OSUVAT TAIDOT - kansallinen open badge-osaamismerkistö tietotekniikkaa soveltavien ongelmaratkaisutaitojen kehittämiseen - Hämeen ammattikorkeakoulu
OSUVAT TAIDOT – kansallinen open badge-osaamismerkistö tietotekniikkaa soveltavien ongelmaratkaisutaitojen kehittämiseen
Hämeen ammattikorkeakoulu
Euroopan sosiaalirahasto
Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logo
ELY-keskus
Nainen ja mies nauraa tietokoneen äärellä

OSUVAT TAIDOT – kansallinen open badge-osaamismerkistö tietotekniikkaa soveltavien ongelmaratkaisutaitojen kehittämiseen

Osuvat taidot -hankkeessa kehitetään valtakunnallista osaamismerkkijärjestelmää työelämässä ja opiskeluissa tarvittaville digitaidoille. Oulun ammattikorkeakoulu koordinoi tätä 11 hanketoimijan voimin toteuttavaa hanketta.

Osaamismerkit ovat yleistymässä kovaa vauhtia mikro- ja nanotutkintojen yleistyessä sekä elinikäisen oppimisen teemojen noustua yhä laajempaan tietoisuuteen myös yrityksissä. Osaamismerkit kasvattavat suosiotaan motivoivana ja kustannustehokkaana tapana tunnistaa ja tunnustaa eri tavoin hankittua osaamista.

Osuvat taidot -hankkeessa toteutetaan valtakunnallisesti hyödynnettävä osaamismerkkijärjestelmä, joka mahdollistaa aikuisten tiedon käsittelyn ja hallinnan perustaitojen ja tietotekniikkaa soveltavien ongelmanratkaisutaitojen (PIAAC) varmistamisen tunnistamalla ja tunnustamalla osaamista formaalin koulujärjestelmän ulkopuolella, eri kouluasteilla ja siirryttäessä koulutusmuodosta toiseen.

Hankkeessa määritellään myös työ- ja arkielämän avaintaitojen osaamistarpeet PIAAC-tutkimuksen linjauksiin ja kansallisiin suosituksiin perustuen. Hankkeessa tuotetaan osaamisperusteet tietotekniikkaa soveltavien ongelmanratkaisutaitojen varmistamiseen muussa kuin tutkintotavoitteisessa koulutuksessa. Näitä taitoja ovat erityisesti 1) laitteiden käyttö ja hallinta, 2) tekijänoikeudet ja tietoturva sekä 3) digitaaliset palvelut ja sovellukset.

Kohderyhmänä ovat opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä 16-65-vuotiaat ammatillisen koulutuksen, ammatillisen aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön opiskelijat.

HAMK Edu -tutkimusyksikkö tuo hankkeeseen vahvan kokemuksen osaamismerkein ohjautuvan oppimisen osalta sekä oppimisanalytiikan mahdollisuuksien paremman
hyödyntämisen osana kansallista osaamismerkkijärjestelmää.

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja hanke toteutetaan ajalla 1.8.2019 – 31.12.2021.

Hankkeen verkkosivut löytyvät osoitteesta https://tieke.fi/hankkeet/osuvat-taidot/

Hankkeessa kehitetään valtakunnallisesti hyödynnettävä open badge-osaamismerkkijärjestelmä. Kehitetty osaamismerkkijärjestelmä mahdollistaa aikuisten tiedon käsittelyn ja hallinnan perustaitojen ja tietotekniikkaa soveltavien ongelmaratkaisutaitojen (PIAAC) varmistamisen tunnistamalla ja tunnustamalla osaamista formaalin koulujärjestelmän ulkopuolella, eri kouluasteilla ja siirryttäessä koulutusmuodosta toiseen. Lisäksi hankkeessa tuotetaan osaamisperusteet tietotekniikkaa soveltavien ongelmaratkaisutaitojen varmistamiseen muussa kuin tutkintotavoitteisessa koulutuksessa.

TAVOITTEET
Hankkeen tavoitteena on kehittää valtakunnallisesti hyödynnettävä open badge- osaamismerkkijärjestelmä, joka mahdollistaa aikuisten tiedon käsittelyn ja hallinnan perustaitojen ja tietotekniikkaa soveltavien ongelmanratkaisutaitojen (PIAAC) varmistamisen tunnistamalla ja tunnustamalla osaamista formaalin koulujärjestelmän ulkopuolella, eri kouluasteilla ja siirryttäessä koulutusmuodosta toiseen. Lisäksi hankkeessa tuotetaan osaamisperusteet tietotekniikkaa soveltavien ongelmanratkaisutaitojen varmistamiseen muussa kuin tutkintotavoitteisessa koulutuksessa

TOIMENPITEET
Hankkeessa suunnitellaan osaamisperusteet heikot tvt-perustaidot omaaville henkilöille ja tietotekniikkaa soveltavien ongelmanratkaisutaitojen kansallinen osaamismerkki- järjestelmä, jota pilotoidaan ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön eri kohderyhmien kanssa. Koulutuksissa hyödynnetään aikaisemmissa hankkeissa rakennettuja koulutuskokonaisuuksia (TAITAVA: Digipolku töihin), joihin tässä hankkeessa rakennettavat osaamismerkit visualisoivat osaamistavoitteet ja ohjaavat osaamisperusteista oppimisprosessia arvioinnin välineenä.

Pilotit varmistavat niihin osallistuvien opiskelijoiden tiedon käsittelyn ja hallinnan perustaitojen osaamista sekä perehdyttävät niiden ohjaajat ja opettajat osaamismerkein ohjautuvaan oppimiseen. Vapaan sivistystyön piloteissa myös ohjaajien osaaminen todennetaan erityisillä ohjausmerkeillä. Pilottien ohjaajien, opettajien ja opiskelijoiden kokemukset kootaan yhteen ja niiden perusteella tarkennetaan eri koulutusmuodoissa ja erilaisille kohderyhmille suunnattavan osaamismerkkien kokonaiskonstellaation mallia ja rakenteita.

TULOKSET
OSUVAT TAIDOT – kansallisen merkkijärjestelmän prosessi ja rakenteet kuvataan tutkimusjulkaisuissa ja malli julkaistaan TIEKE:n palvelussa, jossa järjestelmää myös päivitetään keskitetysti jatkossa. TIEKE:n sivuilta löytyvät myös hankkeessa tuotetut osaamisperusteet tietotekniikkaa soveltavien ongelmanratkaisutaitojen varmistamiseen muussa kuin tutkintotavoitteisessa koulutuksessa. Tämä mahdollistaa yhdenmukaisen, läpinäkyvän ja tasa-arvoisen tavan varmistaa tietotekniikan perustaitoja tulevaisuudessa erityyppisissä koulutuksissa ja eri organisaatioiden toimesta. Malli julkaistaan CC-lisenssoituna ja se on vapaasti eri koulutuksen järjestäjien käytettävissä ei kaupalliseen toimintaan.

Twitter

Osaamisrakenne 2035 -julkaisussa on tarkasteltu osaamisrakenteen muutoksia eri toimi- ja ammattialoilla vuoteen 2035 mennessä. https://www.oph.fi/fi/uutiset/2019/tulevaisuuden-osaamistarpeet-sosiaali-ja-terveysalalla-tarvitaan-digiloikkaa-liikenne #OEFoorumi #ennakointi @Opetushallitus

Oletko kuullut uudistetusta Europassista?

Uusi Europassi on maksuton digitaalinen työkalu oman osaamisen kehittämistä, esittämistä ja parempaa hyödyntämistä varten.

Lue lisää Europassista ➡️ http://bit.ly/UusiEuropassi

@EuroguidanceFI
#osaamisentunnistaminen #ohjaus #Europassi

Osuvat taidot -hankekombo toivottaa aurikoista kesää!
Kevään aherruksen jälkeen osaamismerkistö digiosaamisen todentamiseen on pilotointivalmiina ja elokuussa luvassa kouluttajakoulutusta pilottiorganisaatioiden edustajille. Kuulumisiin!

Tänään Osuvat taidot -hanketta esiteltiin @Opetushallitus-palaverissa. Lauteilla @sannabrauer, Tiina Rusanen ja @MerjaSjoblom. Aiheina mm. #digitaidot koulutusmuodoittain, #yhteistyö, #geneerinen #osaaminen. Kiitos @MinnaTaivassalo järjestelyistä.

Osuvat taidot -hankkeessa https://www.kiipula.fi/osuvat-taidot kehitetään valtakunnallinen osaamismerkkijärjestelmä ja osaamisperusteet työelämässä ja opiskeluissa tarvittaville digitaidoille. Kuuntele lisää @KiipulaAO @EkKirsi @taruopekoivisto https://www.kiipula.fi/osuvat-taidot-podcast

Ohjaajan #osaamismerkit suoritettu osana @OsuvatTaidot
-hanketta. #ohjausosaaminen #OpenBagdes
@tiekery #Osaamismerkkiosaaja #metamerkki @SivisNYT https://openbadgepassport.com/app/badge/info/229304 #OpenBadgePassport

Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

1 month ago

Osuvat taidot

Osuvat taidot -hankekombo toivottaa aurikoista kesää!

Kevään aherruksen jälkeen viisiportainen osaamismerkistö digiosaamisen todentamiseen on osaamismäärittelyineen lähestulkoon valmis, ja kesän jälkeen päästään ensimmäisiin varsinaisiin pilotteihin. Heti elokuussa luvassa myös kouluttajakoulutusta pilottiorganisaatioiden edustajille. Kuulumisiin!

tieke.fi/hankkeet/osuvat-taidot/
... Lue lisääNäytä vähemmän

Osuvat taidot -hankekombo toivottaa aurikoista kesää! Kevään aherruksen jälkeen viisiportainen osaamismerkistö digiosaamisen todentamiseen on osaamismäärittelyineen lähestulkoon valmis, ja kesän jälkeen päästään ensimmäisiin varsinaisiin pilotteihin. Heti elokuussa luvassa myös kouluttajakoulutusta pilottiorganisaatioiden edustajille. Kuulumisiin! https://tieke.fi/hankkeet/osuvat-taidot/

2 months ago

Osuvat taidot

Tällä viikolla pidettiin Osuvat taidot -hankeverkostolla viimeiset kuukausikahvit ennen kesätaukoa. Työpakettien työskentely jatkuu pääsääntöisesti vielä muutaman viikon ajan, jonka jälkeen siirrytään ansaittujen kesälomien viettoon. ☀️🌿

Projektipäällikkö Erkki tiedusteli kahveilla toimijoiden tunnelmia lomien lähestyessä ja ensimmäisen hankevuoden tullessa kohta päätökseen. Kommenttien perusteella fiilikset ovat hyvät ja tällä hankeporukalla on mukava jatkaa kohti syksyä! 🤩
... Lue lisääNäytä vähemmän

2 months ago

Osuvat taidot

Kokemukset pilottien piloteista koottu tulevan osaamismerkkikokonaisuuden ensimmäisen tason merkeistä. Yhteistyö työpakettien välillä tosi tärkeää, eilen jumpattiin yhdessä tehtävien selkokielisyyttä. ... Lue lisääNäytä vähemmän

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU