Hyppää sisältöön
Home Tutkimus Hankkeet NUOTTI-valmennuksen toteutuminen -tutkimus

NUOTTI-VALMENNUKSEN TOTEUTUMINEN -TUTKIMUS

NUOTTI-valmennus on Kelan tarjoamaa henkilökohtaista valmennusta 16 – 29 -vuotiaille nuorille, joilla ei ole opiskelu- tai työpaikkaa.

Perustiedot

NUOTTI-valmennus on Kelan tarjoamaa henkilökohtaista valmennusta 16 – 29 -vuotiaille nuorille, joilla ei ole opiskelu- tai työpaikkaa. NUOTTI -valmennusta järjestetään nuoren ammatillisena kuntoutuksena (KKRL 7a§).  NUOTTI-valmennuksen tarkoitus on, että nuoren käsitys omista vahvuuksista ja voimavaroista vahvistuu ja hän kartuttaa elämänhallintaan ja työelämävalmiuksiin liittyviä taitojaan. 

Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata ja selvittää Kelan kuntoutuspalvelun NUOTTI-valmennuksen toteutumista asiakkaan, kuntoutuksen palveluntuottajan ja kuntoutukseen ohjaavan tahon näkökulmasta. Tavoitteena on kehittää NUOTTI-valmennusta edelleen vastaamaan paremmin kohderyhmän tarpeita.

Tutkimuksessa on kolme osaa: 1) NUOTTI-valmennukseen ohjautuminen ja hakeminen; 2) NUOTTI-valmennus; ja 3) NUOTTI-valmennuksen vaikutukset. 

Koko tutkimuksen ajan noudatetaan ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettisiä periaatteita ja tutkimus toteutetaan hyvän tieteellisen käytännön edellyttämällä tavalla. Tutkimukselle pyydetään lausunto tutkimuksen eettisyydestä Kelan tutkimuseettiseltä toimikunnalta. Tutkimukselle haetaan asianmukaiset tutkimusluvat tutkimukseen osallistuvilta organisaatioilta.

Toteutus

Tutkimus käynnistyy 1.1.2021 ja päättyy 31.12.2022. Tutkimus kohdistuu viiteen Kelan vakuutuspiiriin.

Tutkimukseen osallistuvat NUOTTI-valmennukseen osallistuvat nuoret, NUOTTI-valmentajat ja kuntoutukseen ohjaavat tahot. Tutkimuksen kaikissa osissa kerätään sekä laadullista että määrällistä aineistoa. Aineiston keruussa hyödynnetään mahdollisimman paljon olemassa olevaa teknologiaa. 

NUOTTI-tutkimuksen projektiryhmä, Kela

Riitta Seppänen-Järvelä, puheenjohtaja

Kirsi Suoraniemi, suunnittelija

Jan Löfstedt, asiantuntijalääkäri

Marjaana Pajunen, suunnittelija

Ismo Ukkola, sihteeri

Yhteystiedot

Jaana-Maija Koivisto

  • FT, projektipäällikkö, tutkija, tutkijayliopettaja
  • HAMK Smart

Outi Välimaa

  • YTT, tutkija, lehtori
  • HYOS