OK - Ojat kuntoon - Hämeen ammattikorkeakoulu
OK – Ojat kuntoon
Ojat kuntoon
Eurooppa investoi maaseutualueisiin -logo
-

OK – Ojat kuntoon

Hanketiedot

Hankkeen tietoja

 • Toteutusaika: 1.11.2016 – 31.12.2019
 • Kokonaiskustannukset: 249 999 €
 • Rahoittaja: Hämeen ELY-keskus
 • Toteuttaja: Hankkeen päätoteuttajana on Hämeen ammattikorkeakoulu ja tuensiirtokumppaneina Etelä-Suomen Salaojakeskus/ProAgria Etelä-Suomi, Metsänhoitoyhdistys Kanta-Häme, Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme sekä Tapio Oy.
 • Kohderyhmä: Vesiensuojeluyhdistykset, suunnittelijat, urakoitsijat, neuvonta- ja edistämisorganisaatiot sekä viranomaiset.

Tavoitteet

OK-ojat kuntoon -hankkeen tavoitteena on motivoida maanomistajia sekä ojitusyhteisöjä maa- ja metsätalouden peruskuivatuksessa, mikä parantaa maaseudun elinkeinojen toimintaedellytyksiä ja kannattavuutta sekä mahdollistaa luonnonmukaisen vesirakentamisen periaatteiden viemisen käytäntöön.

Ajankohtaista

Salaojatyönäytös 3.10.2019 Hausjärvellä
pellonpiennarpäivä2019

Peruskuivatusryhmä keskusteli maa- ja metsätalouden yhteistyöstä valuma-aluekohtaisessa vesien hallinnassa sekä tutustui Mustialan ja Lopen 2-tasouomaratkaisuihin 12.6.2019.

Materiaalit

OK – Ojat kuntoon -hankkeessa valmistunutta materiaalia sekä menneiden tapahtumien esityksiä.

Hankkeen raportteja

Raportti osatehtävästä 2: Vanhojen ojitushankkeiden digitointi

Ojat kuntoon: Digitointi raportti

Raportti osatehtävästä 4: Vesiensuojelurakenteiden kunnossapidon kokemukset

Vesiensuojelurakenteiden kunnossapidon kokemukset.pdf

Hanke-esite​

Ojat kuntoon -hanke-esite (A4)

Tapahtumien esitykset

Koneyrittäjätilaisuus 25.4.2018 Asikkalassa

Ohjelma 250418.pdf

Koneyrittäjätilaisuus 26.4.2018 Evolla

Ohjelma 260418.pdf

Maanmuokkaus ja kunnostusojitus koneyrittäjien näkökulmasta.pdf (Timo Makkonen, Koneyrittäjien Liitto ry.)

Vesiensuojelunäkökulmat maanmuokkauksessa ja ojituksessa.pdf (Ilppo Greis, Samuli Joensuu, Tapio)

PEFC FI 2014 kriteerit maanmuokkauksessa ja ojitushankkeissa.pdf (Asta Sarkki, MTK Häme)

Johdatus ojitusisännöintiin 15.3.2018

Ojitusisännöinti on uusi ympäristöliiketoiminnan ala, joka on muodostumassa ojitusyhteisöjen toiminnan tuke-miseksi. Tilaisuudessa käytiin läpi yleisellä tasolla kuinka ojitus on järjestelty Suomessa, ojitusyhteisöjen oikeuksia ja velvollisuuksia, millaisia tehtäviä tulevat ojitusisännöitsijät hoitavat, ojituksen ympäristöasioita jne. Päivä oli kohdistettu erityisesti tieisännöitsijöille tai muille vastaaville tahoille, joilta hanke- ja valvontaosaaminen löytyy jo valmiina, mutta joille ojitusasiat ovat uudempia.

Ohjelma.pdf

Maankuivatuksen ja ojitusyhteisöjen perusteet.pdf (Jaana Ojala-Järvi, Hämeen ELY-keskus)

Peruskuivatushankkeen käynnistäminen ja ojaisännöitsijan tehtävät hankkeissa.pdf (Outi Leppiniemi, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Varisojan perkaus ja kunnostus.pdf (Markku Punkari, ojitusisännöistijä)

Ympäristöasiat ojituksissa.pdf (Kaisa Västilä, Aalto-yliopisto)

Kaksitasouomat ja luonnonmukainen peruskuivatus – asiantuntijatapaaminen ja maastokäynti 3.11.2017

Ojat kuntoon -hanke järjesti 3.11. HAMKin Evon toimipaikassa asiantuntijatapaamisen, jonka tarkoituksena oli jakaa tietoa luonnonmukaisen peruskuivatuksen menetelmiin liittyvästä tutkimuksesta. Tapaamisen aluksi Petra Korkiakoski HAMKista esitteli lyhyesti OK – Ojat kuntoon hankkeen ja kertoi iltapäivän maastokohteesta. Aalto-yliopiston Rakennetun ympäristön laitoksen tutkijatohtori Kaisa Västilä ja professori Harri Koivusalo kertoivat ajankohtaisia tuloksia Aallon tutkimushankkeista. Suunnittelija Turo Hjerppe Suomen ympäristökeskuksesta kertoi Kuivatustoiminnassa muuttuneiden virtavesien kunnostus ja hoito (KURVI) -hankkeesta ja siinä tehtävästä työstä luonnonmukaisen peruskuivatuksen edistämiseksi. Tapaamiseen osallistui OK-hankkeen ohjausryhmästä Lauri Hyytiäinen (Koneyrittäjien liitto), Lauri Laaksonen (Metsänhoitoyhdistys Kanta-Häme) ja Henrik Lindberg (HAMK).

Iltapäivän maastokäynnillä vierailtiin Padasjoella Syrjälän tulvatasanteilla, jotka toteutettiin kesällä 2014 osana HAMKin OPET – Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä -hanketta (toteutettiin 2012-2014). Maasto-osuudella oli mukana maanomistaja ja Hahjärven-Lummenenojan perkausyhtiön toimitsija Marko Pastila.

Ojat kuntoon -hanke ja Hahjärven laskuojan kunnostus Padasjoella (Petra Korkiakoski, HAMK)

Luonnonmukaisen ojakunnostuksen mallikohteet Tammelassa ja Padasjoella (OPET-hankkeen raportti mallikohteista, lisätietoa www.hamk.fi/opet)

Kaksitasouomat – Nykytietämys ja jatkotutkimustarpeet (Kaisa Västilä, Aalto-yliopisto)

KURVI-hankkeen esittely (Turo Hjerppe, Suomen ympäristökeskus)

Kiintoainekuormituksen ja eroosion hallinta metsäojituksissa (Harri Koivusalo ja Kersti Haahti, Aalto-yliopisto: esitys tutkimustuloksista Metsätalouden vesiensuojelupäivillä Oulussa 12.9.2017)

Peltojen ja metsien vesitalous hallintaan – Infotilaisuus ja maastokäynti 24.10.2017 Nastolassa

Ojat kuntoon -hanke järjesti yhdessä Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiön PyhäVesi -hankkeen kanssa infotilaisuuden ja maastokäynnin 24.10.2017. Iltapäivän aikana saatiin ajankohtaista tietoa maa– ja metsätalouden ojituksesta ja vesienhallinnasta sekä päästiin tutustumaan läheiseen Sammalsillansuon kosteikkoon. Sylvöjärven eteläosaan rakennetun vesiensuojelukosteikon tarkoituksena on pidättää valuma-alueen ojista tulevaa kiintoainetta ja ravinteita. Samalla kosteikko lisää alueen monimuotoisuutta ja parantaa linnuston elinympäristöä lisäämällä avointa vesipintaa ja matalan veden alueita.

Ohjelma

Ojat kuntoon -hankkeen esittely (Petra Korkiakoski, Hämeen ammattikorkeakoulu)

PyhäVesi-hankkeen esittely (Mirva Ketola, Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö)

Peltojen vesitalous hallintaan (Mikko Ortamala, Etelä-Suomen Salaojakeskus)

Metsäojitukset ja metsätalouden vesiensuojelu (Samuli Joensuu, Tapio Oy)

Vesiensuojelu Päijät-Hämeen kunnostusojitushankkeissa (Jyrki Mäkiranta, Päijät-Hämeen metsänhoitoyhdistys ry)

Ojituksesta ilmoittaminen ja peruskuivatuksen rahoitus (Jaana Ojala-Järvi, Hämeen ELY-keskus)

