RRF SmartBio - Smart Systems and Biotechnology Center - Hämeen ammattikorkeakoulu
RRF SmartBio – Smart Systems and Biotechnology Center
Euroopan unionin rahoittama -logo.
-

RRF SmartBio – Smart Systems and Biotechnology Center

HAMK tähtää tulevaisuuden osaajien koulutus- ja osaamistason varmistamiseen. Tutkimusinfrastruktuuria kehittämällä parannamme valmiuksiamme biomassojen ja sivuvirtojen kokonaishyödyntämisketjuun liittyvässä tutkimuksessa ja tutkimuspalvelutarjonnassa. Käyttämällä moderneja bioteknisiä keinoja ja digitaalisia työkaluja, mahdollistamme uusien sovellusten ja tuotteiden kehittämisen ja biomassojen optimaalisemman hyödyntämisen.

Projekti sisältää tutkimusinfrastruktuurin toimintaedellytysten

1) suunnittelun ja

2) rakentamisen yhteistyössä eri kumppaneiden kanssa

3) menetelmäkehittämisen erityisesti datan hyödyntämiseen ja digitaalisten päätöksentekotyökaluihin

Uutta infrastruktuuria rakennetaan jo olemassa oleviin tiloihin ja uusiin Smart & Bio -tutkimus- ja koulutusympäristön laboratoriotiloihin Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa. Projektissa huolehditaan myös uusien laitteiden ja laboratorio-/pilotointivalmiuksien käyttöönotosta sekä riittävän osaamisen ja uusien tutkimuspalvelutuotteiden kehittämisestä.

Kiinnitämme erityistä huomioita palvelumuotoiluun ja asiakkaan tarpeiden selvittämiseen. Perustoiminnan myyntiä ja palvelutuotekehitystä kasvatetaan edelleen. HAMK SmartBio tutkimusinfrastruktuuria kehittämällä vastataan yritysten TKI-tarpeisiin parantamalla suoraan yrityksille tarjottavaa tutkimuspalvelutarjontaa. Päätavoitteena on avata TKI-palvelutoiminta entistä useampien yritysten ja toimijoiden käyttöön. Lisäksi HAMKin tavoitteena on kehittyä Smart & Bio -tutkimusympäristön ja kasvavan infrastruktuurin myötä entistäkin kiinnostavammaksi kumppaniksi julkisiin tutkimusrahoituksiin Euroopassa ja maailman laajuisesti.

Hanketiedot

Hankkeen nimi: RRF SmartBio – Smart Systems and Biotechnology Center
Toteutusaika: 1.1.2023–31.12.2025
Toteuttaja: Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK)

Rahoittaja: Business Finland

YHTEYSTIEDOT

Hanke Twitterissä

Unable to load Tweets