Hyppää sisältöön
Opettaja kahden opiskelijan kanssa

OPEKOI

Opekoi – Ope ennakoi

Koulutushankkeen tiedot

HankeOpekoi – Ope ennakoi
Kesto15.1 – 22.5.2025
ToteuttajatHämeen ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu
RahoittajatOpetushallitus (OPH)

OPEKOI -koulutuksen tavoitteena on vahvistaa ennakointiosaamista perehtymällä tulevaisuuden työelämään, ennakointiosaamisen menetelmiin, kestävään kehitykseen ja teknologian sekä digitalisaation vaikutuksiin.

Koulutuksessa osallistujien ennakointiosaaminen kehittyy ja he saavat konkreettisia työkaluja tulevaisuusorientoituneen opetuksen suunnittelun ja toteutuksen tueksi. Tulevaisuuden haltuunottoa tuetaan ennakointiprosessilla, joka vahvistaa osallistujien tulevaisuuskyvykkyyttä ja organisaatioiden tulevaisuuskestävyyttä.

Koulutuksen sisältö ja toteutus

OPEKOI -koulutus on 8 op:n kokonaisuus, joka muodostuu kolmesta teemasta:

  • Ennakointiosaamisen menetelmät ja skenaariotyöskentely (2 op)
  • Kestävyysosaamisen vahvistaminen ennakoinnin avulla (4 op)
  • Oman koulutusalan kestävyys- ja ennakointiosaamisen kehittäminen (2 op)

Koulutus toteutetaan verkossa. Koulutus sisältää ennakkotehtävän, online-työpajoja, skenaariotyöskentelyä, webinaareja, kehittämistehtävän ja ohjausta. Toiminta perustuu pienryhmätyöskentelyyn.

Kohderyhmä

Ammatillisen koulutuksen (toinen aste), lukion ja vapaan sivistystyön opetus- ja ohjaushenkilöstö.

Kouluttajat

Kouluttajina toimivat asiantuntijat HAMK Ammatillisesta opettajakorkeakoulusta, Turun ammattikorkeakoulusta ja Haaga-Helia Ammatillisesta opettajakorkeakoulusta.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen 11.12.2024 mennessä. Ilmoittaudu pian, koska paikkoja on rajallinen määrä.

Koulutuksen hinta

Koulutus on OPH:n rahoittamaa maksutonta opetustoimen henkilöstökoulutusta. Matka-, majoitus– ja ruokailukuluista osallistujat vastaavat itse. Ilmoittautuminen on sitova. Mahdollisista muutoksista pyydämme ilmoittamaan välittömästi. Koulutukseen osallistumisen voi peruuttaa kuluitta ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista ilman hyväksyttävää syytä tai peruuttamatta jättämisestä perimme 100 € toimistomaksun.

Opekoi (8 op)

Koulutuksen teemat ja ajankohdat

Online-päivien ajankohdat:

15.1.2025 klo 9-15
12.2.2025 klo 9-15

Keskeinen sisältö: Ennakointimenetelmiin ja kolmivaiheiseen ennakointimalliin perehtyminen (luotaus, merkityksellistäminen, haltuunotto). Alun luotausvaiheen havainnointi kohdistetaan yhteiskunnan megatrendeihin, trendeihin ja signaaleihin. Tavoitteena on on tunnistaa vaihtoehtoisia tulevaisuuskuvia.

Online-päivien ajankohdat:

5.3.2025 klo 9-15
19.3.2025 klo 9-12
9.4.2025 klo 9-12

Keskeinen sisältö: Osallistujat työstävät kestävän elämäntavan tulevaisuusskenaarioita. Työskentelyn tukena toimivat Sitran megatrendit ja työelämän keskeiset osaamisalueet. Ennakoinnin lähtökohtana on työelämän muutostekijöiden ja kestävyysosaamisen kokonaisvaltainen tarkastelu.

Keskiössä ovat ekologisen jälleenrakennuksen ja kestävän elämäntavan merkitys tulevaisuuden ammatilliselle osaamiselle. Tulevaisuuden ennakointiin vaikuttavat myös väestörakenteen muutos ja yhteiskunnalliset muutostrendit, demokratiakehitys, turvallisuus, työelämän pelisäännöt ja digitalisaatio. Näiden tunnistaminen korostaa opettajien ennakoinnin ja kestävän kehityksen pedagogiikan osaamisen merkitystä vahvistettaessa kestävää elämäntapaa. Ennakointityö vastaa kestävää kehitystä koskevan eurooppalaisen osaamiskehyksen tavoitteisiin (EC 2023).

Online-päivien ajankohdat:

9.4.2025 klo 12-15
22.5.2025 klo 9-15

Keskeinen sisältö: Ennakointiprosessin viimeisessä haltuunottovaiheessa osallistujat edistävat ennakointiosaamista työssään ja työyhteisössään. Kehittämistehtävän kautta työstetään edellisissä koulutusosioissa syntyneitä näkemyksiä kestävyysosaamista koskevan koulutuksen kehittämiseksi. Osallistujat laativat tulevaisuuden osaamisprofiileja eri koulutus- ja osaamisaloille. Tavoitteena on tukea ennakoinnin toimintamallien ja kestävyysosaamisen mukauttamista osaksi koulutusorganisaatioiden kehittamistä.

Osallistujien kehittämistehtävällä vahvistetaan oman alan opetusta ja oman alan opiskelijoiden ennakointi- ja kestävyysosaamista. Osaamistarpeiden lisäksi tavoitteena on kuvata, millaisella ennakointi- ja kestävyysosaamisella työelämää ja yhteiskuntaa muutetaan toivottuun suuntaan ja miten koulutuksella siihen voidaan vaikuttaa.

Yhteystiedot