Sammalsillansuon kosteikko (Matti Kotakorpi, Lahden ympäristöpalvelut)

ihmisia kosteikolla

Sammalsillansuon kosteikko

Bussiretki 7.6.2017 Loviisanjoen valuma-alueelle ja Uponorin tehtaalle

Ojat kuntoon -hankkeen järjestämällä bussiretkellä 7.6.2017 vierailtiin Uponorin putkitehtaalla Nastolassa ja tutustuttiin Hardombäckenin peruskuivatushankkeeseen Loviisassa. Hardombäcenin peruskuivatushankkeessa valumavesien hallintaa on tarkasteltu koko valuma-alueen näkökulmasta ja hankkeessa on tehty mm. tulvatasanteita, virtaamansäätöpatoja ja laskeutusaltaita. Lisätietoa Nutrinflow-hankkeesta: hankesivu suomeksi ja hankesivu englanniksi.

Ohjelma OK bussiretki 7.6.2017

NUTRINFLOW-hankkeessa suunnitellut ja tehdyt toimenpiteet, diaesitys (Mikko Ortamala, Etelä-Suomen salaojakeskus)

NUTRINFLOW-hankkeessa toteutetut toimenpiteet, kuvia ennen toteutusta ja sen jälkeen

Video Hardombäckenin hankealueesta ennen kunnostuksia, NutrinFlow -hanke: Hardombäckenin vesien hallinta

Latvialaisen vierailijaryhmän kuvaama video kunnostusten jälkeen: Hardombäcken, kohteet valmiina

ihmisia seuraamassa esitysta sisatiloissa on putkia

ihmisia ojan reunalla

Hardombäckenin tulvatasanne

Ojat kuntoon -aloitusseminaari 4.5.2017

Ojat kuntoon -aloitusseminaari pidettiin 4.5.2017 Hämeenlinnassa. Tilaisuuteen osaallistui 27 henkilöä ja aamupäivän aikana kuultiin ajankohtaista asiaa maa- ja metsätalouden ojituksesta, Ojat kuntoon -hankkeen tulevasta toiminnasta, ojitushankkeiden rahoituksesta sekä kokonaisvaltaisesta valuma-aluetason vesienhallinnasta.

Ohjelma
Ojat kuntoon -hankkeen esittely (Petra Korkiakoski, HAMK)
Vanhojen ojitusten digitointi (Teea Niskanen, HAMK)
Peruskuivatuksen taustaa, nykytilanne ja tulevaisuus (Petra Korkiakoski, HAMK)
Metsäojituksen kehitys ja nykytila (Samuli Joensuu, Tapio Oy)
Vesien hoidon toimenpiteiden ja vesioikeudellisten velvoitteiden yhteensovittaminen (Elina Laine, HAMK/Hämeen Ely-keskus)
Maatalouden peruskuivatushankkeen rahoitus (Jaana Ojala-Järvi, Hämeen Ely-keskus)
Kosteikon rakentaminen ei-tuotannollisena investointina (Matti Salminen, Hämeen Ely-keskus)
Kemera-tuki suometsän hoitoon (Miriam Stenvall, Suomen metsäkeskus)
Kokonaisvaltainen valuma-aluetason vesienhallinta (Mikko Ortamala, Etelä-Suomen Salaojakeskus)
Peruskunnostustyön aloittaminen (Mikko Ortamala, Etelä-Suomen Salaojakeskus)
Metsanomistajien aktivointi (Lauri Laaksonen, Metsänhoitoyhdistys Kanta-Häme ry)

Yhteenveto palautteesta

aloitusseminaari ja ote paivan ohjelmasta

Linkkejä

Linkkejä ojitukseen, maankuivatukseen ja luonnonmukaiseen peruskuivatukseen liittyville verkkosivuille ja julkaisuihin.

Ojitukseen liittyviä sivustoja ja hankkeita

Puupohjaisilla uusilla Materiaaleilla tehoa metsätalouden Vesiensuojeluun ja vesistökunnostuksiin (PuuMaVesi):
https://www.syke.fi/hankkeet/PuuMaVesi

OPET – Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä -hanke: www.hamk.fi/opet

 • HAMKin vuosina 2012-2014 Kanta- ja Päijät-Hämeen alueella toteuttaman hankkeen sivuilla tietoa maa- ja metsätalouden ojituksista, luonnonmukaisesta peruskuivatuksesta sekä hankkeessa tuotettua materiaalia.

Maankuivatus ja ojitus: www.ymparisto.fi/

Salaojayhdistys: www.salaojayhdistys.fi

 • Salaojayhdistys ry toimii alan tiedotus-, kehittämis- ja koulutusorganisaationa.
 • Yhdistyksen verkkosivuilla runsaasti tietoa peltojen paikalliskuivatuksesta (salaojituksesta) ja peruskuivatuksesta sekä aiheeseen liittyvästä tutkimuksesta ja julkaisuista.

Julkaisuja, raportteja ja ohjeita

Ojat kuntoon luonnonmukaisin menetelmin. Toivonen I., Korkiakoski P. 2013 (päivitetty 2014)

 • OPET-hankkeessa julkaistussa oppaassa kerrotaan ojitushankkeen toteutuksesta sekä esitellään luonnonmukaisia menetelmiä maa- ja metsätalouden ojituksiin ja ojien kunnostamiseen.

Maankuivatuksen ja kastelun suunnittelu (2. päivitetty painos). Järvenpää L., Savolainen M. 2015

 • Oppaassa esitetään maankuivatushankkeiden suunnitteluohjeet sekä käsitellään kastelun yleisiä perusteita, suunnittelua ja toteutusta pelto- ja puutarhaviljelyssä. Oppaassa on kiinnitetty huomiota ympäristönäkökohtien huomioonottamiseen ns. luonnonmukaisia menetelmiä käyttäen.

Hyvän metsänhoidon suositukset – vesiensuojelu. Joensuu S., Kauppila M., Lindén M. & Tenhola T. 2012. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion julkaisuja.

 • Opas täydentää ja tarkentaa Hyvän metsänhoidon suosituksissa kuvattuja metsätalouden ja vesiensuojelun toimenpidesuosituksia sekä kokoaa menetelmät ja niiden toteutustavat yksiin kansiin.

Luontoarvojen huomioon ottaminen ojitusten peruskorjauksissa ja kunnossapidossa. Hämäläinen L., Jormola J., Järvenpää L., Kasvio P., Tertsunen J. ja Muilu T. Suomen ympäristökeskus 2015. PERKAUS-hankkeen työraportti.

 • Oppaassa kerrotaan maatalousalueiden uomien luontoarvoista ja niiden huomioon ottamisesta ojitusprosessissa. Oppaaseen koottua listaa merkittävistä uomien luontoarvoista voidaan käyttää apuna arvioitaessa, onko uoma palautunut luonnontilaisen kaltaiseksi.

Opas ojitusyhteisölle uoman kunnossapito- ja peruskorjaushankkeeseen. Leppinienmi O. 2014 (päivitetty 2015). Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

 • Oppaaseen on koottu ojitusyhteisön toimitsijan tehtävät uoman kunnossapito- ja peruskorjaushankkeen aikana, sekä hankkeen valmistumisen jälkeiset tehtävät.

Opas valtaojien perkausten ja vesistöhankkeiden rantaraivauksiin. Haukilehto K. 2016.

 • Oppaan tarkoituksena on jakaa tietoa rantaraivauksen toteuttamisesta ja raivauksen vaikutuksista. Opas on tarkoitettu erilaisten vesistöhankkeiden ja valtaojien perkaushankkeiden vastuuhenkilöille sekä rantaraivausta suunnitteleville kansalaisille.

Artikkeleita

Kaksitasouomien mahdollisuudet pyrittäessä ympäristöystävällisempään maankuivatukseen, Västilä K., Järvelä J. 2015. Julkaistu: Vesitalous 6/2015

Luonnonmukainen vesirakentaminen peruskuivatuksessa, Järvelä J., Västilä K. 2016. Julkaisussa: Sven Hallinin tutkimussäätiö 70 vuotta.

Videoita

Luonnonmukaisia menetelmiä maankuivatukseen (YouTube)

 • Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä -hankkeessa (OPET) tehty video luonnonmukaisen peruskuivatuksen menetelmistä ja esimerkkikohteista.

