Muutoksen Kesyttäjä - Hämeen ammattikorkeakoulu
Muutoksen Kesyttäjä
Euroopan sosiaalirahasto
Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logo
ELY-keskus
Muutoksen Kesyttäjä - ESR rahoitteinen hanke

Muutoksen Kesyttäjä

Hankkeen perustiedot:

 • Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
 • Toteutusaika: 1.8.2020-31.12.2022
 • Budjetti 226 640 €
 • Kohderyhmä: Kanta-Häme yksinyrittäjät ja pk-yritysten henkilöstö
 • Ei toimialarajausta
 • Toteuttajat: Hämeen Ammattikorkeakoulu (HAMK) ja Hämeen Ammatti-instituutti (HAMI)

Tavoitteet:

 1. Yritysten auttaminen jaloilleen koronan jälkeen.
 2. Yritysten henkilöstön ja yksinyrittäjien työhyvinvoinnin vahvistaminen.
 3. Verkoston ja vuorovaikutuksellisuuden vahvistaminen (systeemisyys).

Näitä tavoitteita edistetään neljän työpaketin kautta.

 • Rahoitustukien hyödyntämistä avustavan neuvontapalvelun kautta. (TP 1)
 • Voimavalmennuksilla, jotka räätälöidään yritysten tarpeisiin sopiviksi. (TP 2)
 • Yritysten henkilöstön ja yksinyrittäjien työhyvinvoinnin vahvistamista tehdään:
  • Sisällyttämällä yrityskohtaiseen kehitystyöhön vahvasti mukaan työhyvinvoinnin näkökulmaa. (TP 2)
  • Tarjoamalla tietoiskuja ja webinaareja yrityskohtaisessa kehittämistyössä nousevista teemoista. (TP 2)
  • Vahvistamalla hankkeeseen osallistuvien yritysten keskinäisiä ja alueellisia verkostoja. (TP 3)
  • Vahvuustarinankerronta -menetelmällä ja siitä tehtävillä videoilla. (TP 4)

Tulokset:

 1. Yritysten auttaminen jaloilleen koronan jälkeen. Autetaan yrityksiä koronakriisissä ja sen jälkeen, jotta yritykset eivät ajaudu konkurssiin –> työllistäminen ja työllistyminen
 2. Yritysten henkilöstön ja yksinyrittäjien työhyvinvoinnin vahvistamine. Autetaan yrityksiä työhyvinvoinnin parantamisessa epävarmaksi muuttuneessa toimintaympäristössä. Työhyvinvoinnin parantaminen –> tuottavuuden parantaminen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parantaminen
 3. Verkoston ja vuorovaikutuksellisuuden vahvistaminen (systeemisyys). Autetaan yrityksiä uudistumaan verkostojen, vuorovaikutuksen ja yhteisten kokeilujen kautta. Nostetaan vastuullisuusajattelua uudelle tasolle. Vaikuttavuuden arviointi.
 4. Viestinnällinen vaikuttavuus: tuloksia ja hyviä käytäntöjä saadaan levitettyä julkaisujen ja tarinankerrontavideoiden avulla.

 

Hankkeen tietoja osatoteuttajan Hämeen ammatti-instituutin sivuilla.

 

Voimavalmennus

Voimavalmennus on maksuton kehittämispolku yksinyrittäjille, pk-yritysten johdolle ja henkilöstölle. Valmennus sisältää henkilökohtaista apua, valmennusta ja vertaistukea yrityksen tarpeiden mukaan. Valmennuksen ajanjakso syksy 2021 – kevät 2022.

LIIKETOIMINNAN OMA KEHITTÄMISPOLKU

 

Voimavalmennuksessa asiantuntijan kanssa yritykselle laaditaan oma kehittämissuunnitelma, joka sisältää tarpeen mukaan valittuja toimenpiteitä. Kehittämisen teemoja voi olla useampia, esimerkiksi digitaalisuus, markkinointi, ajanhallinta tai tuotteistus ja palvelumuotoilu. Keskitymme yrityksen henkilökohtaisen sparrauksen lisäksi erityisesti työhyvinvointiin ja verkostumiseen.

Toimenpiteitä esimerkiksi:

 • Yrityskohtainen sparraus liiketoiminnan kehittämisessä
 • Vastuullisuuden kehittäminen yrityksissä
 • Digivalmennukset työyhteisössä ja digitaalisuuden konsultointi
 • Työhyvinvointivalmennus
 • Työyhteisön kehittäminen mm. työyhteisöhaastattelut, tiimiyttäminen
 • Verkostoitumistilaisuudet
 • Vahvuustarinankerronta ja voimavideot

Verkostoidu ja voimaannu!

Voimavalmennus on yrityksille maksuton (rahoitetaan DeMinimis tuella, vähämerkityksellinen tuki). Yritysten on kuitenkin sitouduttava voimavalmennukseen ja sen toimenpiteisiin. Voimavalmennus kestää yrityksen omasta kehittämissuunnitelmasta riippuen noin 2-6 kuukautta. Voimavalmennukseen on yrityksen johdon ja henkilöstön varattava resursseja, joista yritys vastaa.

Vaiheet:

 1. Lähtötilanteen kartoitus (lokakuu)
 2. Yrityskohtaisen kehittämisprosessin suunnittelu (lokakuu-marraskuu)
 3. Kehittämisprosessin toteutus (marraskuu-toukokuu)
 4. Tulosten koonti ja palaute (toukokuu)

VAIHE 1

 • Aloituskeskustelu, jossa lähtötilanteen arviointi.
 • Katsotaan tarve rahoituksille, strategian ja liiketoimintamallien päivitykselle, työhyvinvointitilanne, mahdolliset toteutettavat kokeilut.
 • Määritellään kehittämistoimenpiteiden tavoitteet.

VAIHE 2

 • Yrityskohtaisen kehittämisprosessin suunnittelu asiantuntijatiimissä yrityksen tarpeiden mukaan.
 • Yritykselle syntyy oma kehittämissuunnitelma.

VAIHE 3

 • Kehittämisprosessin toteutus.
 • Sisältää yrityksen suunnitelman mukaan konsultointia, sparrausta, valmennuksia työpaikalla, työhyvinvoinnin toimenpiteitä, haastatteluita, vertaistukitapaamisia yms.

VAIHE 4

 • Kootaan tulokset ja palaute.
 • Dokumentoidaan prosessia artikkelein, blogein ja videoin

Yksinyrittäjien voimavalmennuksessa tehdään
henkilökohtainen ja liiketoiminnan kehittämissuunnitelma.

Voimavalmennuksessa on vuonna 2020-2021 mukana oli 35 yritystä, muun muassa:

Voimavalmennuksessa 2020-2021 käsiteltiin webinaarien muodossa seuraavia teemoja:

 • Diginäkyvyys ja hakukoneoptimointi
 • Sosiaalisen median kanavat ja markkinointi
 • Hakukonemarkkinointi ja Google Ads
 • Yrityksen ydinliiketoiminta
 • Tuotteistus
 • Arvot ja ajanhallinta
 • Sisäisten prosessien tehostaminen ja ajanhallinta
 • Palvelumuotoilu
 • Asiakaspolun määrittäminen
 • Sähköinen kirjanpito ja taloushallinto
 • Tiedolla johtaminen liiketoiminnassa
 • Kannattavuus ja talouden suunnittelu

Ajankohtaista

 

Hyvinvointivalmennus:

Hyvinvointivalmennus on maksuton valmennus yksinyrittäjille, pk-yritysten johdolle ja henkilöstölle. 

Carita Nyberg on Keys2Balance Oy:n perustaja ja Master Trainer. Nyberg on kehittänyt käytännönläheisen ja oivalluttavan Tasapainon Avaimet® -ohjelman, jonka avulla voi syventää itsetuntemustaan ja kehittää vuorovaikutustaitojaan. Lähes kaksikymmentä vuotta johtajia, esimiehiä ja tiimejä valmentanut Nyberg on kirjoittanut myös seitsemän e-kirjaa.

Lisätietoa Carita Nybergistä ja Tasapainon Avaimista:

https://www.k2b.fi
https://www.linkedin.com/in/caritanyberg/
https://kollega.fi/-/palstat/tasapainon-avaimet/

Valmennuspäivät ja teemat

1. Viesti perille, tiistai 20.9. 2022 klo 17:30, PARKKI Business Park
2. Arkkityypit – luontaiset vahvuudet, tiistai 4.10.2022 klo 17:30, PARKKI Business Park
3. Mikä estää onnistumasta, tiistai 25.10.2022 klo 17:30, PARKKI Business Park
4.Motivaatio tekijät ja elinvoiman tukipilarit + pikkujoulut! tiistai 1.11. 2022 klo 17:30 PARKKI Business Park

Yhden valmennuskerran kesto on n. 2 tuntia. Hyvinvointivalmennukseen mahtuu mukaan 20 yrittäjää, joten varaa paikkasi pikaisesti! 

Lue lisää hankkeesta ja toteutetuista toimenpiteistä: www.hamk.fi/muke tai ota yhteyttä Minna Tarkkala, minna.tarkkala@hamk.fi tai p. +358 50 465 6831

Hyvinvointivalmennus järjestetään HAMK Smart –tutkimusyksikön hallinnoimassa Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) rahoittamassa hankkeessa. Muutoksen Kesyttäjä hankkeessa on osatoteuttajana mukana Hämeen ammatti-instituutti (HAMI). Hankkeen kesto 1.8.2020-31.12.2022.

HAE MUKAAN NYT!

Valmennukseen valittuihin yrityksiin ollaan yhteydessä henkilökohtaisesti,

Neuvontapalvelut:

 • Koronatukineuvonta (eri rahoitusvaihtoehtot)
 • Koronaan liittyvä kehityshankkeiden sparraus
 • Rahoitusinfot tulevista rahoituksista
 • Mahdollisuuksien mukaan autetaan yrityksiä löytämään yhteyksiä valtakunnallisiin ja kansainvälisiin innovaatioverkostoihiin ja hankkeisiin.

Ota yhteyttä valmentajiin:

Minna Tarkkala p. 050 465 6831/ minna.tarkkala@hamk.fi

Kirsi Sippola p. 050 57 45063/kirsi.sippola@hamk.fi

 

Yrittäjyys ja HAMK

Hankkeen toimenpiteet eli työpaketit:

Työpaketti 1 – Neuvontapalvelut

 • TP 1: Neuvontapalvelu
 • Aikataulu: Syksy 2020 – syksy 2022
 • Toimenpiteet:
  • Koronatukineuvonta (eri rahoitusvaihtoehtot)
  • Koronaan liittyvä kehityshankkeiden sparraus
  • Rahoitusinfot tulevista rahoituksista
  • Mahdollisuuksien mukaan autetaan yrityksiä löytämään yhteyksiä valtakunnallisiin ja kansainvälisiin innovaatioverkostoihiin ja hankkeisiin.

Työpaketti 2 – Voimavalmennukset

 • TP 2: Voimavalmennukset
 • Aikataulu: Syksy 2020 – syksy 2022
 • Työyhteisöjen ja yritysten yrityskohtaiset valmennukset.
 • Valmennuksia/sparrauksia toteutetaan 2-5 kertaa/yritys aloituskeskustelun ja loppukoonnin lisäksi.
 • Mahdollisuus yhdistää verkostotapaamisia voimavalmennuksen toteutukseen.
 • Vaiheet:
  • Lähtötilanteen kartoitus
  • Yrityskohtaisen kehittämisprosessin suunnittelu
  • Kehittämisprosessin toteutus
  • Tulosten koonti ja palaute.

Työpaketti 3 – Yhteisöllisyyttä ja verkoston vuorovaikutusta vahvistavat tapaamiset

 • TP 3: Yhteisöllisyyttä ja verkoston vuorovaikutusta vahvistavat tapaamiset
 • Aikataulu: Syksy 2020 – syksy 2022 –> Muutetaan koronatilanteen vuoksi Kevät 2021 – syksy 2022
 1. Torit – Laajalle yleisölle suunnattuja verkostoitumistilaisuuksia seutukunnittain yhdessä paikallisten yrityskehitys toimijoiden kanssa. Webinaareja, seminaareja, aamiaistilaisuuksia sisältäen fasilitoidun vuodovaikutuksellisen osuuden.
 2. Leirinuotiot – Tiiviit vuorovaikutukselliset verkostotapahtumat, jotka antavat osallistujille vertaistukea ja hyvinvointia. Esim. virkistysretket tai hyvinvointi-illat.
 3. Kokeilut – Tutustutetaan yritykset yhteiseen innovatiiviseen ja ketterään kokeilemiseen. Yhteisistä aiheista hackathoneja.

Työpaketti 4 – Vahvuustarinankerronta

 • TP 4: Vahvuustarinantarinankerronta
 • Aikataulu: Kevät 2021 – syksy 2022
 • Tavoitteena vahvistaa yksilön ja työyhteisön myönteisiä tunteita ja merkityksellisyyden kokemusta työelämässä.
 • Toteutetaan vahvuustarinankerrontavideoiden avulla.

Muutoksen Kesyttäjä hankkeen ohjausryhmä:

Mirja Ojantausta, Hämeen Kauppakamari, puheenjohtaja
Anne Enckelman, Kuntavalmennus, varapuheenjohtaja
Kari Moisiola, Yrityslautturi Oy
Jouko Mikkola, Hieronta ja Kehonhuolto Jouko Mikkola tmi
Päivi Ojala, Suomen Yrittäjät
Pia Niemikotka, Linnan Kehitys
Erkki Taskinen, Yritysvoimala
Tuomo Kauha, Hämeen ELY-keskus
Pia-Maria Haltia, Hämeen ammatti-instituutti HAMI
Johanna Jalonen, Hämeen ELY-keskus, rahoittajan edustaja

Lisäksi ohjausryhmässä on mukana:
Minna Tarkkala, Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Smart
Kirsi Sippola, Hämeen ammatti-instituutti HAMI
Satu Jumisko-Pyykkö, Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Smart
Jukka Pulkkinen, Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Smart, hankkeen vastuullinen johtaja
Toni Pulliainen, Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK, hankepalvelut

 

YHTEYSTIEDOT

   Ihmiset istumassa nojatuoleissa

   Instagram

   Äly tulee vaatteisiimme!
   Tutkijoiden yössä Kanta-Hämeen keskussairaalan kehittämisylilääkäri Paula Turunen ja tutkijayliopettaja Kimmo Vänni keskustelemassa älyvaatteiden hyödyistä sairaalatyössä.

   #tutkijoidenyö
   #hyvinsanottuhämeenlinna
   ...

   Kiinnostaisiko kokeilla puettavaa älykkyyttä? Tutkijoiden yö tänä perjantaina Hämeenlinnan pääkirjastossa ja sen ympäristössä, tule mukaan! 🔎

   Tutkijayliopettajamme Kimmo Vänni on keskustelemassa älyvaatteista KHSHP kehittämisylilääkärin Paula Turusen kanssa kello 18:15-19.
   Halutessasi pääset myös kokeilemaan fyysistä työtä keventävää eksoskeletonia!

   Luvassa myös mobiilirobotti, huleveden puhdistusta, hiilivarastointia, älysormusta, sekä keskusteluja omavaraisuudesta, kestävästä rakentamisesta ja itsemyötätunnosta - @hamk_uas tutkii monipuolisesti! ☺️

   Nähdään perjantaina! 🙌

   #tutkijoidenyö
   #hyvinsanottu #hamkilainentutkimus #hamkbio #hamkedu #hamksmart #hamktech
   ...

   Interesting discussions in Brussels about innovation and Industry 5.0 which focuses on a human-centric, sustainable and resilient approach.

   Sounds familiar also when talking about HAMK's R&D! 🙌

   #hämeeuoffice #eu #industry5
   ...

   Järjestämme Kanta-Hämeen alueen yrityksille suunnatun maksuttoman hyvinvointivalmennuksen, jossa pääset syventämään itsetuntemustasi ja kehittämään vuorovaikutustaitojasi.

   Valmentajanasi toimii jo lähes kaksikymmentä vuotta johtajia, esihenkilöitä ja tiimejä valmentanut superammattilainen Carita Nyberg.

   Valmennuskertoja järjestetään neljä:
   1. Viesti perille, tiistai 20.9. 2022 klo 17:30, PARKKI Business Park
   2. Arkkityypit – luontaiset vahvuudet, tiistai 4.10.2022 klo 17:30, PARKKI Business Park
   3. Mikä estää onnistumasta, tiistai 25.10.2022 klo 17:30, PARKKI Business Park
   4.Motivaatiotekijät ja elinvoiman tukipilarit + pikkujoulut! tiistai 1.11. 2022 klo 17:30

   Hae mukaan nyt - linkki lisätietoihin ja hakulomakkeeseen HAMKin tapahtumakalenterista tai Muutoksen Kesyttäjä -hankkeen verkkosivulta.

   @hami_fi
   @parkkibusinesspark
   #muutoksenkesyttäjä
   ...

   HAMKSmart tänään mukana Pellonpiennarpäivässä Mustialassa!

   Esitelemme, kuinka dataratkaisut auttavat hiilensidonnassa ja hiiliviljelyssä. peltoobservatorio.fi visualisoi mm. hiilivaraston kehittymistä.

   #peltoobservatorio #Biohila
   ...

   Vahdinvaihto!✌️

   Palvelukoordinaattorimme Kristiina on palannut vanhempainvapaaltaan töihin.

   Kiitos Lotalle erinomaisesti hoidetusta sijaisuudesta 💛
   Niinkin erinomaisesti, että Lotta tullaan näkemään HAMKin käytävillä jatkossakin 👌💯
   ...

   #hamkunlimited'issä on julkaistu sarja #teknologia ja #liikenne -aiheisia artikkeleita!

   HAMK Unlimited on @hamk_uas'n monialainen ja -tieteinen julkaisualusta. Lehtiämme ovat ammatillinen Professional, kehittävä Journal ja tieteellinen, vertaisarvioitu Scientific. Kaikki julkaisut ovat avoimesti saatavilla.

   Have a Smart summer <3
   ...

   Liikenne 4.0 -hankkeen erilaisista liikenteen mittalaitteita tutkivista pilotoinneista kerättyä dataa voidaan hyödyntää ja visualisoida 5G START -hankkeessa tehdyllä 3D-virtuaalimallilla Hämeenlinnan Asemanrannasta.

   Eri datalähteiden myötä saamme tietoja mm. liikkumisesta, liikenteestä, energian käytöstä sekä #5G-yhteyksien hyödyntämismahdollisuuksista.

   Lue lisää tuoreesta #hamkunlimited artikkelista!

   #liikenne #5G #hamksmart @hamkuas @hameenlinnankaupunki
   ...

   Hi, I’m Jorne and I am a student from Belgium doing my internship here at HAMK Smart research unit.

   As part of my bachelor’s degree in electronics-ICT I got the opportunity to do my internship abroad here in Finland. The focus of my work here was building a cloud-based solution for data collection, analysis, and storage.

   I spend most of my free time on long hikes in nature. The nature coincidentally is one of the things I love most about Finland. On rainy days I spend my time reading books and playing music on my guitar.

   #smartstaff
   #hamksmart
   ...

   Twitter

   HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU