Rakennusautomaatiolla energiatehokkuutta - Hämeen ammattikorkeakoulu
Rakennusautomaatiolla energiatehokkuutta
Sininen kyberkuva talosta, johon johtaa erilaisia viivoja ja viivojen päässä toimintoja esim. auto.
Sininen kyberkuva talosta, johon johtaa erilaisia viivoja ja viivojen päässä toimintoja esim. auto.

Rakennusautomaatiolla energiatehokkuutta

Tiivistelmä

Suomi tavoittelee siirtymistä hiilineutraaliin yhteiskuntaan. Rakennettu ympäristö tuottaa merkittävän osan (36 %) hiilidioksidipäästöistä, jonka vuoksi alan toimijoilla on ilmastonmuutoksen hillinnässä merkittävä rooli. Rakennusautomaatiolla energiatehokkuutta -hankkeen aikana osaamistarvekartoituksen pohjalta kehitettävällä ja pilotoitavalla koulutuksella tuetaan digitalisaatioon ja vihreään siirtymään liittyvää työelämän rakennemuutosta. Työelämälähtöisen koulutuksen tavoitteena on syventää ymmärrystä nykyaikaisista rakennusautomaatiojärjestelmistä ja niihin liittyvistä suunnitteluratkaisuista sekä rakennetun ympäristön elinkaarenhallinnasta. Tavoitteena on perehtyä älykkäisiin taloteknisiin ratkaisuihin, joilla mahdollistetaan rakennusten olosuhteiden hallinta ja energiatehokkuuden parantaminen. Koulutus sisältää yhteensä 15 op laajuisen modulaarisen opintotarjonnan työelämän toimijoiden osaamisen kehittämiseen yhteensä 50 henkilölle.

Toteutusaika

1.8.2022-31.12.2024

Toteuttaja

Hämeen ammattikorkeakoulu: HAMK Up, Teknologiaosaamisen yksikkö ja HAMK Tech ja Smart -tutkimusyksiköt

Rahoittaja

Koulutus on rahoitettu Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineellä (RRF), joka on EU:n elpymisvälineen (Next Generation EU) suurin ohjelma. Rahoituksen on myöntänyt Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus. Palvelukeskuksen tehtävänä on edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta sekä vastata nopealla toiminnalla työmarkkinoiden äkillisiin rakennemuutoksiin. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Hankkeen budjetti

93 100 €

Osaamis- ja koulutustarvekartoitus

Hämeen ammattikorkeakoulun Rakennusautomaatiolla energiatehokkuutta -hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan osallistujalla maksuton modulaarinen koulutuskokonaisuus. Koulutuksen tavoitteena on syventää ymmärrystä nykyaikaisista rakennusautomaatiojärjestelmistä ja niihin liittyvistä suunnitteluratkaisuista energiatehokkuuden parantamiseksi. Hankkeen rahoittajana toimii Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus.

Selvityksellä kartoitettiin rakennusautomaatioon ja energiatehokkuuteen liittyviä koulutus- ja osaamistarpeita alan toimijoilta. Vastaajat pääsivät aikuttamaan ja osaltaan kehittämään koulutusta, jolla tuetaan vihreää siirtymää ja hiilineutraaliin hyvinvointiyhteiskuntaan liittyvää työelämän rakennemuutosta sekä vastataan joustavasti ja tarvelähtöisesti elinkeinoelämän osaaja- ja koulutustarpeisiin.

Kysely toteutettiin 15.-31.10.2022. Kyselytulokset analysoitiin luottamuksellisesti. Tulokset julkaistaan hankkeen päättyessä taulukoina ja kuvioina, joista ei voi erottaa yksittäisen henkilön antamia vastauksia. 

Rakennusautomaatiolla energiatehokkuutta (15 op)

Suomi tavoittelee siirtymistä hiilineutraaliin yhteiskuntaan. Rakennettu ympäristö tuottaa merkittävän osan hiilidioksidipäästöistä, minkä vuoksi alan toimijoilla on ilmastonmuutoksen hillinnässä merkittävä rooli. Moduulissa lisäät ymmärrystäsi nykyaikaisista rakennusautomaatiojärjestelmistä ja niihin liittyvistä suunnitteluratkaisuista sekä rakennetun ympäristön elinkaaren hallinnasta. Moduulin opintojaksoissa perehdyt älykkäisiin taloteknisiin ratkaisuihin, joilla mahdollistetaan rakennusten olosuhteiden hallinta ja energiatehokkuuden parantaminen. 

Osaamistavoitteet  

Moduulin suoritettuasi  

 • tunnet energiateknologian perusteet ja markkinoiden muutokset,  
 • tunnet rakennusautomaation toimintaperiaatteet ja mahdollisuudet erilaisissa sovelluskohteissa,  
 • tunnet rakennuksen erilaisia älykkäitä automaatio- ja ohjausjärjestelmiä, 
 • ymmärrät erilaisten automaatiojärjestelmien integraatiomahdollisuudet ja tietoturvallisuuden tärkeyden, 
 • tunnet erilaisia tiedonsiirtoteknologioita  
 • osaat hyödyntää rakennusautomaatiota rakennuksen energiatalouden optimointiin sekä tilojen olosuhteiden hallintaan, 
 • osaat soveltaa oppimaasi energiatehokkuuden parantamiseen todellisessa kohteessa. 

Kohderyhmä  

 • Kohderyhmänä ovat työssä olevat tai työvoiman ulkopuolella olevat henkilöt, jotka toimivat tai haluaisivat toimia rakennusautomaation ja älykkäiden ohjausjärjestelmien parissa (suunnittelu, urakointi, ylläpito). Tavoitteena on osaamistason kehittäminen ja osaamistason nostaminen alalla sekä uusien urapolkujen mahdollistaminen.  
 • Koulutusta suositellaan erityisesti henkilöille, joilla on tekniikan alan, esimerkiksi talo-, automaatio- tai sähkötekniikan ammatti-, opisto- tai insinööritutkinto tai teknisen isännöitsijän tutkinto. 
 • Koulutukseen voivat osallistua myös henkilöt, joilla on jonkin muun koulutuksen tai työkokemuksen kautta vastaavat tiedot tai taidot saavutettu. 

Koulutuksen sisällöt 

Koulutus sisältää yhteensä 15 opintopisteen laajuisen modulaarisen opintokokonaisuuden. Ensimmäinen opintojakso käy läpi aihealueen perusteet, jonka vuoksi se on pakollinen. Sen lisäksi opiskelija voi valita omiin tarpeisiinsa soveltuvan yksilöllisen oppimiskokonaisuuden seuraavasta opintojaksotarjonnasta:

 • Energiatehokkuuden parantaminen rakennetussa ympäristössä, 3 op (pakollinen) 
 • Rakennuksen LVISA-järjestelmän mittaaminen ja säätäminen, 3 op 
 • Älykkäät automaatio- ja ohjausjärjestelmät, 3 op 
 • Automaatiojärjestelmien integraatio- ja tietoturvaratkaisut, 3 op 
 • Rakennusten energiatalouden optimointi ja tilojen olosuhteiden hallinta, 3 op 

>>> Katso tarkemmat opintojaksokuvaukset -välilehdeltä.

Opintojaksot ovat Hämeen ammattikorkeakoulun sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinnon osia. Mikäli myöhemmin haet tutkintoon johtavaan koulutukseen, suorittamasi opinnot on mahdollista hyväksyttää osaksi tutkintoa sen voimassa olevan opetussuunnitelman mukaisesti.   

Koulutuksen toteutus ja infotilaisuus

Voit suorittaa opintoja itsenäisesti omaan tahtiin edeten verkko-oppimisympäristössä.  Älykkäät automaatio- ja ohjausjärjestelmät -opintojaksossa on mahdollisuus suorittaa myös laboratorioharjoittelua.  

Koulutuksen infotilaisuus järjestetään 4.9.2023 etäyhteydellä. Linkki infotilaisuuteen julkaistaan näillä sivuilla lähempänä ajankohtaa. Infotilaisuus sisältää koulutuskokonaisuuden esittelyn. Infotilaisuuden tallenne löytyy tilaisuuden jälkeen tältä verkkosivulta.

Ajankohta 

Ensimmäinen Energiatehokkuuden parantaminen rakennetussa ympäristössä -opintojakso aukeaa suoritettavaksi 4.9.2023 ja kaikki loput opintojaksot 18.9.2023. Opiskelija voi suorittaa opintoja omaan tahtiin 31.1.2024 asti, jolloin oppimisympäristö sulkeutuu.  

Opetuskieli 

Opetuskieli on suomi. Koulutuksessa käytetään osittain myös englanninkielistä koulutusmateriaalia. 

Koulutuksen hinta 

Koulutus on osallistujalle maksuton. Koulutus on rahoitettu Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineellä (RRF), joka on EU:n elpymisvälineen (Next Generation EU) suurin ohjelma. Rahoituksen on myöntänyt Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus.  

Ilmoittautuminen 

Koulutukseen on jatkuva ilmoittautuminen 1.4.-15.12.2023 ilmoittautumislomakkeen kautta. Siirry ilmoittautumaan tästä. Ilmoittautumislomakkeella pääsee valitsemaan suoritettavat opintojaksot.

Lisätietoja 

Lisätietoja koulutukseen hakeutumisesta antaa: koulutussuunnittelija Marja Savolainen, HAMK Up Jatkuva oppiminen (marja.savolainen@hamk.fi p. 040 749 3818)

Opintojaksokuvaukset

Opintojaksokuvaukset lisätään sivustolle maaliskuun aikana.

Ilmoittautuminen 

Koulutukseen on jatkuva ilmoittautuminen 1.4.-15.12.2023 ilmoittautumislomakkeen kautta.

 

Ohjeita ilmoittautumisesta

Ilmoittautumislomakkeella pääsee valitsemaan suoritettavat opintojaksot seuraavasta opintojaksotarjonnasta:

 • Energiatehokkuuden parantaminen rakennetussa ympäristössä, 3 op (pakollinen) 
 • Rakennuksen LVISA-järjestelmän mittaaminen ja säätäminen, 3 op 
 • Älykkäät automaatio- ja ohjausjärjestelmät, 3 op 
 • Automaatiojärjestelmien integraatio- ja tietoturvaratkaisut, 3 op 
 • Rakennusten energiatalouden optimointi ja tilojen olosuhteiden hallinta, 3 op 

Käytä ilmoittautumiseen aina ensisijaisesti tunnistautumista. Ilmoittaudu tunnistautumatta vain silloin, jos sinulla ei ole Suomi.fi -palveluun sopivaa tunnistautumismenetelmää.  

Opiskelijaksi hyväksyminen 

Opiskelijaksi hyväksyminen tapahtuu ilmoittautumisjärjestyksessä. Opintoihin on rajattu määrä paikkoja ja ilmoittautuminen päättyy paikkojen täytyttyä. Kun sinut on hyväksytty opintoihin, saat viestin, jossa on tarkempia tietoja opiskelun aloittamiseen liittyen. Ilmoittautuminen tulee peruttaa aina kirjallisesti sähköpostitse marja.savolainen@hamk.fi

HAMKissa noudatetaan henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679) ja Suomen kansallista lainsäädäntöä. Henkilötietojen käsittely: https://www.hamk.fi/tietosuoja/ 

YHTEYSTIEDOT

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU