Opi ravinteista! (ORAS) - Hämeen ammattikorkeakoulu
Opi ravinteista! (ORAS)
Hämeen ammattikorkeakoulu
Hallituksen kärkihanke
Käsissä juureksia

Opi ravinteista! (ORAS)

Hanketiedot

Hankkeen perustiedot

  • Rahoittaja: Ympäristöministeriö, ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma, Kiertotalouden läpimurto – puhtaat ratkaisut käyttöön -kärkihanke
  • Toteuttajat: Hämeen ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu, Suomen ympäristöopisto SYKLI ja Tampereen ammattikorkeakoulu
  • Toteutusaika: 9/2018-10/2020
  • Budjetti: 235 000 €

Opi ravinteista –hankkeen päätavoitteena on edistää koulutuksellisin ja viestinnällisin keinoin vesien tilan parantamista sekä tehdä ravinnekierrätystä tunnetuksi ja hyväksytyksi. Tavoitteisiin pääsemiseksi hankkeessa tuotetaan koulutus- ja viestintämateriaaleja eri kohderyhmille mahdollisimman ymmärrettävällä sisällöllä. Tuotetut materiaalit ovat avoimesti saatavilla, jolloin mikä tahansa toimija voi hyödyntää materiaaleja parhaaksi katsomallaan tavalla. Kohderyhmiä ovat toisen asteen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijat sekä suuri yleisö. 

Hankkeessa tapahtuu

Ravinnekierron opetus- ja koulutusmateriaalien tuotanto lähti suunnitteluvaiheen jälkeen käyntiin tammikuussa 2019. Hamkin, Lapin amkin, Tamkin ja Syklin opiskelijat ovat hankkeessa avainroolissa: he saavat suunnitella ja tuottaa materiaaleja yhdessä ravinnekierron ja viestinnän ammattilaisten kanssa.  Suunnittelun aikana opiskelijat perehtyvät johonkin ravinnekierron osa-alueeseen, nostavat siitä esiin itseään kiinnostavia ja herättäviä näkökulmia, pohtivat, kuinka tämän kiinnostavan asian voisi kertoa muille ja lopuksi he tuottavat materiaalinsa, esimerkiksi infograafin, posterin, prezi-esityksen, podcastin tai videon muodossa. 

Hanketoimijat kokoavat ravinnekierron hankkeita ja tutkimusraportteja yhteen, jotta hankkeiden tuloksia ja tutkimustietoa voitaisiin jatkossa paremmin hyödyntää ravinnekierron opetuksessa. 

Hankkeen tuottamat materiaalit kootaan ORAS ABC:ksi, johon rakennetaan eritasoisia tiedon polkuja. Hanketoimijat hakevat ORAS ABC:lle sopivaa kotipesää, jonka kautta ravinnekierron tietoutta jaetaan laajasti eri kohderyhmille. Tästä kerromme lisää myöhemmin!

YHTEYSTIEDOT

Taustaa

Mistä ravinteet tulevat? Minne ne päätyvät? Mitä, jos ravinteita on liian vähän tai liikaa? Miksi ravinteiden kierrättäminen on tärkeää? Miten ravinteet liittyvät minuun ja meihin?

Ihmiset tuntevat huonosti ravinteiden merkityksen elämän eri osa-alueilla. Parempi tuntemus edellyttää oppimista, opitun ymmärtämistä ja käytäntöön soveltamista työssä ja arjessa.

Ravinnekierrätykseen liittyvää ajattelua on tarpeen uudistaa laajalla ja tehokkaalla tiedonvälityksellä. Ravinteiden kierrätyksen merkitystä vesien, erityisesti Itämeren, tilan parantamiseksi on tuotava entistä vahvemmin esille, koska sitä ei tunneta ja tiedosteta.  Ravinteiden kierrätyksellä on laajoja taloudellisia, tuotannollisia ja ekologisia vaikutuksia.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU