Muutoksen Kesyttäjä - Hämeen ammattikorkeakoulu
Muutoksen Kesyttäjä
Euroopan sosiaalirahasto
Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logo
ELY-keskus
Muutoksen Kesyttäjä - ESR rahoitteinen hanke

Muutoksen Kesyttäjä

Hankkeen perustiedot:

 • Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
 • Toteutusaika: 1.8.2020-31.12.2022
 • Budjetti 226 640 €
 • Kohderyhmä: Kanta-Häme yksinyrittäjät ja pk-yritysten henkilöstö
 • Ei toimialarajausta
 • Toteuttajat: Hämeen Ammattikorkeakoulu (HAMK) ja Hämeen Ammatti-instituutti (HAMI)

Tavoitteet:

 1. Yritysten auttaminen jaloilleen koronan jälkeen.
 2. Yritysten henkilöstön ja yksinyrittäjien työhyvinvoinnin vahvistaminen.
 3. Verkoston ja vuorovaikutuksellisuuden vahvistaminen (systeemisyys).

Näitä tavoitteita edistetään neljän työpaketin kautta.

 • Rahoitustukien hyödyntämistä avustavan neuvontapalvelun kautta. (TP 1)
 • Voimavalmennuksilla, jotka räätälöidään yritysten tarpeisiin sopiviksi. (TP 2)
 • Yritysten henkilöstön ja yksinyrittäjien työhyvinvoinnin vahvistamista tehdään:
  • Sisällyttämällä yrityskohtaiseen kehitystyöhön vahvasti mukaan työhyvinvoinnin näkökulmaa. (TP 2)
  • Tarjoamalla tietoiskuja ja webinaareja yrityskohtaisessa kehittämistyössä nousevista teemoista. (TP 2)
  • Vahvistamalla hankkeeseen osallistuvien yritysten keskinäisiä ja alueellisia verkostoja. (TP 3)
  • Vahvuustarinankerronta -menetelmällä ja siitä tehtävillä videoilla. (TP 4)

Tulokset:

 1. Yritysten auttaminen jaloilleen koronan jälkeen. Autetaan yrityksiä koronakriisissä ja sen jälkeen, jotta yritykset eivät ajaudu konkurssiin –> työllistäminen ja työllistyminen
 2. Yritysten henkilöstön ja yksinyrittäjien työhyvinvoinnin vahvistamine. Autetaan yrityksiä työhyvinvoinnin parantamisessa epävarmaksi muuttuneessa toimintaympäristössä. Työhyvinvoinnin parantaminen –> tuottavuuden parantaminen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parantaminen
 3. Verkoston ja vuorovaikutuksellisuuden vahvistaminen (systeemisyys). Autetaan yrityksiä uudistumaan verkostojen, vuorovaikutuksen ja yhteisten kokeilujen kautta. Nostetaan vastuullisuusajattelua uudelle tasolle. Vaikuttavuuden arviointi.
 4. Viestinnällinen vaikuttavuus: tuloksia ja hyviä käytäntöjä saadaan levitettyä julkaisujen ja tarinankerrontavideoiden avulla.

 

Hankkeen tietoja osatoteuttajan Hämeen ammatti-instituutin sivuilla.

Voimavalmennuksen haku on auki, hae mukaan hakulomakkeella 30.9.2020 mennessä. Lue lisää Voimavalmennuksesta.

Voimavalmennus

Voimavalmennus on maksuton kehittämispolku yksinyrittäjille, pk-yritysten johdolle ja henkilöstölle. Valmennus sisältää henkilökohtaista apua, valmennusta ja vertaistukea yrityksen tarpeiden mukaan.

HAE MUKAAN HAKULOMAKKEELLA 30.9.2020 mennessä 

LIIKETOIMINNAN OMA KEHITTÄMISPOLKU

Muutoksen Kesyttäjä hankkeen voimavalmennuksen aikataulu.

Voimavalmennuksessa asiantuntijan kanssa yritykselle laaditaan oma kehittämissuunnitelma, joka sisältää tarpeen mukaan valittuja toimenpiteitä.  Teema kehittämisprojektille voi olla esimerkiksi digitaalisuus, vastuullisuus, myynti, markkinointi, tuotteistaminen tai henkilöstö.

Toimenpiteitä esimerkiksi:

 • Yrityskohtainen sparraus liiketoiminnan kehittämisessä
 • Vastuullisuuden kehittäminen yrityksissä
 • Digivalmennukset työyhteisössä ja digitaalisuuden konsultointi
 • Työhyvinvointivalmennus
 • Työyhteisön kehittäminen mm. työyhteisöhaastattelut, tiimiyttäminen
 • Verkostoitumistilaisuudet
 • Vahvuustarinankerronta

Verkostoidu ja voimaannu!

HAE MUKAAN HAKULOMAKKEELLA 30.9.2020 mennessä 

Voimavalmennus on yrityksille maksuton (rahoitetaan DeMinimis tuella, vähämerkityksellinen tuki). Yritysten on kuitenkin sitouduttava voimavalmennukseen ja sen toimenpiteisiin. Voimavalmennus kestää yrityksen omasta kehittämissuunnitelmasta riippuen noin 2-6 kuukautta. Voimavalmennukseen on yrityksen johdon ja henkilöstön varattava resursseja, joista yritys vastaa.

Vaiheet:

 1. Lähtötilanteen kartoitus (lokakuu)
 2. Yrityskohtaisen kehittämisprosessin suunnittelu (lokakuu-marraskuu)
 3. Kehittämisprosessin toteutus (marraskuu-toukokuu)
 4. Tulosten koonti ja palaute. (toukokuu

VAIHE 1

 • Aloituskeskustelu, jossa lähtötilanteen arviointi.
 • Katsotaan tarve rahoituksille, strategian ja liiketoimintamallien päivitykselle, työhyvinvointitilanne, mahdolliset toteutettavat kokeilut.
 • Määritellään kehittämistoimenpiteiden tavoitteet.

VAIHE 2

 • Yrityskohtaisen kehittämisprosessin suunnittelu asiantuntijatiimissä yrityksen tarpeiden mukaan.
 • Yritykselle syntyy oma kehittämissuunnitelma.

VAIHE 3

 • Kehittämisprosessin toteutus.
 • Sisältää yrityksen suunnitelman mukaan konsultointia, sparrausta, valmennuksia työpaikalla, Thomas analyyseja, työhyvinvoinnin toimenpiteitä, haastatteluita, vertaistukitapaamisia yms.

VAIHE 4

 • Kootaan tulokset ja palaute.
 • Dokumentoidaan prosessia artikkelein, blogein, videoin yms.

Yksinyrittäjien voimavalmennuksessa tehdään
henkilökohtainen ja liiketoiminnan kehittämissuunnitelma.

HAE MUKAAN HAKULOMAKKEELLA 30.9.2020 mennessä 

Ajankohtaista

Neuvontapalvelut:

 • Koronatukineuvonta (eri rahoitusvaihtoehtot)
 • Koronaan liittyvä kehityshankkeiden sparraus
 • Rahoitusinfot tulevista rahoituksista
 • Mahdollisuuksien mukaan autetaan yrityksiä löytämään yhteyksiä valtakunnallisiin ja kansainvälisiin innovaatioverkostoihiin ja hankkeisiin.

Ota yhteyttä valmentajiin:

Outi Mertamo p. 050 351 5799/outi.mertamo@hamk.fi

Kirsi Sippola p. 050 57 45063/kirsi.sippola@hamk.fi

Voimavalmennus – haku auki yrityksille 30.9.2020 asti.

Lue lisää Voimavalmennuksesta, sisällöstä ja mahdollisuuksista hanke sivujen Voimavalmennus osiosta.

Yrityksille haku on auki 30.9.2020 asti, hae mukaan hakulomakkeella.

Voimavalmennus lehdistotiedote 8.9.2020

Yrittäjien työhyvinvointi

Yrittäjien työhyvinvointiin löytyy paljon oppaita ja tietoa verkosta.

Suomen Yrittäjien työhyvinvointi sivusto.

Hankkeen toimenpiteet eli työpaketit:

Työpaketti 1 – Neuvontapalvelut

 • TP 1: Neuvontapalvelu
 • Aikataulu: Syksy 2020 – syksy 2022
 • Toimenpiteet:
  • Koronatukineuvonta (eri rahoitusvaihtoehtot)
  • Koronaan liittyvä kehityshankkeiden sparraus
  • Rahoitusinfot tulevista rahoituksista
  • Mahdollisuuksien mukaan autetaan yrityksiä löytämään yhteyksiä valtakunnallisiin ja kansainvälisiin innovaatioverkostoihiin ja hankkeisiin.

Työpaketti 2 – Voimavalmennukset

 • TP 2: Voimavalmennukset
 • Aikataulu: Syksy 2020 – syksy 2022
 • Työyhteisöjen ja yritysten yrityskohtaiset valmennukset.
 • Valmennuksia/sparrauksia toteutetaan 2-5 kertaa/yritys aloituskeskustelun ja loppukoonnin lisäksi.
 • Mahdollisuus yhdistää verkostotapaamisia voimavalmennuksen toteutukseen.
 • Vaiheet:
  • Lähtötilanteen kartoitus
  • Yrityskohtaisen kehittämisprosessin suunnittelu
  • Kehittämisprosessin toteutus
  • Tulosten koonti ja palaute.

Työpaketti 3 – Yhteisöllisyyttä ja verkoston vuorovaikutusta vahvistavat tapaamiset

 • TP 3: Yhteisöllisyyttä ja verkoston vuorovaikutusta vahvistavat tapaamiset
 • Aikataulu: Syksy 2020 – syksy 2022 –> Muutetaan koronatilanteen vuoksi Kevät 2021 – syksy 2022
 1. Torit – Laajalle yleisölle suunnattuja verkostoitumistilaisuuksia seutukunnittain yhdessä paikallisten yrityskehitys toimijoiden kanssa. Webinaareja, seminaareja, aamiaistilaisuuksia sisältäen fasilitoidun vuodovaikutuksellisen osuuden.
 2. Leirinuotiot – Tiiviit vuorovaikutukselliset verkostotapahtumat, jotka antavat osallistujille vertaistukea ja hyvinvointia. Esim. virkistysretket tai hyvinvointi-illat.
 3. Kokeilut – Tutustutetaan yritykset yhteiseen innovatiiviseen ja ketterään kokeilemiseen. Yhteisistä aiheista hackathoneja.

Työpaketti 4 – Vahvuustarinankerronta

 • TP 4: Vahvuustarinantarinankerronta
 • Aikataulu: Kevät 2021 – syksy 2022
 • Tavoitteena vahvistaa yksilön ja työyhteisön myönteisiä tunteita ja merkityksellisyyden kokemusta työelämässä.
 • Toteutetaan vahvuustarinankerrontavideoiden avulla.

Muutoksen Kesyttäjä hankkeen ohjausryhmä:

Mirja Ojantausta, Hämeen Kauppakamari, puheenjohtaja
Anne Enckelman, Pookstaavi Oy, varapuheenjohtaja
Kari Moisiola, Yrityslautturi Oy
Jouko Mikkola, Hieronta ja Kehonhuolto Jouko Mikkola tmi
Päivi Ojala, Suomen Yrittäjät
Pia Niemikotka, Linnan Kehitys
Erkki Taskinen, Yritysvoimala
Tuomo Kauha, Hämeen ELY-keskus
Pia-Maria Haltia, Hämeen ammatti-instituutti HAMI
Johanna Jalonen, Hämeen ELY-keskus, rahoittajan edustaja

Lisäksi ohjausryhmässä on mukana:
Kirsi Sippola, Hämeen ammatti-instituutti HAMI
Outi Mertamo, Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK
Satu Jumisko-Pyykkö, Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK
Marjo Vaalgamaa, Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK
Annamaria Laine, Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK
Vesa Salminen, Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK, hankkeen vastuullinen johtaja
Toni Pulliainen, Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK, hankepalvelut

 

YHTEYSTIEDOT

Instagram

HAMK developed a solution for the elevator company KONE to improve production line efficiency.

The work was carried out in cooperation between a student from HAMK Electrical and Automation Engineering & HAMK Smart Research Unit staff.

According to KONE, they are already considering new collaborative projects with HAMK. 💪

And we appreciate them for supporting our students in becoming future experts! 🙏

Want to read more? You'll find the newsletter on HAMK Smart web page - in Finnish & in English.

Link in bio!

📷 Copyright ©️ KONE Corporation

#kone
#hamksmart
#hamkosaaminen
...

HAMKin sairaanhoitajaopiskelijat Jemina Jussila ja Niina Saloranta pääsivät ohjelmoimaan NAO-robottia osana opintojaan. 🤖

Kuinka robotiikka liittyy sairaanhoidon opintoihin ja mitkä ovat sen tulevaisuuden näkymät sosiaali- ja terveyshoidossa?

Lue lisää HAMK Hyvinvointiosaaminen -blogista!

Jutun nimi:
NAO-robotti 2020

Sijainti:
blog.hamk.fi/hyvinvointi

#roboriksu
#hamksmart
#hamkosaaminen
#riksunrobopäivät
#hamkhyvinvointi
...

Tänään on meidän Vesan viimeinen päivä tutkimusyksikön johtajana.

Vesa on ollut puikoissa jo yksikköä perustettaessa vuonna 2014 ja on näiden vuosien aikana kerännyt ympärilleen monipuolisen joukon eri alojen huippuosaajia.

Huomisesta alkaen tutkimusyksikön johtajana toimii Jukka Pulkkinen.

Koko tiimisi kiittää näistä vuosista ja toivottaa hyviä eläkepäiviä! 🤎

Vesan haastattelun löydät Kuulumisia HAMKista -blogista!

#hamksmart
...

GamEngineLab-blogissa juttu siitä, kuinka CAD-malleja on pystytty hyödyntämään monipuolisesti rakenteilla olevan neutronitutkimuslaitoksen, European Spallation Sourcen suunnitteluvaiheessa!

Jutun nimi:
CaseStudy CAD-mallien hyödynnettävyydestä: ESS

Sijainti:
blog.hamk.fi/ge

📷 ᴄʀᴇᴅɪᴛ: ᴇꜱꜱ

#vattu
#cadmodel
#hamksmart
#unrealengine
#gamenginelab
...

Miltä näyttää sirkkojen hyppely kasvatuslaatikossa? 🦗

Vasemmalla kuva videokameran silmin ja oikealla data-analyytikkomme @llkskl silmin. 🔍

#HämInCent
#hamksmart
#hamkbio
...

Twitter

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU