu rakennusten (pientalot, pienet tuotantotilat) monipuoliseen energiasuunnitteluun, jossa rakennuksen energiatalous huomioidaan kokonaisuutena, ei yksittäisten osien summana. Koulutus suunnataan henkilöille, jotka työtehtävissään tarvitsevat tai tulevat tarvitsemaan tietämystä rakennusten energiatehokkuudesta, uusiutuvasta energiantuotannosta ja sen hyödyntämisestä sekä hahmotuskykyä, miten ja mistä elementeistä rakennuksen energiahuolto suunnitellaan ja miten eri tekijät vaikuttuvat toisiinsa. Hankkeen aikana toteutetaan täydennyskoulutukseen soveltuva pilotointikoulutus valituista aiheista. Myöhemmin koulutus voi olla myös osa tutkintoon johtavia opintoja.

Hankkeen tavoitteena on kehittää rakennus-, talotekniikka- ja kiinteistöalan ammattilaisten rakennusten energiasuunnitteluun liittyvää osaamista ja vastata kasvavaan tarpeeseen energiasuunnittelun moniosaajista. Hankkeen tavoitteena on myös laajentaa ja synnyttää uutta osaamista hakijan organisaatioon. Hankkeessa syntyy kiinteistöjen energiatalouden hallintaan liittyvä moderni ja monimuotoinen koulutuskokonaisuus. Hanke sisältää koulutuksen sisällön suunnittelun, koulutusmateriaalin valmistelun, koulutuksen pilotoinnin ja sen yhteydessä tehtävän arvioinnin. Hankkeella luodaan pohja koulutukselle, jota kehitetään edelleen hankkeen jälkeen.

Seminaari

Torstaina 2.2.2017 Hämeenlinnassa pidetyssä seminaarissa perehdyttiin uusiutuvan energian merkitykseen, mahdollisuuksiin ja ratkaisuihin pientalojen ja pienten tuotantotilojen energiantuotannossa ja energiatehokkuudessa. Aiheita käsiteltiin todellisten kohteiden avulla perehtymällä niiden energiaratkaisuihin.

Seminaariin osallistui valvontaviranomaisia, suunnittelijoita, urakoitsijoita, laitetoimittajia, palveluntuottajia, isännöitsijöitä ja kouluttajia.

Ohjelma

8.30  Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.00  Päivän avaus ja Energiasuunnittelija-hankkeen esittely /Jarmo Havula ja Marja Savolainen, HAMK
9.20  Terveiset Brysselistä: Kestävän rakentamisen, korjaamisen ja energiatehokkuuden työkaluja EU:sta. / Sirpa Pietikäinen, Euroopan parlamentti
9.45  Rakennuksen rakenteellinen energiatehokkuus / Kimmo Hilden, HAMK
10.15  Uusiutuvat energiantuotantomuodot ja  energiantuotannon vaihtoehdot / Markku Raimovaara, HAMK
– Lämpöpumput / Jussi Hirvonen, SULPU ry
– Aurinkoenergia / Markku Tahkokorpi, Utuapu Oy
12.00  Lounas (omakustanteinen)
13.00  Ohjausjärjestelmät / Timo Väisänen, HAMK
13.30  Esimerkkikohde: Pientalo / Olli Huttunen ja Markku Raimovaara, HAMK
14.15  Kahvitauko
14.30  Esimerkkikohde: Ohutlevykeskus /Jyrki Kesti, Ruukki Constructions ja Kimmo Hilden, HAMK
15.30-16.00  Ennakkoilmoittautuneille tutustumiskäynti Ohutlevykeskukseen, paikkoja rajoitetusti.

Esite

uusiutuvan_energian_ratkaisut_pientalossa_ohjelma.pdf

Uutta koulutusta rakentamassa

Jotta rakennukset olisivat yhä vähäpäästöisempiä ja energiaa säästävämpiä,
on osattava huomioida eri energiantuotannon ja energiatehokkuuden vaihtoehdot niin teknisesti, taloudellisesti kuin kestävästikin. Tarvitaan moniosaajia, jotka pystyvät suunnittelemaan kokonaisuutena erilaisia energiantuotannon ja energiatehokkuuden hybridiratkaisuja.

Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) Monitaitoinen rakennuksen energiasuunnittelija -hankkeessa kehitetään teknisen ammattiosaamisen kohentamiseen liittyvää täydennyskoulutusta rakennus-, talo- ja kiinteistötekniikan osaajille. Energiasuunnittelija-koulutus koostuu kuudesta moduulista, joissa luodaan perusteet pienen rakennuksen energiasuunnittelusta. Huhti-kesäkuussa 2017 järjestetään Hämeenlinnassa ja Valkeakoskella kuusipäiväinen 3 opintopisteen laajuinen pilotointikoulutus, jossa käydään läpi perusasioita kustakin moduulista. Varsinainen koulutus tulee olemaan laajuudeltaan kaikkiaan 30 opintopistettä.

Kohderyhmä

Koulutus suunnataan henkilöille, jotka työtehtävissään tarvitsevat tai tulevat tarvitsemaan tietämystä pienten rakennusten energiatehokkuudesta, uusiutuvasta energiantuotannosta ja sen hyödyntämisestä. Koulutus on suunnattu talo-, kiinteistö-, rakennus-, LVI- ja sähkötekniikan alalla toimiville tai siitä kiinnostuneille henkilöille.

Tavoite ja sisältö

Koulutuksen kautta pyritään lisäämään osallistujien hahmotuskykyä siitä, miten ja mistä elementeistä rakennuksen energiahuolto suunnitellaan ja miten eri tekijät vaikuttavat toisiinsa. Koulutuksen kautta pyritään lisäämään osallistujien hahmotuskykyä siitä, miten ja mistä elementeistä rakennuksen energiahuolto suunnitellaan ja miten eri tekijät vaikuttavat toisiinsa.

Moduulit:

  1. Tulevaisuuden energialiiketoiminta 5.4.2017
  2. Energiantuotantomuodot 19.4.2017
  3. Rakennusfysiikka, rakenne- ja LVI-tekniikka 3.5.2017
  4. Sähköasennukset ja älykkäät ohjaukset 17.5.2017
  5. Pientalon energiahanke 31.5.2017
  6. Energiasuunnittelu pientalossa ja tuotantotilassa 7.6.2017

Esite_Energiasuunnittelija_kevat2017.pdf

Rakenne

Lähitunneilla perehdytään kouluttajan johdolla aiheisiin. Jokaiseen lähipäivään liittyy myös opiskelua verkossa. Verkossa opiskellaan teoreettisempia aiheita ja tehdään harjoitustehtäviä. Yksi moduulipäivä on pituudeltaan noin 10 tuntia (sisältää n. 5 h lähiopetusta ja n. 5 h itsenäistä verkko-opiskelua).

Ajankohta ja paikka

Keskiviikot 5.4., 19.4., 3.5., 17.5., 31.5. ja 7.6.2017 klo 12-17

HAMK, Visamäentie 35, Hämeenlinna ja HAMK, Lotilantie 16, Valkeakoski (17.5.2017)

Kouluttajat

Kimmo Hilden, Markku Raimovaara ja Timo Väisänen / HAMK sekä luennoitsijat yrityksistä ja organisaatiosta.

Hinta

Koulutus on maksuton.

Koulutukseen sisältyy sähköiset luento- ja verkkomateriaalit, osallistumistodistus ja iltapäiväkahvitarjoilu. Osallistuessasi kaikkiin kuuteen koulutuspäivään osallistumistodistukseen tulee merkintä koulutuksen laajuudesta, joka on 3 opintopistettä.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen koulutuspäivään viikkoa ennen ko. päivään: http://bit.ly/2jE9Mql
Voit ilmoittautua haluamiisi koulutuspäiviin; yhteen tai useampaan.

Yhteystiedot