Hyppää sisältöön
Home Tutkimus Hankkeet Osaamismatkalla

Osaamismatkalla

Tulevaisuuden työelämässä korostuvat jatkuva oppiminen, koulutusalojen ja -asteiden osaamisyhdistelmät sekä kyky nähdä osaaminen osana erilaisia urapolkuja.

Euroopan sosiaalirahaston logo

OSATA LÄHTI OSAAMISMATKALLE.

Tulevaisuuden työelämässä korostuvat jatkuva oppiminen, koulutusalojen ja -asteiden osaamisyhdistelmät sekä kyky nähdä osaaminen osana erilaisia urapolkuja. Tarvitaan yksilöllisiä siirtymiä ja monialaista verkostotyötä.

Hanke on käynnistynyt 1.8.2020 ja se päättyy 31.7.2022. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja rahoitusta koordinoi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Päätoteuttajana on Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus ja osatoteuttajina Hämeen ammattikorkeakoulu, Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus, Oulun ammattikorkeakoulu, Raahen koulutuskuntayhtymä Brahe ja Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu. 

OSATA-hanke toteutettiin 1.9.2016–31.12.2019. Hankkeen toteuttajat jatkavat kehittämistyötä nyt Osaamismatkalla-hankkeessa, jossa monialaista uraohjausosaamista kehitetään  OSATA-hankkeen tulosten pohjalta. 

OSATAn tavoitteena oli toteuttaa ammatillisille oppilaitoksille toimintamalli, jolla osaamisidentiteetin kehittymistä tuetaan opintojen alkuvaiheesta lähtien, jatkokoulutusvalintaan ja työelämään siirtymiseen saakka. Opiskelijoille toteutettiin aktiivisuutta tukevia työkaluja ja valmennusta itseohjautuvaan opinto- ja urapolkujen luomiseen sekä osaamisidentiteetin rakentamiseen.

Osaamismatkalla-hankkeen tavoitteena on vahvistaa ohjaustyötä tekevien uraohjausosaamista digitaalisissa palveluissa ja kehittää Ohjaamoiden, nuorisotoimen ja järjestöjen sekä 2. ja 3. asteen koulutuksenjärjestäjien välistä yhteistyötä.
Tarkoituksena on lisätä ohjaustoimijoiden osaamista opintojen joustavista suoritusmahdollisuuksista sekä kouluttaa ohjaajia osaamisidentiteettiä tukevien ja tulevaisuussuuntautuneiden ohjausmenetelmien hyödyntämiseen.

Hankkeessa tuotetaan monialaisen uraohjauksen verkkovalmennus, jossa perehdytetään osallistujat osaamisidentiteetin rakentumiseen, uraohjaukseen, Opintopolun ja muiden digitaalisten palveluiden käyttöön sekä siirtymien ohjaukseen.
Valmennuksen suorittaneille tarjotaan mahdollisuus osoittaa oma osaamisensa suorittamalla osaamismerkki.

Uraohjauksen kehittämisessä on mukana paikallinen verkosto: TE-toimistot, nuorisotoimi, Ohjaamot, järjestöt, vapaa sivistystyö, säätiöt,
koulutusorganisaatioiden Opintopolku.fi -palvelun kehittäjät ja käyttäjät sekä perusasteen ja toisen asteen opettajat ja ohjaajat.

Osaamismatkalla-verkkosivut: https://osaamismatkalla.fi/

Yhteystiedot

Anu Raudasoja

  • Projektivastaava