Muutoksen Kesyttäjä - Hämeen ammattikorkeakoulu
Muutoksen Kesyttäjä
Euroopan sosiaalirahasto
Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logo
ELY-keskus
Muutoksen Kesyttäjä - ESR rahoitteinen hanke

Muutoksen Kesyttäjä

Hankkeen perustiedot:

 • Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
 • Toteutusaika: 1.8.2020-30.6.2023
 • Budjetti 226 640 €
 • Kohderyhmä: Kanta-Häme yksinyrittäjät ja pk-yritysten henkilöstö
 • Ei toimialarajausta
 • Toteuttajat: Hämeen Ammattikorkeakoulu (HAMK) ja Hämeen Ammatti-instituutti (HAMI)

Tavoitteet:

 1. Yritysten auttaminen jaloilleen koronan jälkeen.
 2. Yritysten henkilöstön ja yksinyrittäjien työhyvinvoinnin vahvistaminen.
 3. Verkoston ja vuorovaikutuksellisuuden vahvistaminen (systeemisyys).

Näitä tavoitteita edistetään neljän työpaketin kautta.

 • Rahoitustukien hyödyntämistä avustavan neuvontapalvelun kautta. (TP 1)
 • Voimavalmennuksilla, jotka räätälöidään yritysten tarpeisiin sopiviksi. (TP 2)
 • Yritysten henkilöstön ja yksinyrittäjien työhyvinvoinnin vahvistamista tehdään:
  • Sisällyttämällä yrityskohtaiseen kehitystyöhön vahvasti mukaan työhyvinvoinnin näkökulmaa. (TP 2)
  • Tarjoamalla tietoiskuja ja webinaareja yrityskohtaisessa kehittämistyössä nousevista teemoista. (TP 2)
  • Vahvistamalla hankkeeseen osallistuvien yritysten keskinäisiä ja alueellisia verkostoja. (TP 3)
  • Vahvuustarinankerronta -menetelmällä ja siitä tehtävillä videoilla. (TP 4)

Tulokset:

 1. Yritysten auttaminen jaloilleen koronan jälkeen. Autetaan yrityksiä koronakriisissä ja sen jälkeen, jotta yritykset eivät ajaudu konkurssiin –> työllistäminen ja työllistyminen
 2. Yritysten henkilöstön ja yksinyrittäjien työhyvinvoinnin vahvistamine. Autetaan yrityksiä työhyvinvoinnin parantamisessa epävarmaksi muuttuneessa toimintaympäristössä. Työhyvinvoinnin parantaminen –> tuottavuuden parantaminen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parantaminen
 3. Verkoston ja vuorovaikutuksellisuuden vahvistaminen (systeemisyys). Autetaan yrityksiä uudistumaan verkostojen, vuorovaikutuksen ja yhteisten kokeilujen kautta. Nostetaan vastuullisuusajattelua uudelle tasolle. Vaikuttavuuden arviointi.
 4. Viestinnällinen vaikuttavuus: tuloksia ja hyviä käytäntöjä saadaan levitettyä julkaisujen ja tarinankerrontavideoiden avulla.

 

Hankkeen tietoja osatoteuttajan Hämeen ammatti-instituutin sivuilla.

 

Voimavalmennus

Voimavalmennus on maksuton kehittämispolku yksinyrittäjille, pk-yritysten johdolle ja henkilöstölle. Valmennus sisältää henkilökohtaista apua, valmennusta ja vertaistukea yrityksen tarpeiden mukaan. 

LIIKETOIMINNAN OMA KEHITTÄMISPOLKU

 

Voimavalmennuksessa asiantuntijan kanssa yritykselle laaditaan oma kehittämissuunnitelma, joka sisältää tarpeen mukaan valittuja toimenpiteitä. Kehittämisen teemoja voi olla useampia, esimerkiksi digitaalisuus, markkinointi, ajanhallinta tai tuotteistus ja palvelumuotoilu. Keskitymme yrityksen henkilökohtaisen sparrauksen lisäksi erityisesti työhyvinvointiin ja verkostumiseen.

