Mysteeri 24/7 - Hämeen ammattikorkeakoulu
Mysteeri 24/7
Mies virtuaalilasit päässä
Mies virtuaalilasit päässä

Mysteeri 24/7

Mysteeri 24/7

Mysteeri 24/7 -hankkeessa luodaan virtuaalinen pakopeli nuorille ja nuorille aikuisille ammatillisen kuntoutuksen tueksi. Pakopeliä voidaan pelata virtuaalilaseilla tai tietokoneella. Pelissä nuori tai nuori aikuinen voi aktiivisesti pakopelin tarjoamaa tunnelatausta ja koukuttavuutta hyödyntäen edistää ammatillista kuntoutumistaan virtuaalisia tehtäviä selvittäen. Virtuaalisen pakopelin tavoitteena on opiskeluvalmiuksien sekä arjen hyvinvointiin ja hallintaan liittyvien valmiuksien parantaminen. 

Mysteeri 24/7 -hanke on Kelan rahoittama ja se toteutuu 1.1.2020 – 31.12.2021. Hankkeen koordinaattorina toimii Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK). Lisäksi hanketoimijoina ovat Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) ja Laurea-ammattikorkeakoulu. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä Kelan lisäksi ammatillisen kuntoutuksen asiakkaiden, kuntoutuksen palveluntuottajien ja kuntoutukseen ohjaavien tahojen sekä ammatillisten oppilaitosten kanssa.

HAMK Smart -tutkimusyksikkö osallistuu pelisuunnitteluun sekä vastaa hankkeessa tehtävästä tutkimuksesta. Tutkimuksessa tuotetaan tietoa nuorten kokemuksista virtuaalisen pakopelin kehittämisprosessiin osallistumisesta sekä nuorten ja ohjaajien kokemuksista virtuaalisen pakopelin hyödyllisyydestä nuorten opiskeluvalmiuksiin ja arjen hallintaan liittyen. Tuloksia voidaan hyödyntää nuorten ammatillisessa kuntoutuksessa.

Syrjäytymisuhan alla oleville nuorille virtuaalinen pakopeli tarjoaa ajankohtaisen, innostavan ja motivoivan menetelmän opiskeluvalmiuksien sekä arjen hallintaan liittyvien valmiuksien parantamiseen. Peli tarjoaa mahdollisuuden ammatissa toimimisen edellyttämien keskeisten taitojen harjoittelemisen. Peliä voivat hyödyntää nuorten ammatillista kuntoutusta järjestävät palveluntuottajat sekä kuntoutukseen ohjaavat tahot. Lisäksi peliä voidaan hyödyntää ammatillisissa oppilaitoksissa. Kuntoutuksen asiantuntijat hyötyvät pelistä, sillä se tarjoaa innovatiivisen digitaalisen työkalun kuntoutuksen tueksi.

Julkaisuja:

Learning Life – Mysteeri 24/7, virtual reality escape game. Oculus Quest store, 2021.

Learning life – Mysteeri 24/7, virtual reality escape game, Steam, 2021.

Varjonen, K., Kauhanen, E., Ahonen, J., Nykänen, K., Koivisto, J-M & Romppanen, T. 2022. Virtuaalinen pakopeli osaksi Laurea-ammattikorkeakoulun sosionomiopintoja. Laurea Journal, 2.2.2022.

Maunula, J. & Koivisto, J-M. 2022. Pelit voivat ehkäistä myös syrjäytymistä. HAMKilaista tutkimusta -blogi 1.2.2022.

Varjonen, K., Kauhanen, E., Nykänen, K., Koivisto, J-M & Romppanen, T. 2022. Virtuaalinen pakopeli on uusi työväline sosiaalialalle. Sosiaalinen Tekijä -blogi 11.1.2022.

Romppanen, T., Maunula, J. & Nykänen, K. 2021. Yhdessä pelittää – pedagogisen digiosaamisen kehittäminen Mysteeri 24/7 -hankkeessa. Teoksessa Dahl, P., Rajander, T., Saari, M. (toim.) Pedagoginen toimintamalli 2022 – cKAMK 2.0. Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä,  Kajaanin ammattikorkeakoulu oy.
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/508415/KAMK_julkaisu_B_cKAMK%202.0_FINAL.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Designing and developing virtual escape game for vocational rehabilitation. The 26th Finnish National Conference on Telemedicine and eHealth, “eHealth in a Lifecycle”, page 98.

