Hyppää sisältöön
Euroopan sosiaalirahasto

ihmisia keskustelemassa poydan aaressa

Potentiaali – Stereotypioita purkavan ohjauksen kehittämishanke

Potentiaali-hanke toteutetaan 1.4.2019 – 30.06.2022. Rahoittajana on Euroopan sosiaalirahasto ja kansallinen koordinoija on sosiaali- ja terveysministeriö.

Hanketta koordinoi Turun yliopisto/Tulevaisuuden tutkimuskeskus ja osatoteuttajina ovat
Hämeen ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu
Nuorisotutkimusseura ry
Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus
Oulun ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakulu

Potentiaali-hankkeessa kehitetään sukupuoli- ja kulttuurisensitiivisen ohjauksen toimintamallia ja työvälineitä opetus- ja ohjaushenkilöstölle. Hankkeen kohderyhmänä on niin ohjauspalveluita tarjoavien tahojen henkilökunta (kuten Ohjaamot, TE-toimistot) kuin yläkoulujen ja toisen asteen oppilaitosten opettajat ja ohjaajat. Yläkoulujen opinto-ohjaajien kautta hanke tavoittaa myös oppilaiden vanhempia, joiden asenteilla on merkittävä vaikutus nuorten koulutusvalintoihin.

Hankkeessa pyritään siis lisäämään opetus- ja ohjaustyötä tekevien aikuisten tietoa ja osaamista liittyen sukupuolen ja muiden erojen merkityksestä ohjauksessa ja vaikuttamaan sitä kautta segregaatioon.

Jokaisen potentiaali käyttöön

Millaisia käsityksiä ja tietoa ohjaajilla ja opettajilla on sukupuolesta, tasa-arvosta, osaamisesta ja näiden välisistä kytköksistä? Miten edellä mainittuja teemoja voitaisiin käsitellä ohjauksessa ja opetuksessa? Vaikuttavatko ennakkoasenteet tai arvot ohjaustyöhön, ja miten? Miten jokaista ohjattavaa voisi rohkaista tekemään omannäköisen koulutus- tai ammatinvalinnan ja löytämään oman potentiaalinsa?

Muun muassa näihin kysymyksiin etsitään Potentiaali-hankkeessa vastauksia ja välineitä. Hankkeen lähestymistapa koulutusvalintojen ja ammattialojen sukupuolittumiseen ja ohjauksen kehittämiseen on intersektionaalinen ja sukupuolen moninaisuuden huomioiva.

Potentiaali-hankkeessa kehitetään sukupuoli- ja kulttuuritietoisen ohjauksen toimintamallia ja työvälineitä opetus- ja ohjaushenkilöstölle ja kytketään ne osaksi uraohjausta.  Hankkeessa edistetään myös opiskelijoiden ja asiakkaiden osaamisidentiteetin kehittymistä ja kykyä nähdä vaihtoehtoisia urapolkuja. 

UUTISKIRJE 1/2022

Tervetuloa mukaan kevään koulutuksiin sekä hankkeen päätösseminaariin toukokuussa!
Potentiaalin vuosi on käynnistynyt kevään koulutusten suunnittelun merkeissä. Samalla on työstetty valmiiksi erilaisia materiaaleja opettajien ja ohjaajien käyttöön sekä toimitettu hankkeen loppujulkaisua.
Potentiaali-hanke huipentuu kaikille avoimeen päätösseminaariin Helsingin Oodi-kirjastossa ke 25.5.2022 klo 9-12.
Julkaisemme tilaisuuden ohjelman lähiaikoina. Olet tervetullut paikan päälle tai osallistumaan verkon välityksellä!
Ilmoittautuminen tapahtuu hankkeen nettisivuilla alla olevan linkin kautta:

Tervetuloa Potentiaali-hankkeen loppuseminaariin ke 25.5. klo 9–12 Helsinkiin (hybridi-tilaisuus)

Huhti-toukokuun 2022 koulutukset:  https://www.potentiaalihanke.fi/kevaan-2022-koulutukset/

Hankkeen materiaalit saatavilla verkossa:

Olemme keränneet hankkeen verkkosivuille kattavasti kehittämistyömme tuloksia. Sivuilta löytyy kehitettyjä ja testattuja toimintamalleja ja harjoituksia, mm. ohjaussovellus sekä kaikkien koulutusten ja webinaarien materiaalit ja tallenteet. Kannattaa käydä tutustumassa!
https://www.potentiaalihanke.fi/materiaalit/

UUSIMMAT JULKAISUT

https://www.potentiaalihanke.fi/sanasto/

Hankkeen yhteiset verkkosivut: https://www.potentiaalihanke.fi/  

 

Twitter

Unable to load Tweets

This message is only visible to admins:
An error has occurred with your feed.
No Tweets returned
The error response from the Twitter API is the following:
Error number: 401
Message: Could not connect to the Twitter API. Your host may be blocking the connection.
Click here to troubleshoot