Hyppää sisältöön
Home Tutkimus Hankkeet OSMO2 – Monikulttuurista osaamista Ohjaamoihin

OSMO2

Monikulttuurista osaamista Ohjaamoihin

Euroopan sosiaalirahaston logo

Hankkeen perustiedot

OSMO2 – Monikulttuurista osaamista Ohjaamoihin -projektissa toteutetaan Ohjaamoissa työskentelevän henkilöstön ja heidän taustaorganisaatioidensa koulutuksia, sparrauksia ja valmennuksia tarve- ja asiakaslähtöisesti – myös verkossa.

Projekti päättyi 31.8.2021

Rahoittava viranomainen: Pohjois-Pohjanmaan ELY

***

OSMO2 – Monikulttuurista osaamista Ohjaamoihin -projekti on tuottanut viimeisellä toimintakaudellaan yhdenvertaisen ohjauksen materiaalia ohjaajille. Yhdenvertainen Ohjaamo -sivusto lanseerattiin tällä viikolla: http://bit.ly/YhdenvertainenOhjaamo. Se on osa laajempaa Monikulttuurisen ohjauksen työkalupakkia.  

Projekti on tarjonnut Ohjaamoille valmennusta ja koulutusta tasa-arvoiseen ja yhdenvertaiseen kohtaamiseen liittyen. Projektissa on painotettu erityisesti monikulttuurista ohjausosaamista. Syksyllä 2021 päättyvän projektin toteuttivat Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK), Diakonia-ammattikorkeakoulu (DIAK), Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) ja Åbo Akademi (ÅA). 

Ohjaamot ovat alle 30-vuotiaiden nuorten matalan kynnyksen palvelupisteitä, joiden ydintoimintaan kuuluu henkilökohtainen neuvonta ja ohjaus, tuki elämänhallintaan, urasuunnitteluun, sosiaalisten taitojen ja valmiuksien kehittämiseen sekä kouluttautumisen ja työllistymisen tukeminen.  

OSMO2-projektissa on kehitetty Ohjaamoissa työskentelevien ja niiden verkostoon kuuluvien henkilöiden monikulttuurista osaamista, monialaista tieto-, neuvonta- ja ohjausosaamista sekä niitä tukevia toimintatapoja. Tavoitteena on ollut varmistaa ohjauksen ja Ohjaamoiden saavutettavuus myös monikulttuurisesta näkökulmasta sekä työntekijöiden kykyä palvella maahanmuuttajataustaisia asiakkaita. Tavoitteena on ollut huomioida erityisesti osallisuus, yhdenvertaisuus ja saavutettavuus myös maahanmuuttajien näkökulmasta.  

Tehdystä kehittämistyöstä koottiin yhdenvertaisen ohjaamisen käsikirja. Se täydentää aikaisemmin OSMO-projektin aikana luotua Monikulttuurisen ohjaamisen työkalupakkia. Monikulttuurisen ohjaamisen käsikirja ja Yhdenvertainen Ohjaamo -osio ovat kaikkien käytettävissä ja sitä voi hyödyntää myös opetustyössä. Yhdenvertainen Ohjaamo -osion löydät osoitteesta  https://oppimateriaalit.jamk.fi/monikulttuurinenohjaus/5-yhdenvertainen-ohjaamo/ 

Toteuttajat

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Hämeen ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu / HAMK Edu
Diakonia-ammattikorkeakoulu
Åbo Akademi, Centret för livslångt lärande

Projektin keskeiset tavoitteet ja toiminta

 1. OSMO2-projekti toimii tiiviinä asiantuntijaverkostona ja yhteistyössä muiden Ohjaamojen tukihankkeiden kanssa
 2. Osaamisen kehittäminen:
  • Toteutetaan tarvekartoituksia, sparrauksia, valmennuksia ja koulutuksia monikanavaisesti
  • Osallistutaan yhteistyökumppaneiden järjestämiin alueellisiin ja valtakunnallisiin työpajoihin ja kehittämistilaisuuksiin
  • Kehitetään yhdessä Ohjaamojen kanssa niiden rakenteita ja käytänteitä monikulttuurisen osaamisen sekä saavutettavuuden, osallisuuden ja yhdenvertaisuuden näkökulmista.
  • Arvioidaan ja dokumentoidaan valmennusprosessit
 3. Monikulttuurisen ohjauksen käsikirja
  Kehitetään yhteistyössä Ohjaamojen sekä yhteistyökumppaneiden kanssa Käsikirja, johon kootaan kehittämistoiminnan aikana syntyneet hyvät käytännöt, suositukset ja linjaukset

Lisätietoa löydät nettisivuilta:

Yhteystiedot