Hyppää sisältöön
Home Tutkimus Hankkeet Opi ravinteista! (ORAS)

Opi ravinteista! (ORAS)

Opi ravinteista -hankkeen päätavoitteena on edistää koulutuksellisin ja viestinnällisin keinoin vesien tilan parantamista sekä tehdä ravinnekierrätystä tunnetuksi ja hyväksytyksi.

Perustiedot

Hankkeen perustiedot

  • Rahoittaja: Ympäristöministeriö, ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma, Kiertotalouden läpimurto – puhtaat ratkaisut käyttöön -kärkihanke
  • Toteuttajat: Hämeen ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu, Suomen ympäristöopisto SYKLI ja Tampereen ammattikorkeakoulu
  • Toteutusaika: 9/2018-12/2020
  • Budjetti: 235 000 €

Opi ravinteista -hankkeen päätavoitteena on edistää koulutuksellisin ja viestinnällisin keinoin vesien tilan parantamista sekä tehdä ravinnekierrätystä tunnetuksi ja hyväksytyksi. Tavoitteisiin pääsemiseksi hankkeessa tuotetaan koulutus- ja viestintämateriaaleja eri kohderyhmille mahdollisimman ymmärrettävällä sisällöllä. Tuotetut materiaalit ovat avoimesti saatavilla, jolloin mikä tahansa toimija voi hyödyntää materiaaleja parhaaksi katsomallaan tavalla. Kohderyhmiä ovat toisen asteen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijat sekä suuri yleisö. 

Ajankohtaista

Hankkeessa tapahtuu

Ravinnekierron opetus- ja koulutusmateriaalien tuotanto lähti suunnitteluvaiheen jälkeen käyntiin tammikuussa 2019. HAMKin, Lapin AMKin, TAMKin ja Syklin opiskelijat ovat hankkeessa avainroolissa: he saavat suunnitella ja tuottaa materiaaleja yhdessä ravinnekierron ja viestinnän ammattilaisten kanssa. Suunnittelun aikana opiskelijat perehtyvät johonkin ravinnekierron osa-alueeseen, nostavat siitä esiin itseään kiinnostavia ja ajatuksia herättäviä näkökulmia, pohtivat, kuinka tämän kiinnostavan asian voisi kertoa muille ja tuottavat lopuksi materiaalinsa esimerkiksi infograafin, posterin, Prezi-esityksen, podcastin tai videon muodossa. 

Hanketoimijat kokoavat ravinnekierron hankkeita ja tutkimusraportteja yhteen, jotta hankkeiden tuloksia ja tutkimustietoa voitaisiin jatkossa paremmin hyödyntää ravinnekierron opetuksessa. Hankkeen tuottamat materiaalit kootaan ORAS ABC:ksi, joka julkaistaan marraskuussa 2020 opiravinteista-info -sivustona. 

Tammikuussa 2020 käynnistyi Tampereen ammattikorkeakoulussa mobiilipeliprojekti, jossa opiskelijat suunnittelivat ja tuottivat ravinnekierrätykseen liittyviä mobiilipelejä. Projekti huipentui toukokuussa pidettäville pelimessuille. Lisätiedot

Talven ja kevään 2020 aikana opiskelijat työstivät yritys- ja kuntaesimerkkejä, joiden kautta tuodaan esiin ravinteiden kierrätykseen liittyvää liiketoimintaa ja kuntien hyviä käytäntöjä. Katso esityksiä!

Syksyn 2020 aikana tuotettiin vielä viimeisiä oppi- ja viestintämateriaaleja, käynnistettiin hankkeen tulosseminaarien valmistelu sekä artikkelikokoelman kirjoitustyö. Merkittävin ponnistus on koota kaikki hankkeessa tuotettu materiaali ja ajatustyö yhteen ja muille, avoimesti jaettavaksi. 

Maanantaina 2.11.2020 Opi ravinteista! -hanke järjesti ravinnekierrätyshankkeille tuloswebinaarin. Webinaarissa esiintyi ORAS-hankkeen lisäksi Suomen ympäristökeskuksen, Luonnonvarakeskuksen ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen hankkeita. Webinaariin uutta ajattelua toi Robert Nemlander, joka kertoi avaruuden ravinnekierrosta!

Opiskelijoille pidettiin oma webinaari maanantaina 9.11.2020. Mikko “Peltsi” Peltola kertoi, miten meistä jokainen voi teoillaan vaikuttaa vesistöjen tilaan. Webinaarin päätteeksi julkaistiin  opiravinteista.info -sivusto. 

Tutustu hankkeessa tehtyyn ravinnekierrätyksen oppi- ja viestintämateriaalisivustoon: http://opiravinteista.info/ – Hämeen, Lapin ja Tampereen ammattikorkeakoulujen opiskelijat ovat saaneet tämän aikaan yhteistyössä ravinnekierrätyksen ja viestinnän asiantuntijoiden kanssa!  

Taustaa

Mistä ravinteet tulevat? Minne ne päätyvät? Mitä, jos ravinteita on liian vähän tai liikaa? Miksi ravinteiden kierrättäminen on tärkeää? Miten ravinteet liittyvät minuun ja meihin?

Ihmiset tuntevat huonosti ravinteiden merkityksen elämän eri osa-alueilla. Parempi tuntemus edellyttää oppimista, opitun ymmärtämistä ja käytäntöön soveltamista työssä ja arjessa.

Ravinnekierrätykseen liittyvää ajattelua on tarpeen uudistaa laajalla ja tehokkaalla tiedonvälityksellä. Ravinteiden kierrätyksen merkitystä vesien, erityisesti Itämeren, tilan parantamiseksi on tuotava entistä vahvemmin esille, koska sitä ei tunneta ja tiedosteta. Ravinteiden kierrätyksellä on laajoja taloudellisia, tuotannollisia ja ekologisia vaikutuksia.

Yhteystiedot

Kalle Santala

  • Lapin ammatikorkeakoulu

Mia O’Neill