Peltomaan prosessit hiilensidontatoimien kohdentamisen pohjana (Hiiletin) - Hämeen ammattikorkeakoulu
Peltomaan prosessit hiilensidontatoimien kohdentamisen pohjana (Hiiletin)
Kynnetty peltomaa
Nappaa hiilestä kiinni logo
Kynnetty peltomaa.

Peltomaan prosessit hiilensidontatoimien kohdentamisen pohjana (Hiiletin)

Peltomaan prosessit hiilensidontatoimien kohdentamisen pohjana

Peltomaan prosessit hiilensidontatoimien kohdentamisen pohjana (HiiletIn) -hanke edistää hiilineutraaliustavoitetta 2035 tuottamalla tietoa maan ominaisuudet huomioivista menetelmistä orgaanisen aineksen ja siten hiilen kerryttämiseksi sekä maan hiilen hävikin vähentämiseksi. Hanke tuottaa arvion kivennäispeltojen hiilensidontapotentiaalista ja analyysin keinoista, joiden avulla maaperän hiilensidontakykyä voidaan kustannustehokkaasti kasvattaa. 

Hankekausi: 1.3.2021-31.12.2023

Rahoittaja: Hanke on osa maa- ja metsätalousministeriön keväällä 2020 käynnistämää maankäyttösektorin Hiilestä kiinni –ilmastotoimenpidekokonaisuutta, jolla pyritään vähentämään maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön kasvihuonekaasupäästöjä ja vahvistamaan hiilinieluja ja varastoja.

Toimijat: Hanketta koordinoi Luonnonvarakeskus, ja siinä mukana ovat Hämeen ammattikorkeakoulun lisäksi Helsingin yliopisto, Jyväskylän yliopisto, ProAgria, Soilfood Oy, ProAgria Etelä-Suomi, Suomen ympäristökeskus Syke.

Seuraa hankkeen ajankohtaisia tapahtumia sosiaalisessa mediassa tunnisteella #Hiiletin!

Hankkeen pääsivut

Työpaketit

Hanketta toteutetaan kahdeksassa työpaketissa

HAMKilla on vetovastuu peltokokeita sisältävästä työpaketista 2.

TP 1 Kivennäismaiden hiilensidontamekanismien ja -potentiaalin selvittäminen muuttuvissa olosuhteissa, MMT Riikka Keskinen, Luke
TP 2 Tutkimukselliset pilotit käytännön toimintaympäristössä, Outi-Maaria Sietiö, HAMK
TP 3 Uudet menetelmät hiilensidonnan prosessien ymmärtämiseksi, Arttu Miettinen, JyU
TP 4 Hiilensidontapotentiaali ja toimenpiteiden kohdentaminen, Dos., MMT Helena Soinne
TP 5 Tutkimustiedon soveltaminen kierrätysmaatalouden kasvattamiseksi, FM Eetu Virtanen, Soilfood
TP 6 Kytkennät talouteen, Prof. Kari Hyytiäinen, HY
TP 7 Vuorovaikutus ja viestintä, MMM, agronomi Marja Suutarla, ProAgria
TP 8 Projektihallinta, Dos., MMT Helena Soinne

Julkaisut

Lue lisää Hiiletin-hankkeesta

TWITTER

Unable to load Tweets