Toimenpiteitä esimerkiksi:

 • Yrityskohtainen sparraus liiketoiminnan kehittämisessä
 • Vastuullisuuden kehittäminen yrityksissä
 • Digivalmennukset työyhteisössä ja digitaalisuuden konsultointi
 • Työhyvinvointivalmennus
 • Työyhteisön kehittäminen mm. työyhteisöhaastattelut, tiimiyttäminen
 • Verkostoitumistilaisuudet
 • Vahvuustarinankerronta ja voimavideot

Verkostoidu ja voimaannu!

Voimavalmennus on yrityksille maksuton (rahoitetaan DeMinimis tuella, vähämerkityksellinen tuki). Yritysten on kuitenkin sitouduttava voimavalmennukseen ja sen toimenpiteisiin. Voimavalmennus kestää yrityksen omasta kehittämissuunnitelmasta riippuen noin 2-6 kuukautta. Voimavalmennukseen on yrityksen johdon ja henkilöstön varattava resursseja, joista yritys vastaa.

Vaiheet:

 1. Lähtötilanteen kartoitus (lokakuu)
 2. Yrityskohtaisen kehittämisprosessin suunnittelu (lokakuu-marraskuu)
 3. Kehittämisprosessin toteutus (marraskuu-toukokuu)
 4. Tulosten koonti ja palaute (toukokuu)

VAIHE 1

 • Aloituskeskustelu, jossa lähtötilanteen arviointi.
 • Katsotaan tarve rahoituksille, strategian ja liiketoimintamallien päivitykselle, työhyvinvointitilanne, mahdolliset toteutettavat kokeilut.
 • Määritellään kehittämistoimenpiteiden tavoitteet.

VAIHE 2

 • Yrityskohtaisen kehittämisprosessin suunnittelu asiantuntijatiimissä yrityksen tarpeiden mukaan.
 • Yritykselle syntyy oma kehittämissuunnitelma.

VAIHE 3

 • Kehittämisprosessin toteutus.
 • Sisältää yrityksen suunnitelman mukaan konsultointia, sparrausta, valmennuksia työpaikalla, työhyvinvoinnin toimenpiteitä, haastatteluita, vertaistukitapaamisia yms.

VAIHE 4

 • Kootaan tulokset ja palaute.
 • Dokumentoidaan prosessia artikkelein, blogein ja videoin

Yksinyrittäjien voimavalmennuksessa tehdään
henkilökohtainen ja liiketoiminnan kehittämissuunnitelma.

Voimavalmennuksessa on vuonna 2020-2021 mukana oli 35 yritystä, muun muassa:

Voimavalmennuksessa 2020-2021 käsiteltiin webinaarien muodossa seuraavia teemoja:

 • Diginäkyvyys ja hakukoneoptimointi
 • Sosiaalisen median kanavat ja markkinointi
 • Hakukonemarkkinointi ja Google Ads
 • Yrityksen ydinliiketoiminta
 • Tuotteistus
 • Arvot ja ajanhallinta
 • Sisäisten prosessien tehostaminen ja ajanhallinta
 • Palvelumuotoilu
 • Asiakaspolun määrittäminen
 • Sähköinen kirjanpito ja taloushallinto
 • Tiedolla johtaminen liiketoiminnassa
 • Kannattavuus ja talouden suunnittelu

Webinaareista on saatavana tallenteet, ole yhteydessä mikäli haluat katseluoikeuden!

Ajankohtaista

 

Hyvinvointivalmennus:

Hyvinvointivalmennus on maksuton valmennus yksinyrittäjille, pk-yritysten johdolle ja henkilöstölle. 

Carita Nyberg on Keys2Balance Oy:n perustaja ja Master Trainer. Nyberg on kehittänyt käytännönläheisen ja oivalluttavan Tasapainon Avaimet® -ohjelman, jonka avulla voi syventää itsetuntemustaan ja kehittää vuorovaikutustaitojaan. Lähes kaksikymmentä vuotta johtajia, esimiehiä ja tiimejä valmentanut Nyberg on kirjoittanut myös seitsemän e-kirjaa.

Lisätietoa Carita Nybergistä ja Tasapainon Avaimista:

https://www.k2b.fi
https://www.linkedin.com/in/caritanyberg/
https://kollega.fi/-/palstat/tasapainon-avaimet/

Valmennuspäivät ja teemat

1. Viesti perille, tiistai 20.9. 2022 klo 17:30, PARKKI Business Park
2. Arkkityypit – luontaiset vahvuudet, tiistai 4.10.2022 klo 17:30, PARKKI Business Park
3. Mikä estää onnistumasta, tiistai 25.10.2022 klo 17:30, PARKKI Business Park
4.Motivaatio tekijät ja elinvoiman tukipilarit + pikkujoulut! tiistai 1.11. 2022 klo 17:30 PARKKI Business Park

Lue lisää hankkeesta ja toteutetuista toimenpiteistä: www.hamk.fi/muke tai ota yhteyttä Minna Tarkkala, minna.tarkkala@hamk.fi tai p. +358 50 465 6831

Hyvinvointivalmennus järjestetään HAMK Smart –tutkimusyksikön hallinnoimassa Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) rahoittamassa hankkeessa. Muutoksen Kesyttäjä hankkeessa on osatoteuttajana mukana Hämeen ammatti-instituutti (HAMI). Hankkeen kesto 1.8.2020-31.12.2022.

HAE MUKAAN NYT!

Valmennukseen valittuihin yrityksiin ollaan yhteydessä henkilökohtaisesti,

Neuvontapalvelut:

 • Koronatukineuvonta (eri rahoitusvaihtoehtot)
 • Koronaan liittyvä kehityshankkeiden sparraus
 • Rahoitusinfot tulevista rahoituksista
 • Mahdollisuuksien mukaan autetaan yrityksiä löytämään yhteyksiä valtakunnallisiin ja kansainvälisiin innovaatioverkostoihiin ja hankkeisiin.

Ota yhteyttä valmentajiin:

Minna Tarkkala p. 050 465 6831/ minna.tarkkala@hamk.fi

Kirsi Sippola p. 050 57 45063/kirsi.sippola@hamk.fi

 

Yrittäjyys ja HAMK

Hankkeen toimenpiteet eli työpaketit:

Työpaketti 1 – Neuvontapalvelut

 • TP 1: Neuvontapalvelu
 • Aikataulu: Syksy 2020 – kevät 2023
 • Toimenpiteet:
  • Koronatukineuvonta (eri rahoitusvaihtoehtot)
  • Koronaan liittyvä kehityshankkeiden sparraus
  • Rahoitusinfot tulevista rahoituksista
  • Mahdollisuuksien mukaan autetaan yrityksiä löytämään yhteyksiä valtakunnallisiin ja kansainvälisiin innovaatioverkostoihiin ja hankkeisiin.

Työpaketti 2 – Voimavalmennukset

 • TP 2: Voimavalmennukset
 • Aikataulu: Syksy 2020 – kevät 2023
 • Työyhteisöjen ja yritysten yrityskohtaiset valmennukset.
 • Valmennuksia/sparrauksia toteutetaan 2-5 kertaa/yritys aloituskeskustelun ja loppukoonnin lisäksi.
 • Mahdollisuus yhdistää verkostotapaamisia voimavalmennuksen toteutukseen.
 • Vaiheet:
  • Lähtötilanteen kartoitus
  • Yrityskohtaisen kehittämisprosessin suunnittelu
  • Kehittämisprosessin toteutus
  • Tulosten koonti ja palaute.

Työpaketti 3 – Yhteisöllisyyttä ja verkoston vuorovaikutusta vahvistavat tapaamiset

 • TP 3: Yhteisöllisyyttä ja verkoston vuorovaikutusta vahvistavat tapaamiset
 • Aikataulu: Syksy 2020 – syksy 2022 –> Muutetaan koronatilanteen vuoksi Kevät 2021 – kevät 2023
 1. Torit – Laajalle yleisölle suunnattuja verkostoitumistilaisuuksia seutukunnittain yhdessä paikallisten yrityskehitys toimijoiden kanssa. Webinaareja, seminaareja, aamiaistilaisuuksia sisältäen fasilitoidun vuodovaikutuksellisen osuuden.
 2. Leirinuotiot – Tiiviit vuorovaikutukselliset verkostotapahtumat, jotka antavat osallistujille vertaistukea ja hyvinvointia. Esim. virkistysretket tai hyvinvointi-illat. Toteutettu syksyllä 2021.
 3. Kokeilut – Tutustutetaan yritykset yhteiseen innovatiiviseen ja ketterään kokeilemiseen. Yhteisistä aiheista hackathoneja.

Työpaketti 4 – Vahvuustarinankerronta

 • TP 4: Vahvuustarinantarinankerronta
 • Aikataulu: Kevät 2021 – kevät 2023
 • Tavoitteena vahvistaa yksilön ja työyhteisön myönteisiä tunteita ja merkityksellisyyden kokemusta työelämässä.
 • Toteutetaan vahvuustarinankerrontavideoiden avulla.

Muutoksen Kesyttäjä hankkeen ohjausryhmä:

Mirja Ojantausta, Hämeen Kauppakamari, puheenjohtaja
Anne Enckelman, Kuntavalmennus, varapuheenjohtaja
Kari Moisiola, Yrityslautturi Oy
Jouko Mikkola, Hieronta ja Kehonhuolto Jouko Mikkola tmi
Päivi Ojala, Suomen Yrittäjät
Pia Niemikotka, Linnan Kehitys
Erkki Taskinen, Yritysvoimala
Tuomo Kauha, Hämeen ELY-keskus
Pia-Maria Haltia, Hämeen ammatti-instituutti HAMI
Johanna Jalonen, Hämeen ELY-keskus, rahoittajan edustaja

Lisäksi ohjausryhmässä on mukana:
Minna Tarkkala, Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Smart
Kirsi Sippola, Hämeen ammatti-instituutti HAMI
Satu Jumisko-Pyykkö, Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Smart
Jukka Pulkkinen, Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Smart, hankkeen vastuullinen johtaja
Toni Pulliainen, Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK, hankepalvelut

 

YHTEYSTIEDOT

   Ihmiset istumassa nojatuoleissa
   • Joulutapahtumassa joulumuori ja lähituotteitaLUE LISÄÄ

    Tule mukaan myyjäksi tai ostajaksi iloiseen joulutapahtumaan Forssan Savijoelle perjantaina 16.12. klo 10-17. Tapahtumassa on myynnissä lähituotteita, leivonnaisia, design mekkoja, käsitöitä, […]

   • Mitkä ovat sinun motivaatiotekijöitäsi?LUE LISÄÄ

    Yhdeksän tunnistettavaa motivaatiotekijää ovat vuorovaikutus, turvallisuus, seikkailu, valta, ilmaisu, vapaus, laajeneminen, arvostus ja yhteys. Motivaatiotekijät vaihtelevat eri ihmisillä. […]

   • Kehitä työhyvinvointia!LUE LISÄÄ

    Työntekijöiden kokema työhyvinvointi on organisaatioiden menestyksen tärkeä peruspilari. Yrityksen innostuneet ja sitoutuneet työntekijät tekevät parempaa tulosta ja yritys menestyy. Miten […]

   Instagram

   Esteettömyys ja saavutettavuus ovat yksi tärkeä osa-alue tutkimus- ja kehitystyössämme. Matkustamisen tulisi olla helppoa ja esteetöntä kaikille.

   Juuri alkaneessa Esteettömän liikkumisen matkaketjut (ELMA) -hankkeessa kartoitetaan liikkumisesteisten tarpeita ja matkakokemuksia ja samalla edistetään Riihimäen pyrkimystä tulla esteettömyyden mallikaupungiksi!

   Tutustu uutiseen tarkemmin bion linkistä 👉 @hamk_smart

   @riihimaenkaupunki
   #saavutettavuus
   #esteettömyys
   #hamktutkimus
   #hamksmart
   #elmahanke
   ...

   Tapaa tutkijat Älyjuoma-automaatin takana! Älyjuoma-automaatin tarkoitus on mitata lehmäyksilöiden vedenkulutusta. Mittausdatan avulla voidaan seurata sekä havaita poikkeamia lehmien hyvinvoinnissa. 🐄

   #älyjuomaautomaatti #hamk #hamkbio #hamksmart #hamktutkimus
   ...

   Onko teknologiasta ratkaisemaan hoitotyön ergonomiset haasteet? HAMKin sairaanhoitajaopiskelijat havainnoivat @herowearexo Apex exoskeletonien käyttöä hoitotyössä ja kirjoittivat HAMK Hyvinvointiosaamisen blogiin exoskeletonien mahdollisuuksista hoitoalalla.

   Linkki biossa 👉 @hamk_smart

   #digiteko
   #exoskeleton
   #hamksmart
   #hoitotyö
   #hamk
   #ergonomia
   #työergonomia
   #digitaalinenkulttuuri
   ...

   Vuosi 2023 aloitetaan innolla eteenpäin katsoen - viime vuosi toi HAMKin tutkimukselle useita isoja rahoituksia. Ammattikorkeakouluille poikkeuksellisesti olemme mukana peräti viidessa Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimuksessa!  

   Juuri ennen joulua saimme iloisia uutisia, kun Akatemia myönsi yli kahden miljoonan euron rahoituksen konsortiolle, jossa olemme mukana. Käynnistämmekin parhaillaan #digi4csa -hanketta, jossa kehitetään digitaalisia ratkaisuja ilmastoviisaan maatalouden tueksi.
   Hanketta johtaa @ilmatieteenlaitos
   Mukana menossa myös @universityofhelsinki & @aaltouniversity

   Lue lisää HAMKin tutkimuksen uusista tuulista tänään ilmestyneestä tiedotteesta 👉 HAMK.FI etusivu 🔎

   #hamk
   #hamksmart
   #hamktutkimus
   #kestäväkehitys
   #peltoobservatorio
   ...

   Minkälaista on e-urheiluvalmentajan työ? Entä minkälainen merkitys on vuorovaikutuksella e-urheilujoukkueessa? Haastattelimme neljää suomalaista e-urheilun ammattivalmentajaa.

   Haastattelutulokset ovat ohjanneet HAMK Smartissa tehtävää puettavan älykkyyden kehittämistä e-urheiluun.

   Lue lisää 👉 HAMK Beat -blogi

   #eurheilu
   #hamkbeat
   #puettavaalykkyys
   ...

   Happy Holidays and all the best for 2023 to all our partners, students, customers, colleagues and friends! 🎄 ...

   KYSELY puettavasta älykkyydestä, suunnattu Hämeen alueen muotoilualan toimijoille: tekstiili- ja vaatevalmistajat, muotoilijat, komponentti- ja materiaalivalmistajat, sekä myös ohjelmisto- ja data-analytiikkaosaajat!

   Kartoitamme alueen toimijoiden valmiuksia, tarpeita ja toiveita liittyen puettavaan älykkyyteen ja sen tuomiin liiketoimintamahdollisuuksiin.

   Kyselystä saatavat tiedot ovat meille arvokkaita, joten kiitos jo etukäteen jos suot meille 5 minuuttia aikaasi! ☺️

   Kysely sulkeutunut 9.12.
   ...

   Nimitysuutisia! 🎉 Nimittäin, älykkään ja kestävän muotoilun tutkijayliopettaja Satu Jumisko-Pyykkö on nimitetty ihmiskeskeisen teknologiasuunnittelun dosentiksi Lapin yliopistoon.

   Tällä hetkellä Satu keskittyy ihmisten välisen yhteyden vahvistamiseen digitaalisen kosketuksen ja puettavan älykkyyden avulla - supermielenkiintoinen aihe, josta lisää luvassa myöhemmin! 🤩 Kuvan pehmokaan ei ole mikä tahansa nalle, vaan tietenkin älynalle 🧸

   Dosentuurin myötä avautuu mahdollisuus ohjata HAMKissa tehtävää väitöskirjatasoista tutkimusta Lapin yliopistoon.

   Onnea @satujumiskopyykko 💪

   #myhamk #hamk #hamksmart #smartstaff
   ...

   Lapsi mukaan töihin -päivänä kampus täyttyi pienistä ja tekemistähän riitti! Karkkitehtuuria, Nipsulan aistipajaa, pinssipajaa, piirtämistä ja laulua, liikenneturvallisuutta, haalarimerkkien suunnittelua ja ensiaskeleita virtuaalitodellisuudessa. Ja mikä parasta, sai olla mukana katsomassa mitä oma äiti, isi, mummi, kummi, vaari tai oma aikuinen siellä töissä tekeekään 💛
   Ja kuten aina, menossa mukana Smart Panda 🐼

   #lapsimukaantöihin #lapsimukaantöihinpäivä #myhamk #hamksmart #smartpanda
   ...

   This error message is only visible to WordPress admins
   There has been a problem with your Instagram Feed.

   Twitter

   HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU