Hyppää sisältöön
Home Tutkimus Hankkeet Sahaajakisälli

Sahaajakisälli

Hämeen ammattikorkeakoulu, Lahden ammattikorkeakoulu ja Suomen Sahateollisuusmiesten yhdistys ry ovat aloittaneet yhteisen hankkeen, jonka tarkoituksena on lisätä oppilaitosten yhteistyötä ja pilotoida täydennyskoulutusta sahateollisuuden tarpeisiin.

Euroopan sosiaalirahaston logo

Sahaajakisälli – Osaamispääomaa koulutusyhteistyöllä

Hämeen ammattikorkeakoulu, Lahden ammattikorkeakoulu ja Suomen Sahateollisuusmiesten yhdistys ry ovat aloittaneet yhteisen hankkeen, jonka tarkoituksena on lisätä oppilaitosten yhteistyötä ja pilotoida täydennyskoulutusta sahateollisuuden tarpeisiin.

TAVOITTEET​

Hankkeen alullepanevana voimana on turvata osaavien työntekijöiden saanti sahayrityksiin sekä parantaa digitaalisten opetusmateriaalien laatua avoimeen käyttöön. On tarkoitus tuottaa täydennyskoulutusta tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa, johon sekä työelämässä olevat että sinne suuntaavat voivat hyödyntää.

Sahaajakisälli alkaa osaamistarvekartoituksilla yhteistyössä Metsäkeskuksen kanssa. Pilotoitavan täydennyskoulutuksen on tarkoitus alkaa syksyllä 2017. Avoimen ammattikorkeakoulun kautta myös tutkinto-opiskelijoilla on mahdollisuus syventää sahateollisuuden osaamista.

Hankkeessa on myös tarkoitus selvittää mitä puualan koulutuksia on missäkin päin Suomea tarjolla ja koota opinto- ja uraohjaajille eräänlainen opas avuksi. Niin kutsutun tiekartan avulla yksittäisten kurssien tarjonta avautuu selkeämmäksi kokonaisuudeksi, josta on helppo rakentaa osaamistarpeisiin sopiva yksilöllinen kokonaisuus.

Hankkeeseen sisältyy digitaalisen oppimisympäristön pilotointi, joka nostaa sahateollisuuden opetusmateriaalin tasoa avoimessa koulutuskäytössä. Tarkoitus on myös tehdä benchmarkkausmatka Saksaan, Itävaltaan ja Ruotsiin ja pohtia kansainvälistä yhteistyötä koulutusten järjestämiseksi.

Hankehakemus on hyväksytty Hämeen ELY-keskuksessa. Hanke kestää toukokuun loppuun 2019, ja se rahoitetaan Suomen rakennerahasto-ohjelmasta, Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020.

Suomen Sahateollisuus-miesten ry:n kesätyöpörssi

Ajankohtaista

OSAAMISTARVEKARTOITUS

Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa Sahaajakisälli – osaamispääomaa koulutusyhteistyöllä hankkeessa toteutettiin Suomen metsäkeskuksen kanssa osaamistarvekartoitus sahateollisuuden yrityksille. Osaamistarvekartoituksen tavoitteena oli selvittää syvällisemmin lähitulevaisuuden koulutustarpeita eri osaamisalueista. Kartoituksen loppuraportti on valmistunut ja löytyy hankkeen materiaalit-sivulta. Kartoitukseen osallistui 43 yritystä.

Osaamistarvekartoituksen valtakunnallisten tulosten pohjalta Hämeen ja Lahden ammattikorkeakoulut pilotoivat 15 opintopisteen laajuisen opintokokonaisuuden keväällä 2018, SahaTraineen, joka vastaa kartoituksen perusteella tärkeimmiksi ja kiireellisimmiksi koettuihin osaamistarpeisiin. Hankkeessa ja pilotissa mukana vaikuttavat Sahateollisuusmiesten ry sekä Hämeen ammatti-instituutti.

SAHATRAINEE

SahaTrainee 15 op koostuu kuudesta intensiivisestä seminaaripäivästä maalis-toukokuussa 2018, jotka järjestetään Hämeen tai Lahden ammattikorkeakouluissa. Muu työskentely ja opiskelu tapahtuu itseopiskeluna verkon välityksellä ja käytännönläheisesti tehtävänantoja suorittamalla sahateollisuuden yrityksissä.

SahaTraineessa tullaan hyödyntämään sahateollisuuden ammattilaisia, koordinointi ja oppimistehtävien laatiminen ovat ammattikorkeakoulujen tehtävänä. Opinnot soveltuvat myös ammatillisen koulutuksen suorittaneille. Pohjakoulutuksena suositellaan tällöin puu- tai metsäalan osaamista ja työkokemusta sahateollisuuden alalta.

Traineessa opiskellaan mm. sahateollisuuden toimintaympäristöä, tuotantoprosesseja ja tuotannon suunnittelua, työturvallisuuden kehittämistä, laadun ja kustannusten hallintaa, resurssi– ja materiaaliviisautta, vastuullista puunkorjuuta sekä myynnin ja markkinoinnin taitoja.

Trainee soveltuu tietyin edellytyksin harjoitteluun tulevien perehdyttämiskoulutukseksi ja on paitsi mahdollisuus panostaa oman nykyisen henkilökunnan osaamisen kehittämiseen, myös oiva tilaisuus rekrytoida uutta työvoimaa suhteellisen pienin lisäkustannuksin. Trainee pilotoidaan ensimmäisen kerran EU-hankerahalla, mutta tavoitteena on saada tuotettua avoimen ammattikorkeakoulun tarjontaan sopiva täydennyskoulutuspaketti.

Hankkeen HAMKin projektipäällikkö Nina Kokkonen sekä LAMKin projektipäällikkö Mika Vanhanen toimivat yhteyshenkilöinä Traineeseen liittyvissä asioissa. Hankkeen verkkosivuilta löytää lisätietoa Traineeseen osallistumisesta.

SISÄLTÖ

Lahden ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu, Hämeen ammatti-instituutti ja Suomen Sahateollisuusmiesten yhdistys pilotoivat SahaTraineen keväälle 2018 nopeaan täydennyskouluttautumiseen.

Ajankohta: maalis – toukokuussa 2018

Koulutus alkaa 12.3.2018 verkossa (Moodle) ja päättyy 31.5.2018 tehtävien / suoritusten palautusten osalta. Koulutus sisältää 6 seminaaripäivää Lahdessa ja Hämeenlinnassa ajanjaksolla 21.3. – 11.5.2018.

Laajuus:

15 opintopistettä, mutta on mahdollista suorittaa vain osia kokonaisuudesta. Sahateollisuudessa työskenteleville laaditaan jokaiselle henkilökohtainen opintosuunnitelma.

Ilmoittautuminen:

Työn ohessa suorittavat helmikuun 2018 puoliväliin mennessä s-postilla osoitteeseen [email protected].

Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijat ja avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijat Pakki-järjestelmän kautta.

Koulutuksen sisältö:

Koulutukseen sisältyy 15 opintopisteen laajuudessa yhteensä 6 seminaaripäivää Hämeen ja Lahden ammattikorkeakouluissa. Muu työskentely ja opiskelu tapahtuu itseopiskeluna verkon välityksellä sekä tehtävänantoja suorittamalla omalla työpaikalla.

  • Sahateollisuuden toimintaympäristö ja tuotantoprosessit
  • Työturvallisuuden merkitys yrityksen toiminnassa
  • Raaka-aineen ja sahatavaran laadun hallinta
  • Tuotannon suunnittelu, tuotannon tehostaminen
  • Sahatavaran kuivaus
  • Sahateollisuuden raaka-aineen laatuvaatimukset ja vastuullisen puunkorjuun periaatteet
  • Tiimijohtamisen taidot työnjohdossa
  • Markkinoinnin ja viestinnän kehittäminen

Koulutuksen tarjoajat:

Koulutuksen tarjoavat Lahden ja Hämeen ammattikorkeakoulut osana Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa Sahaajakisälli – osaamispääomaa koulutusyhteistyöllä -hanketta. Koulutuksessa hyödynnetään alan huippuammattilaisia ja toteutetaan tiiviissä yhteistyössä sahateollisuuden kanssa.

Kenelle:

Sahat voivat ohjata sekä kokeneempaa että uutta henkilökuntaa täydennyskoulutukseen ja trainee soveltuu tietyin edellytyksin myös harjoitteluun tulevien perehdyttämiskoulutukseksi.

Halukkaat yritykset voivat tarjota HAMKin ja LAMKin opiskelijoille traineen ajaksi mahdollisuuden sahan tehtäviin perehtymiseen sekä itseopiskelutehtävien tekemiseen seminaaripäivien välissä. Opinnot ovat ammattikorkeakoulutason opintoja, mutta soveltuvat myös ammatillisen koulutuksen suorittaneille. Pohjakoulutuksena suositellaan puu/metsäalan osaamista ja työkokemusta sahateollisuuden alalta.

Saha-trainee on paitsi mahdollisuus panostaa oman nykyisen henkilökunnan osaamisen kehittämiseen, mutta myös tilaisuus saada uutta työvoimaa suhteellisen pienin lisäkustannuksin. Koulutus pilotoidaan EU-hankerahalla, joten siihen osallistuminen ei kustanna yrityksille mitään.

Materiaalit

SAHATRAINEE-OPINTOJA TARJOLLA

SahaTrainee amk-opintoina.pdf

Ilmoittautumiset Traineeseen amk-opintoina Pakki-järjestelmän kautta ja avoimen amk:n opintoina [email protected]

SahaTrainee työn ohessa -opintoina.pdf

Ilmoittautumiset Traineeseen työn ohessa s-postilla [email protected]

OSAAMISTARVEKARTOITUS

Suomen sahoille suunnatun osaamistarvekartoituksen tulokset.pdf

Yhteystiedot

Nina Kokkonen

  • Projektipäällikkö
  • HAMK Metsätalouden koulutus

Mika Vanhanen