Hyppää sisältöön

Robo Riksu

Hankkeessa suunnitellaan robotiikan laajamittaista hyödyntämistä eri toimijoille.

Sinisellä taustalla EU:n logo. Logon alla lukee Euroopan unoni, Euroopan aluekehitysrahasto.

Hankkeen perustiedot

  • Toteuttaja: Riihimäen kaupunki, HAMK, Hyria Koulutus
  • Toteutusaika: 1.8.2018 — 31.12.2020
  • Rahoittajat: Hämeen liitto, EAKR, Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020
  • HAMK osatoteuttajana

Hankkeessa suunnitellaan robotiikan laajamittaista hyödyntämistä eri toimijoille. Robotisaation hyödyntämisen haaste on robottien käyttöönotto ja robotiikan antamien mahdollisuuksien arvoketjujen ja palveluiden uudelleensuunnittelu. Tästä syystä oppimisympäristöjen kehittäminen ja ketterien kokeilujen tekeminen kaikilla elämisen ja yrittämisen alueilla on tärkeää tietoisuuden ja osaamisen lisäämiseksi sekä robottien käyttöönotoon lisäämiseksi.

Hankkeessa suunnitellaan Riihimäellä robotiikan hyödyntämisen toiminnalliset rakenteet, joita hyödyntävät elinkeinoelämän toimijat, yritysten työntekijät, startup-yritykset, oppilaitokset (mm. HAMK ja Hyria), laitetoimittajat, opiskelijat sekä kuluttajat, joilla ei välttämättä ole kosketuspintaa robotiikkaan.

Robotiikan laajamittaisen hyödyntämisen tueksi Riihimäelle muodostuu “field labien” verkosto ja pilotointiympäristö. Field labeillä ja piloteilla tarkoitetaan yrityksissä ja julkisissa organisaatioissa tehtäviä, organisaatioiden tarpeista lähteviä kokeiluja, jotka toteutetaan yhteistyössä oppilaitosten kanssa. Toimintaan integroidaan opiskelijat ja yritysten henkilökunta. Näin pyritään luomaan uusia innovaatioita laitteiden käyttöönotossa, yritystoiminnassa ja teknologioiden hyödyntämisessä. Tämä luo pohjaa startup-yritysten syntymiselle.

Robotiikan mahdollisuuksia ja tehtyjä pilotointeja tuodaan esille eri tapahtumissa. Lisäksi järjestetään kuntalaisille, yrityksille ja muille robotiikan hyödyntäjille suunnattu interaktiivinen pop-up -näyttely, jonka yhteydessä toimii yhteisöllinen työtila robotiikan kehittäjille.

Robotiikan mahdollisuuksia lähestytään laajasti valmistavan teollisuuden, palvelujen ja hyvinvoitialan näkökulmista, joka pohjaa digitaalisen kansalaisyhteiskunnan kehittämiselle ja innovatiiviselle yritystoiminnalle.

Yhteystiedot

Milan Gautam

  • Kehitysinsinööri
  • Yhteyshenkilö HAMK Techissä
Hämeen liitto. Regional council of Häme. Kirjoitettu mustalla. Ylhäällä punainen vaakuna.
Riihimäki lukee punaisella tekstillä.
 

 

 

 

  •  
  •