Pysyvä koti - muuttuvat palvelut - Hämeen ammattikorkeakoulu
Pysyvä koti – muuttuvat palvelut
Lähikuva vanhuksen käsistä virkkaamassa.
Sosiaali- ja terveysministeriö
Lähikuva vanhuksen käsistä virkkaamassa.

Pysyvä koti – muuttuvat palvelut

Iäkkään ihmisen mahdollisuus elää hyvää ja merkityksellistä elämää omassa kodissaan

Joustavan palvelun asumismallin kehittäminen ikääntyneille Lammin Pellavakodissa.

Pysyvä koti – muuttuvat palvelut- hankkeen tavoitteena on kehittää asumisen ja hoivan yhdistämisen konsepteja, jotka sopivat kehittyvän välimuotoisten palvelujen normiohjaukseen ja valvontaan. Tavoitteena on, että ikääntyvillä asiakkailla olisi mahdollisuus asua ja elää samassa elinympäristössä elämänsä loppuun saakka riippumatta palveluntarpeesta.

Hankkeessa keskeisimpiä osa-alueita ovat asuinympäristöjen, yhteisöllisyyden, omavalvonnan, teknologian, palvelutarpeeseen vastaamisen sekä henkilöstöresurssin käytön kehittäminen ja edistäminen. Työn tuloksena mallinnetaan asumiskonseptien ja toimintatapojen näkökulmasta kansallisesti monistettava joustava palvelumalli, joka on asiakaslähtöinen, vaikuttava ja resurssiviisas.

Hanke kohdistuu pääosin Lammin Pellavakotiin, Kalvolan Sauvolaan ja kantakaupungin Keinukamariin; näiden asukkaisiin, läheisiin, henkilökuntaan ja lähijohtoon. Lisäksi hankkeessa on mukana mm. Hämeen Ammattikorkeakoulu, Hämeenlinnan Vanhusten Asuntosäätiö, Hämeenlinnan Asunnot, ikäihmisten palvelujen palveluohjaus, Vapaaehtoiskeskus Pysäkki, vanhusneuvosto, ikäihmisten vaikuttajaraati sekä erilaisia yhdistystoimijoita. (Hämeenlinnan kaupunki)

Hankkeen toteutusaika on 1.7.2021-31.12.2022

• Päätavoite: Asiakkaalla on mahdollisuus asua ja elää samassa asuinympäristössä elämänsä loppuun saakka.

• Osatavoite, johon Hamk Smart osallistuu Lammin Pellavakodissa:
Hyvinvointiteknologia tukee asiakkaiden kotona asumista ja täydentää sekä osin korvaa henkilöstöresurssia

Hamk Smart osallistuu työpakettiin, jonka keskeisenä tavoitteena on
kehittää toimintatapoja, jossa hyvinvointiteknologia tukee asiakkaiden kotona asumista ja täydentää sekä osin korvaa henkilöstöresurssia.

Hamk Smart toteuttaa hanketta yhteistyössä Hyvinvoinnin koulutusyksikön kanssa.

Hankkeessa toteutustapoina ovat Hamk Smartin tutkijayliopettajien Päivi Sanerman ja Pia Karumaan ja Pellavakodin henkilöstön yhteistyönä toteuttama arviointitutkimus. Tutkimuksessa arvioidaan teknologian käyttöä ja mahdollisuuksia tukea asiakkaiden hyvää elämää ja kotona asumista ympäri vuorokauden. 

Tutkimusta täydentävät opiskelijoiden opinnäytetyöt, projektityöt ja asiantuntijaviestintä.

Hamk Smartissa hankkeen ohjausryhmän muodostavat tutkijayliopettajat Päivi Sanerma ja Pia Karumaa.


Vuonna 2020 valmistunut Pellavakoti Lammin keskustassa

HAMK Smart @ Twitter

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU