Hyppää sisältöön

-

Opet ohjelmoijiksi

Opet ohjelmoijiksi

Koulutukset on suunnattu opettajille joiden tulee soveltaa ohjelmointia omassa opetuksessaan.

Koodaus on täällä, joko osaat?

Opetushallitus on sisällyttänyt perusopetuksen opetussuunnitelmaan ohjelmoinnin syksystä 2016 lähtien eli käytännössä koodausta tulee opettaa kaikilla vuosiluokilla. Opet ohjelmoijiksi -koulutusten tavoitteena on antaa opettajille valmiudet ottaa ohjelmointi osaksi omaa opetusta. Koulutuksissa opettajat saavat ymmärrystä miksi ohjelmointitaito ja sen opetus on tärkeää, sekä saavat valmiudet opettaa ohjelmointia.

Koodaustyöpajoissa opettajat pääsevät tutustumaan ohjelmointiin eli koodaukseen käytännössä itse tekemällä. Koulutuksesta saa kokemuksia erilaisista ohjelmointiympäristöistä ja ideoita omaan työhön.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksia järjestetään eri lähtötasoille, vasta-alkajista konkareille. Kaikki koulutukset järjestetään verkossa työpajamuotoisesti. Ohjelmointia opiskellaan käytännönläheisesti työpajoissa, joissa ohjelmointiharjoitteita ryhditetään pienillä ohjelmoinnin käsitteitä ja logiikkaa avaavilla tietoiskuilla. Ohjelmointiharjoitusten lisäksi jokainen osallistuja suunnittelee ja toteuttaa ohjelmointikokeilun, eli pääsee viemään opitut asiat heti käytäntöön. Kokeilu voi olla esimerkiksi koodauskerho tai muutaman oppitunnin pituinen ohjelmointityöpaja. Viimeisellä työpajakerralla reflektoidaan omaa oppimista ja tutustutaan muiden ohjelmointikokeiluihin.

Jokainen koulutus sisältää 5 ohjattua työpajakertaa ja sen kesto on noin 2 kk.

Koulutukset

Voit muodostaa itsellesi koulutuspolun suorittamalla kaikki koulutukset. Jokainen koulutus sopii suoritettavaksi myös sellaisenaan. Aikataulut ovat alustavia ja tarkentuvat myöhemmin.

Visuaalinen ohjelmointi 3 op

Koulutuksessa lähdetään liikkeelle siitä, mitä koodaus tarkoittaa ja tutustutaan visuaaliseen ohjelmointiin itse tekemällä. Aikaisempaa kokemusta ohjelmoinnista ei tarvita.

Ajankohta: koulutus järjestetään kaksi kertaa, syksyllä 2018 ja alkuvuodesta 2019

Ohjelmoinnin perusteet 3 op

Koulutuksessa tutustutaan “oikeaan” ohjelmointiin eli päästään kirjoittamaan oikeaa koodia. Työpajoissa opetellaan ohjelmointia tekemällä mielekkäitä ohjelmoinnin käsitteitä ja tekniikoita havainnollistavia pieniä ohjelmia.
Kohderyhmänä ovat opettajat, joilla on hieman aiempaa osaamista tai ovat osallistuneet visuaalinen ohjelmointi -koulutukseen.

Ajankohta: koulutus järjestetään kaksi kertaa kevään 2019 aikana

Ohjelmoinnin jatkokurssi 3 op

Koulutuksessa syvennytään entisestään ohjelmoinnin käsitteisiin ja vuorovaikutteisen ohjelman tekemiseen (esim. yksinkertaisen pelin ohjelmoiminen). Kohderyhmänä ovat ohjelmoinnin perusteet -koulutukseen osallistuneet tai ohjelmointia muualla opiskelleet opettajat.

Ajankohta: koulutus järjestetään syksyllä 2019

Hinta

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja se on osallistujalle maksutonta.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen koulutuksiin avataan myöhemmin. Seuraa tilannetta osoitteessa www.hamk.fi/liiketoiminta

YHTEYSTIEDOT