Opi ravinteista! (ORAS) - Hämeen ammattikorkeakoulu
Opi ravinteista! (ORAS)
Hämeen ammattikorkeakoulu
Hallituksen kärkihanke
Käsissä juureksia

Opi ravinteista! (ORAS)

Hanketiedot

Hankkeen perustiedot

  • Rahoittaja: Ympäristöministeriö, ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma, Kiertotalouden läpimurto – puhtaat ratkaisut käyttöön -kärkihanke
  • Toteuttajat: Hämeen ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu, Suomen ympäristöopisto SYKLI ja Tampereen ammattikorkeakoulu
  • Toteutusaika: 9/2018-10/2020
  • Budjetti: 235 000 €

YHTEYSTIEDOT

Taustaa

Ravinnekierrätykseen liittyvää ajattelua on tarpeen uudistaa laajalla ja tehokkaalla tiedonvälityksellä. Opi ravinteista! -hankkeessa tuotetaan ravinnekierron viimeisimpiin tutkimustuloksiin ja trendeihin keskittyvää opetus- ja viestintämateriaalia uudella konseptilla ja eri koulutusasteiden ja -alojen tarpeisiin. Tavoitteena on edistää koulutuksellisin ja viestinnällisin keinoin RAKI2-ohjelman tavoitetta vesien tilan parantamiseksi ja ravinnekierrätyksen tunnettuuden ja hyväksyttävyyden lisäämiseksi. Hankkeen tuloksena syntyy koulutus- ja viestintämateriaaleja, jotka perustuvat ravinnekierrätyksen hankkeissa kerätyn ja tuotetun tiedon muokkaamiseen monimuotoisesti, eri genrerajoja ylittäen, ja herättävät kohderyhmissä oivalluksia ja kiinnostusta ravinteiden kierrätystä kohtaan.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU