OO - Opitaan ojista - Hämeen ammattikorkeakoulu
OO – Opitaan ojista
-

OO – Opitaan ojista

Hankkeen tietoja

Toteutusaika: 1.3.2021 – 15.11.2022

Kokonaiskustannukset: 226 840 €

Rahoittaja: Maa- ja metsätalousministeriö, ELY-keskus

Toteuttaja: Hankkeen päätoteuttajana on Hämeen ammattikorkeakoulu ja tuensiirtokumppaneina Etelä-Suomen Salaojakeskus/Kokemäen Vesistön Vesiensuojeluyhdistys ry, ProAgria Etelä-Suomi, Metsänhoitoyhdistys Kanta-Häme, Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme sekä Tapio Oy.

Kohderyhmä: Vesiensuojeluyhdistykset, suunnittelijat, urakoitsijat, neuvonta- ja edistämisorganisaatiot sekä viranomaiset.

 

Tavoitteet

Hankkeen tarkoitus on parantaa neuvonnalla, koulutuksella ja yhteistyöllä Hämeen peruskuivatuksen etenemistä sekä edistää sen yhteydessä tulva- ja vesiensuojelua ja monimuotoisuutta luonnonmukaisen vesirakentamisen keinoin.

Hanke laatii listan Kanta- ja Päijät-Hämeen kiireellisimmistä suunniteltavista valuma-alueista, valitsee niistä pilottivaluma-alueen ja tekee sinne yleissuunnitelman, viestii ja tuottaa koulutusmateriaalia monipuolisesti valuma-aluekohtaisesta suunnittelusta sekä dokumentoi kokemuksensa toimintamalliksi.

Lisäksi hankkeessa kannustetaan neuvonnalla sekä tila- ja lohkokohtaisilla suunnitelmilla alueen maanomistajia vesienhallinnan ja hiilensidonnan kannalta edullisiin viljelytapoihin ja metsänhoitomenetelmiin.

Vuolujoella kuohuu – valuma-aluekunnostuksen infotilaisuus 28.10.2021 klo 18 – 20

OO – Opitaan ojista -hanke järjestää Vuolujoen valuma-alueen maanomistajatapaamisen. Vuolujoki on valittu hankkeen pilottikohteeksi. Tervetuloa!

Aika: 28.10.2021 klo 18 – 20
Paikka: Hauhotalo, Kirkkokatu 5, Hauho
Kohderyhmä: Vuolujoen valuma-alueen maan- ja metsänomistajat, viljelijät, asukkaat sekä muut vesiensuojelusta, tuotannon kehittämisestä ja vesienhallinnasta kiinnostuneet

Ohjelma

Verkostoitumalla vesiensuojelua –
Vesiensuojelullisesti tärkeimpien valuma-alueiden paikallistaminen

Aika: 14.6.2021 klo 13 – 15

Webinaaritallenne

13.00 – Maa- ja metsätalouden kestävän vesienhallinnan hankehaun tavoitteet
Anne-Mari Rytkönen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

13.15 – OO – Opitaan ojista -hanke ja hankkeeseen liittyvien aihealueiden esittelyt
kokonaisvaltainen valuma-aluekunnostus, 
Henrik Lindberg, HAMK, Samuli Joensuu Tapio Oy, Mikko Ortamala, Etelä-Suomen Salaojakeskus/KVVY ry

14.00 – Hämeen ELY-keskuksen vesienhallinnan tarvearviointi
Minna Kolari, Hämeen ELY-keskus

14.10 – Pisteytystyökalu, valuma-alueiden hotspotalueiden mallinnus
Sirkka Tattari, SYKE

14.30 – Miten arvioida valuma-aluesuunnittelun tarpeita eri alueilla?
Kati Ahonen, opiskelija/HAMK

14.45 – yleiskeskustelu

15.00 – webinaari päättyy

 

Nainen hymyilee tietokoneen ääressä

YHTEYSTIEDOT

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU