Hyppää sisältöön
Home Tutkimus Hankkeet OO – Opitaan ojista

OO – Opitaan ojista

Hankkeen tarkoitus on parantaa neuvonnalla, koulutuksella ja yhteistyöllä Hämeen peruskuivatuksen etenemistä sekä edistää sen yhteydessä tulva- ja vesiensuojelua ja monimuotoisuutta luonnonmukaisen vesirakentamisen keinoin.

Perustiedot

Hankkeen tietoja

Toteutusaika: 1.3.2021 – 15.11.2022

Kokonaiskustannukset: 226 840 €

Rahoittaja: Maa- ja metsätalousministeriö, ELY-keskus

Toteuttaja: Hankkeen päätoteuttajana on Hämeen ammattikorkeakoulu ja tuensiirtokumppaneina Etelä-Suomen Salaojakeskus/Kokemäen Vesistön Vesiensuojeluyhdistys ry, ProAgria Etelä-Suomi, Metsänhoitoyhdistys Kanta-Häme, Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme sekä Tapio Oy.

Kohderyhmä: Vesiensuojeluyhdistykset, suunnittelijat, urakoitsijat, neuvonta- ja edistämisorganisaatiot sekä viranomaiset.

Tavoitteet

Hanke laatii listan Kanta- ja Päijät-Hämeen kiireellisimmistä suunniteltavista valuma-alueista, valitsee niistä pilottivaluma-alueen ja tekee sinne yleissuunnitelman, viestii ja tuottaa koulutusmateriaalia monipuolisesti valuma-aluekohtaisesta suunnittelusta sekä dokumentoi kokemuksensa toimintamalliksi.

Lisäksi hankkeessa kannustetaan neuvonnalla sekä tila- ja lohkokohtaisilla suunnitelmilla alueen maanomistajia vesienhallinnan ja hiilensidonnan kannalta edullisiin viljelytapoihin ja metsänhoitomenetelmiin.

Vuolujoella kuohuu – vesienhallinnan uudet keinot juurtuvat

Tervetuloa OO-Opitaan ojista ja Juureva -hankkeiden päätöstilaisuuteen Hauholle!

Aika 27.10.2022 klo 9.30 – 15
Paikka Hauhotalo, Kirkkotie 5, 14700 Hauho

Materiaalit

JUUREVA – Vesienhallinnan työkalupakki Teuronjoen ja Puujoen alueelle Vedenlaatutulokset Teuronjoelta, Sanni Manninen-Johansen & Suvi Mäkelä, Vanajavesikeskus
Katsaus vesien tilaan ja metsätalouden vesiensuojeluun, Samuli Joensuu & Tarja Anttila, Tapio
Valuma-aluelähtöinen toimintamalli, Mikko Ortamala, KVVY
Mitä pelloilla tapahtuu tulevaisuudessa, Terhi Mäkilä, ProAgria Etelä-Suomi
Yhteistoiminnan kehittäminen, Timo Karttunen, ProHauhonselkä ry.

Vuolujoella kuohuu – valuma-aluesuunnittelun toimintamallin kehittäminen -webinaari

Aika: 13.9.2022 klo 10 – 12

Webinaaritallenne

Ohjelma
10.00 Eeva Nuotio, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus: Haastattelututkimuksen tuloksia valuma-aluesuunnittelun ja toteutuksen pullonkauloista.
10.15 Mikko Ortamala, KVVY ry: Suunnitteluprosessin vaiheistus
10.40 Tarja Anttila, Tapio Oy: Kunnos-työkalun kehitys, paikkatietotarkastelut ja maastohavainnot
10.55 Kuivatustilan arvioinnin uudet työkalut
11.25 Meri Ensiö, WWF: Metsälähde-hanke etsii ratkaisuja metsätalouden vesistökuormituksen vähentämiseen
11.55 keskustelua
12.00 Webinaari päättyy

Kati Ahonen: Miten arvioida valuma-aluesuunnittelun tarpeita eri alueilla: valuma-alueen riskikartoitus aloittelevalle vesistökunnostajalle

Vuolujoella kuohuu – valuma-aluesuunnittelun osa-alueet

Aika: 6.6.2022 klo 10 – 13

Webinaaritallenne

Ohjelma:
10.00 Henri Vaarala Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus: Maa- ja metsätalouden vesienhallinnan avustushaku 2022

10.20 Sari Björk, Hämeen ELY-keskus: Luonnonmukaisen peruskuivatuksen vaikutukset maatalousluonnon monimuotoisuuteen

10.40 Mikko Ortamala, KVVY: Vesienhallinnan tekninen mitoitus

11.10 Terhi Mäkilä, ProAgria Etelä-Suomi ry.: Maan rakenteen ja kasvukunnon merkitys

11.30 tauko

11.40 Samuli Joensuu: Valuma-aluesuunnittelun toimintamallin kehittäminen – maa- ja metsätalouden yhteistyö

12.10 Ilpo Kukkola: Vuolujoen merkitys historian saatossa

12.30 Kati Ahonen: Opasaihio – valuma-alueen riskipisteytys

13.00 Tilaisuus päättyy

Eteläistenjärven nykytilaselvitys

Eteläistenjärvi-webinaari

Aika: 3.5.2022 klo 9.15-11.20

Ohjelma

Vuolujoella kuohuu – valuma-aluesuunnittelun käynnistyminen

Aika: 7.4.2022 klo 10 – 12

Webinaaritallenne

10.00 Elina Laine: Hämeen ELY-keskus: Vesistokunnostusverkoston perustaminen

10.20 Mikko Ortamala, KVVY: Ojitusyhteisöjen toiminta

10.50 Tarja Anttila, Tapio Oy: Paikkatietotyökalut metsätalouden vesiensuojelussa

Tuomo Karvonen, WaterHope Oy: KUNNOS-työkalu

11.20 Lauri Laaksonen, MHY K-H: Suometsänhoito ja kemera

11.50 HAMKin Kestävän kehityksen koulutusohjelman opiskelijat: Eteläistenjärvi-projekti

Vuolujoella kuohuu – yhteistyöllä kokonaisvaltaiseen vesienhallintaan
-webinaari

Aika     14.12.2021 klo 10 – 12

Webinaaritallenne

10.00 Opitaan hankkeesta tavoitteet ja tulokset vesiensuojeluyhdistyksen näkökulmasta, Timo Karttunen ProHauhonselkä ry

10.15 Maatalouden vesienhallinnan tulevaisuus, Mikko Ortamala Etelä-Suomen salaojakeskus / Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry

10.45 Ajankohtaista metsätalouden vesiensuojelusta ja suometsien hoidosta, Samuli Joensuu, Tapio & Lauri Laaksonen, MHY Kanta-Häme

11.15 Luonnonhoitohankesuunnitelma Vuolujoella, Olli Lukanniemi, Suomen metsäkeskus

11.30 Eri intressitahojen yhteensovittaminen ja ELYn rahoituskeinot kokonaisvaltaisen valuma-aluesuunnittelun osalta, Tommi Muilu, Hämeen Ely-keskus

11.50 Kysymyksiä ja keskustelua

12.00 Tilaisuus päättyy

Vuolujoella kuohuu – valuma-aluekunnostuksen infotilaisuus 28.10.2021 klo 18 – 20

OO – Opitaan ojista -hanke järjestää Vuolujoen valuma-alueen maanomistajatapaamisen. Vuolujoki on valittu hankkeen pilottikohteeksi. 

Aika: 28.10.2021 klo 18 – 20
Paikka: Hauhotalo, Kirkkotie 5, Hauho
Kohderyhmä: Vuolujoen valuma-alueen maan- ja metsänomistajat, viljelijät, asukkaat sekä muut vesiensuojelusta, tuotannon kehittämisestä ja vesienhallinnasta kiinnostuneet

Ohjelma

Miten OO – Opitaan ojista -hanke voi tukea Vuolujoen valuma-aluetta, Henrik Lindberg, HAMK

Vesiensuojelua Hauhon vesistöllä ja tulevaisuuden tavoitteet, Timo Karttunen, pj. Pro Hauhonselkä

Kokonaisvaltaisen vesienhallinnan suunnittelu, Mikko Ortamala, Etelä-Suomen Salaojakeskus / Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry

Maan kasvukunnon arviointi, mitä peltokäynneillä tehdään, Terhi Mäkilä, ProAgria Etelä-Suomi

Metsätalouden mahdollisuudet vesienhallinnassa, Samuli Joensuu & Tarja Anttila, Tapio

Verkostoitumalla vesiensuojelua –
Vesiensuojelullisesti tärkeimpien valuma-alueiden paikallistaminen

Aika: 14.6.2021 klo 13 – 15

Webinaaritallenne

13.00 – Maa- ja metsätalouden kestävän vesienhallinnan hankehaun tavoitteet
Anne-Mari Rytkönen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

13.15 – OO – Opitaan ojista -hanke ja hankkeeseen liittyvien aihealueiden esittelyt
kokonaisvaltainen valuma-aluekunnostus, 
Henrik Lindberg, HAMK, Samuli Joensuu Tapio Oy, Mikko Ortamala, Etelä-Suomen Salaojakeskus/KVVY ry

14.00 – Hämeen ELY-keskuksen vesienhallinnan tarvearviointi
Minna Kolari, Hämeen ELY-keskus

14.10 – Pisteytystyökalu, valuma-alueiden hotspotalueiden mallinnus
Sirkka Tattari, SYKE

14.30 – Miten arvioida valuma-aluesuunnittelun tarpeita eri alueilla?
Kati Ahonen, opiskelija/HAMK

14.45 – yleiskeskustelu

15.00 – webinaari päättyy

Seurantaryhmä

Yhteystiedot

Nappaa hiilestä kiinni. Maankäyttösektoriin ilmastoratkaisu. Teksti kirjoitettu sinivihreällä. Vasemmalla puolella logo.