Potentiaali - Stereotypioita purkavan ohjauksen kehittämishanke - Hämeen ammattikorkeakoulu
Potentiaali – Stereotypioita purkavan ohjauksen kehittämishanke
ihmisia keskustelemassa poydan aaressa
Euroopan sosiaalirahasto
Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logo
ihmisia keskustelemassa poydan aaressa

Potentiaali – Stereotypioita purkavan ohjauksen kehittämishanke

Potentiaali-hanke toteutetaan 1.4.2019 – 31.12.2021. Rahoittajana on Euroopan sosiaalirahasto ja kansallinen koordinoija on sosiaali- ja terveysministeriö.

Hanketta koordinoi Turun yliopisto/Tulevaisuuden tutkimuskeskus ja osatoteuttajina ovat
Hämeen ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu
Nuorisotutkimusseura ry
Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus
Oulun ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakulu

Potentiaali-hankkeessa kehitetään sukupuoli- ja kulttuurisensitiivisen ohjauksen toimintamallia ja työvälineitä opetus- ja ohjaushenkilöstölle. Hankkeen kohderyhmänä on niin ohjauspalveluita tarjoavien tahojen henkilökunta (kuten Ohjaamot, TE-toimistot) kuin yläkoulujen ja toisen asteen oppilaitosten opettajat ja ohjaajat. Yläkoulujen opinto-ohjaajien kautta hanke tavoittaa myös oppilaiden vanhempia, joiden asenteilla on merkittävä vaikutus nuorten koulutusvalintoihin.

Hankkeessa pyritään siis lisäämään opetus- ja ohjaustyötä tekevien aikuisten tietoa ja osaamista liittyen sukupuolen ja muiden erojen merkityksestä ohjauksessa ja vaikuttamaan sitä kautta segregaatioon.

Jokaisen potentiaali käyttöön

Millaisia käsityksiä ja tietoa ohjaajilla ja opettajilla on sukupuolesta, tasa-arvosta, osaamisesta ja näiden välisistä kytköksistä? Miten edellä mainittuja teemoja voitaisiin käsitellä ohjauksessa ja opetuksessa? Vaikuttavatko ennakkoasenteet tai arvot ohjaustyöhön, ja miten? Miten jokaista ohjattavaa voisi rohkaista tekemään omannäköisen koulutus- tai ammatinvalinnan ja löytämään oman potentiaalinsa?

Muun muassa näihin kysymyksiin etsitään Potentiaali-hankkeessa vastauksia ja välineitä. Hankkeen lähestymistapa koulutusvalintojen ja ammattialojen sukupuolittumiseen ja ohjauksen kehittämiseen on intersektionaalinen ja sukupuolen moninaisuuden huomioiva.

Potentiaali-hankkeessa kehitetään sukupuoli- ja kulttuuritietoisen ohjauksen toimintamallia ja työvälineitä opetus- ja ohjaushenkilöstölle ja kytketään ne osaksi uraohjausta.  Hankkeessa edistetään myös opiskelijoiden ja asiakkaiden osaamisidentiteetin kehittymistä ja kykyä nähdä vaihtoehtoisia urapolkuja. 

UUSIMMAT JULKAISUT

Hankkeen yhteiset verkkosivut: https://www.potentiaalihanke.fi/  

 

Twitter

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU