Hyppää sisältöön
Home Tutkimus Hankkeet OSATA – Osaamispolkuja tulevaisuuteen

OSATA – Osaamispolkuja tulevaisuuteen

OSATA-hankkeen tavoitteena oli toteuttaa ammatillisille oppilaitoksille toimintamalli, jolla osaamisidentiteetin kehittymistä tuetaan opintojen alkuvaiheesta lähtien, jatkokoulutusvalintaan ja työelämään siirtymiseen saakka.

Euroopan sosiaalirahaston logo

OSATA

Hanke on päättynyt 31.12.2019.

OSATA-hankkeen tavoitteena oli toteuttaa ammatillisille oppilaitoksille toimintamalli, jolla osaamisidentiteetin kehittymistä tuetaan opintojen alkuvaiheesta lähtien, jatkokoulutusvalintaan ja työelämään siirtymiseen saakka. Opiskelijoille toteutettiin aktiivisuutta tukevia työkaluja ja valmennusta itseohjautuvaan opinto- ja urapolkujen luomiseen sekä osaamisidentiteetin rakentamiseen.

Hankkeen toteuttivat Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus (koordinoija), Hämeen ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö, Raahen koulutuskuntayhtymä Brahe, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu ja Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia. Yhteistyökumppaneina ovat Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI, Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ja Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK.

Hankkeen hallinnollinen nimi oli Osaamispolkuja tulevaisuuteen (S20812), kokonaisbudjetti 746 213 euroa ja sen osarahoitti Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ohjelmasta Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020.

OSATA-hanke toteutettiin 1.9.2016–31.12.2019 välisenä aikana. Hankkeen toteuttajat jatkavat kehittämistyötä Osaamismatkalla-hankkeessa, jossa kehitetään monialaista uraohjausosaamista OSATA-hankkeen tulosten pohjalta. 

OSATAn hankesivut:  https://osata.fi/hankeinfo/

Sampo-ohjaussivusto:  https://osata.fi/sampo/

Yhteystiedot

Anu Raudasoja

  • Hankevastaava