Mikä Mysteeri 24/7?

Yhteispelillä syntyy virtuaalinen pakopeli ammatilliseen kuntoutukseen. 

Pilotoinnin merkitys pelinkehitysprojektissa – Case Mysteeri 24/7.

Mysteeri 24/7 -hankkeen opinnollistaminen opetti epävarmuuden sietokykyä.

Pelisuunnittelu pähkinänkuoressa, case Mysteeri 24/7.

Kuuntele:

KAMKin pakopeli kuntoutujien apuna.

Mysteeri 24/7 tekee arjen tavallisista asioista pakohuonepelin.

Katso:

Arkea voi harjoitella pelin avulla – Mysteeri 24/7 -pakohuonepeli auttaa jaksamisessa.

Mysteeri 24/7 tekee arjen tavallisista asioista pakohuonepelin.

24-vuotias Tapio Shnoro valvoo vahingossa aamuun asti ja saattaa unohtaa syödä – pelaaminen voi auttaa, kun oma elämä ei pysy hallinnassa.

Mysteeri 24/7 Instagramissa

Iloista maailman hymypäivää 😊😊

Tunnistatko minkä puiden lehdet ja pähkinät tässä hymyilee sinulle?

#woldsmileday2022 #hymypäivä #hamkbiotalous #hymy
...

37 0

Ammattikorkeakoulussa on paljon tutkimus- ja kehittämistoimintaa, Mustialassa testataan lannan hygienisointia. Lanta siivitti kesällä tomaattien kasvua ja sato oli runsas sekä maukas.
We have a lot of research and development projects. In Mustiala, we are testing the sanitation of manure. Manure gave power to the tomatoes and the harvest was abundant and tasty.

#hamkmustiala #HAMK #hamkbiotalous #agrologi #mustiala #maaseutuelinkeinot
#smartorganicfarming #hevostalous
...

Syksy hiipii Evolle.
Ensimmäiset pakkasaamut heittävät hennon usvan Rautjärvien ylle. Ruskan värit maalaavat maisemaa.

Meneillään olevassa moduulissa kakkosvuoden opiskelijat pohtivat ilmastonmuutoksen vaikutuksia metsänhoitoon. Keskilämpötila nousee, sään ääri-ilmiöt yleistyvät ja metsätuhojen ennustetaan lisääntyvän. Kuinka voimme varautua tähän? Opinnoissa saamme ajantasaista tietoa muutoksista ja niiden vaikutuksesta metsätalouteen. Näin olemme ajan hermolla muuttuvassa ympäristössä.

#hamkbiotalous #opiskelu #metsätalousinsinööri
...

Metsätalousinsinöörin opintoihin kuuluu työharjoittelua 30 opintopistettä. Ensimmäinen harjoittelu on suorittavaa työtä ja toinen on asiantuntijaharjoittelu. Harjoittelut voi ajoittaa oman aikataulun mukaisesti ja usein ne suoritetaan kesäisin.
Harjoittelupaikan saa valita itse. Harjoitteluvastaava tarkistaa, että suorituspaikka ja työtehtävät soveltuvat harjoitteluun.
Sometiimin Sanna suorittaa ensimmäistä harjoittelua Sodankylässä. Kesän aikana kurkataankin mitä se pitää sisällään. Näissä maisemissa sijaitsee kesäkuussa alkavat istutustyömaat.

#hamkbiotalous #opiskelu #metsätalousinsinööri #metsä #työharjoittelu
...

41 0

Torstai 12.5 starttasi käyntiin kulotuksen teorialla. Teoreettisen osuuden jälkeen lähdimme metsään kulotuskohteelle, jossa kaivoimme kuokalla palokujaa. Videolla ollaankin itse työn touhussa. 💪😎

-Nea & Jenna
#hamkbiotalous #metsätalous
...

78 0

Nyt on aika laittaa käytäntöön talvella laskettujen itävyyskokeiden tietoja.
Now it is time to put into practice the data from germination tests.
#hamkmustiala #HAMK #hamkbiotalous #agrologi #mustiala #maaseutuelinkeinot
#smartorganicfarming #hevostalous
...

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU