Robo Hoiva - Hämeen ammattikorkeakoulu
Robo Hoiva
Euroopan aluekehitysrahasto -logo
Sairaanhoitaja opiskelija hoitajanvaatteissa hymyilee sangyssa istuvalle opiskelijalle.

Robo Hoiva

Robo Hoiva -hanke

Robo Hoiva -hankkeessa kokeillaan neljän eri kaupallisen robotin käyttöä osana palveluasumisen arkea ja hoivaa.

Hankkeessa havainnoidaan ja tutkitaan muun muassa robottien käytettävyyttä hoivatyössä, robotin ja ihmisen välistä yhteistyötä sekä rakennetaan logistiikkarobotin prototyyppi. Hankkeen toimenpiteitä tehdään Riihikodissa, Robohuoneessa, hoiva-alan yrityksissä sekä ikäihmisten palveluissa.

Hankkeen tavoitteena on tunnistaa ja kokeilla robotiikkaa osana hoivaprosesseja ja arjen vuorovaikutuksellista hoivatyötä. Työn edetessä laaditaan hoivarobotiikan tiekartta, jonka pohjalta Robohuoneen ja hoivarobotiikan käyttöä kehitetään hankkeen jälkeen.

Kehittämishankkeen lisäksi kokonaisuuteen kuuluu Robo Hoiva -investointihanke. Hanke toteutetaan ajalla 1.9.2021-31.8.2023. Robo Hoiva -hanke saa tukea Euroopan unionin REACT-EU-EAKR-rahoituksesta. Hankkeen päätoteuttaja on Riihimäen kaupunki ja osatoteuttajat Hämeen Ammattikorkeakoulu ja Hyria koulutus.

Lisätietoja:

Hankkeen kotisivut.

  • Jari Mattila
  • Projektipäällikkö, Hyria koulutus
  • Pia Engström
  • Projektipäällikkö, Riihimäen kaupunki/ Robotiikkakampus