Vesistökunnostusverkoston listaus vesistöjen kunnostukseen liittyvistä videoista

 • Kategorioina mm. maatalouden vesiensuojelu ja luonnonmukainen peruskuivatus

Uutiskirjeet

Ojat kuntoon -uutiskirje välittää tietoa hankkeen etenemisestä, tulevista tapahtumista sekä ojitukseen ja valumavesien hallintaan liittyvistä uutisista.

​Ojat kuntoon -uutiskirjeen tiedotus on yleishyödyllistä, ei kaupallista markkinointia. Uutiskirje ilmestyy noin 4-5 kertaa vuodessa.

Ojat kuntoon

Ojat kuntoon – Uutiskirje 5/2019
Ojat kuntoon – Uutiskirje 4/2019
Ojat kuntoon – Uutiskirje 3/2019
Ojat kuntoon – Uutiskirje 2/2019
Ojat kuntoon – Uutiskirje 1/2019
Ojat kuntoon – Uutiskirje 5/2018
Ojat kuntoon – Uutiskirje 3/2018
Ojat kuntoon – Uutiskirje 2/2018
Ojat kuntoon – uutiskirje 1/2018
Ojat kuntoon – Uutiskirje 4/2017
Ojat kuntoon – Uutiskirje 3/2017
Ojat kuntoon – Uutiskirje 2/2017
Ojat kuntoon – Uutiskirje 1/2017

Tilaa uutiskirje

YHTEYSTIEDOT

Toiminta

OK – Ojat kuntoon hankkeen toiminta on jaettu neljään osatehtävään.

Peruskuivatuksesta sekä kunnostusojituksesta tiedottaminen

Tiedotuksen tavoitteena on tarjota ajankohtaista tietoa maa- ja metsätalouden peruskuivatuksesta sekä valuma-alueen tulva- ja vesiensuojelusta. Kohderyhmiä ovat maanomistajat ja ojitusyhteisöt, vesiensuojeluyhdistykset, kunnostusten suunnittelijat, urakoitsijat, neuvontaorganisaatiot sekä valvontaviranomaiset. Hankkeessa järjestetään eri kohderyhmille suunnattuja työpajoja, maastokäyntejä, tiedotustilaisuuksia ja seminaareja. Tilaisuuksien materiaaleista kootaan verkko-opetusaineisto kaikkien alan toimijoiden käyttöön.

Vanhojen ojitushankkeiden digitointi

Maatalouden peruskuivatushankkeiden suunnitelmat ja muut asiakirjat ovat tällä hetkellä paperiarkistona Hämeen ELY-keskuksessa. Peruskuivatushankkeiden asiakirjoja tarvitaan mm. kuivatushankkeiden peruskorjauksen ja kunnossapidon yhteydessä sekä ojitusyhteisöjen toimintaa aktivoitaessa. Digitoinnin tarkoituksena on saada aineistot helpommin hyödynnettävään muotoon ja eri toimijoiden saataville. Digitointiin sisältyy perkaussuunnitelmien ojien ja hyötyalueiden tallentaminen paikkatiedoksi, hankkeiden keskeisten asiakirjojen skannaus sekä perkaussuunnitelmien paalujen digitointi, mikä mahdollistaa suunnitelmissa esitettyjen poikkileikkausten, rumpujen, patojen ja muiden rakenteiden paikantamisen digitaalisessa aineistossa.

Ojitusyhteisöjen ja metsänomistajien aktivoiminen 2-4 pilottialueella

Osatehtävässä valitaan 2-4 pilottivaluma-aluetta Kanta- ja Päijät-Hämeestä, joille laaditaan luonnonmukaisen peruskuivatuksen menetelmiä soveltavat ojien kunnostussuunnitelmat. Valuma-aluetason suunnittelulla pyritään kokonaisvaltaiseen vesienhallintaan, joka koostuu perus- ja paikalliskuivatuksen toimenpiteistä sekä valumavesien hallinnan toimenpiteistä maan rakenne ja kasvukunto huomioon ottaen. Alueiden ojitusyhteisöjen toiminta aktivoidaan ja maanomistajille tarjotaan tilakohtaista neuvontaa perus- ja paikalliskuivatuksen sekä metsien kunnostusojitusten kehittämiseen.  Maanomistajia ohjataan myös kunnostussuunnitelmien toteuttamiseen ja rahoituksen hakemiseen.

Valtion tuella toteutettujen maatalouden peruskuivatushankkeiden toteutusta ja kunnossapitoa varten on perustettu ojitusyhteisöjä (vuoteen 2012 saakka vesilaissa ojitusyhtiö), joiden osakkaita ovat hankkeista kuivatushyötyä saavat kiinteistöt. Yhteisöjen toiminta on useimmiten hiipunut hankkeiden valmistuttua. Metsäojituksissa ei ole ojitusyhteisöjä, vaan ojitukset on toteutettu sopimusojituksina.

Vesiensuojelurakenteiden kunnossapidon ohjeistus ja pilottikohteet

Ojiin rakennettujen vesiensuojelurakenteiden kunnossapito ja hoito on yleensä maanomistajien ja ojitusyhteisöjen vastuulla. Osatehtävässä selvitetään toteutettujen vesiensuojelurakenteiden kunnossapidon parhaita käytänteitä. Muissa hankkeissa saaduista kunnossapidon kokemuksista ja case-esimerkeistä laaditaan raportti.

Kanta- ja Päijät-Hämeestä valitaan 2-4 kunnossapidon tarpeessa olevaa vesiensuojelurakennetta, joiden kunnossapito suunnitellaan ja toteutetaan hankkeessa. Pilottikohteina voivat olla esimerkiksi tulvatasanteen niitto, pohjapadon rakenteiden kunnostaminen, pintavalutuskentän kunnostaminen, laskeutusaltaan tyhjennys ja kosteikon hoito. Kunnossapito dokumentoidaan ja siitä tehdään kustannustehokkuustarkastelu.

Selvityksen ja pilottikohteiden kokemusten perusteella laaditaan tiivis ohjeistus erityyppisten rakenteiden hoitoon ja kunnossapitoon. Ohjeistus suunnataan ensisijaisesti maanomistajille ja ojitusyhteisöille.

Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Haemme koulutuskoordinaattoria ammatilliseen opettajakorkeakouluun! Hae viimeistään 1.11. osoitteessa www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/koulutuskoordinaattori-hamk-01-313-20/ #hae #avoimettyöpaikat #työpaikat #myhamk ... Lue lisääNäytä vähemmän

Haemme koulutuskoordinaattoria ammatilliseen opettajakorkeakouluun! Hae viimeistään 1.11. osoitteessa https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/koulutuskoordinaattori-hamk-01-313-20/ #hae #avoimettyöpaikat #työpaikat #myhamk

Näin Lepaan kampuksellamme 😊👍

#hamkosaaminenMiltä näyttää opettajan silmin 50 opiskelijan opetustilanne koronarajoitusten aikana?

Intensiivinen työpajapäivä on aiemmin perustunut kohtaamiseen, keskustesteluun ja käsin tekemiseen. Nyt sitä(kin) tehdään verkossa ja tässä kuvassa Outin työpöytä amk-moduulissa, jossa laaditaan käsivaraisia pikaluonnoksia ja myöhemmin toteutussuunnitteluln asiakirjakokonaisuuksia.
... Lue lisääNäytä vähemmän

Näin Lepaan kampuksellamme 😊👍

#hamkosaaminen

Tule markkinointiviestinnän suunnittelijaksi teknologiaosaamisen yksikköömme! Hae viimeistään 25.10. osoitteessa www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/markkinointiviestinnan-suunnittelija-hamk-01-312-20/ #hae #avoimettyöpaikat #työpaikat #rekrytointi #myhamk ... Lue lisääNäytä vähemmän

Tule markkinointiviestinnän suunnittelijaksi teknologiaosaamisen yksikköömme! Hae viimeistään 25.10. osoitteessa https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/markkinointiviestinnan-suunnittelija-hamk-01-312-20/ #hae #avoimettyöpaikat #työpaikat #rekrytointi #myhamk

HAMK aloitti osaamisen viennin kymmenen vuotta sitten – heti kun se Suomen lainsäädännnön puitteissa oli mahdollista. Muualla, kuten latinalaisessa Amerikassa tai Aasiassa, olemme erikoistuneet erityisesti opettajankoulutuksen tai jonkin tietyn sektorin koulutuksen uudistamiseen – parhaillaan esimerkiksi on käynnissä sairaanhoidon koulutuksen uudistus Kazakstanissa yhdessä JAMK University of Applied Sciences ja metsäalan koulutusuudistus Uruguayssa.

HAMK built up Global Education team 10 years ago. It provides services to increase the pedagogical capacity of teachers and managers in various levels and fields of education – for example, a reform of nursing education in Kazakhstan is currently underway, together with Jyväskylä University of Applied Sciences, and a reform of education in the field of forestry in Uruguay.

Lokakuussa puheenaiheenamme on #hamkosaaminen ##hamkcompetence
... Lue lisääNäytä vähemmän

HAMK aloitti osaamisen viennin kymmenen vuotta sitten – heti kun se Suomen lainsäädännnön puitteissa oli mahdollista. Muualla, kuten latinalaisessa Amerikassa tai Aasiassa, olemme erikoistuneet erityisesti opettajankoulutuksen tai jonkin tietyn sektorin koulutuksen uudistamiseen – parhaillaan esimerkiksi on käynnissä sairaanhoidon koulutuksen uudistus Kazakstanissa yhdessä JAMK University of Applied Sciences ja metsäalan koulutusuudistus Uruguayssa. 

HAMK built up Global Education team 10 years ago. It provides services to increase the pedagogical capacity of teachers and managers in various levels and fields of education – for example, a reform of nursing education in Kazakhstan is currently underway, together with Jyväskylä University of Applied Sciences, and a reform of education in the field of forestry in Uruguay. 

Lokakuussa puheenaiheenamme on #hamkosaaminen ##hamkcompetence

Comment on Facebook

Mitä kaikkea osaamisen vienti tarkoittaa ja mikä on sen kantava ajatus, lue lisää tästä jutusta! www.hamk.fi/2020/osaamisen-vienti-on-ajattelun-mullistamista/

Hei sinä 2015 valmistunut! Vastaa valtakunnalliseen uraseurantakyselyyn 10.11.2020 mennessä. Saat henkilökohtaisen vastauslinkin sähköpostiisi/tekstarilla. Tuloksia hyödynnetään mm. korkeakouluopetuksen kehittämiseen. #hamkalumni #YlpeästiAMK #uraseuranta ... Lue lisääNäytä vähemmän

Hei sinä 2015 valmistunut! Vastaa valtakunnalliseen uraseurantakyselyyn 10.11.2020 mennessä. Saat henkilökohtaisen vastauslinkin sähköpostiisi/tekstarilla. Tuloksia hyödynnetään mm. korkeakouluopetuksen kehittämiseen. #HAMKalumni #ylpeästiamk #uraseuranta

HAMKin osaamisen vienti maailmalle on hioutunut prosessiksi, jossa on selkeä toiminta-ajatus. Vaikka Suomessa on maailman parhaita koulutusjärjestelmiä, sitä ei koskaan viedä muualle sellaisenaan.

“Malli, jota lähdetään luomaan, tulee olla heidän mallinsa”, kertoo HAMKin Global Education -yksikön myyntipäällikkö Maaret Viskari.

HAMK´s global education around the world has been refined into a process with a clear operating idea. Although Finland has some of the best education systems in the world, it is never exported as such.

"The model that we are starting to create with them, must be their model," says Maaret Viskari, Sales Manager at HAMK's Global Education unit.

Lokakuussa puheenaiheenamme on #hamkosaaminen #hamkcompetence
... Lue lisääNäytä vähemmän

HAMKin osaamisen vienti maailmalle on hioutunut prosessiksi, jossa on selkeä toiminta-ajatus. Vaikka Suomessa on maailman parhaita koulutusjärjestelmiä, sitä ei koskaan viedä muualle sellaisenaan. 

“Malli, jota lähdetään luomaan, tulee olla heidän mallinsa”, kertoo HAMKin Global Education -yksikön myyntipäällikkö Maaret Viskari. 

HAMK´s global education around the world has been refined into a process with a clear operating idea. Although Finland has some of the best education systems in the world, it is never exported as such. 

The model that we are starting to create with them, must be their model, says Maaret Viskari, Sales Manager at HAMKs Global Education unit.

Lokakuussa puheenaiheenamme on #hamkosaaminen #hamkcompetence

Comment on Facebook

Lue lisää HAMKin osaamisen viennistä täältä www.hamk.fi/2020/osaamisen-vienti-on-ajattelun-mullistamista/ (in finnish)

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU