Hyppää sisältöön

SILMU

Sitoutuminen opetustyöhön ja motiivit tulla opettajaksi

Hankkeen tiedot

HankeSILMU – Sitoutuminen opetustyöhön ja motiivit tulla opettajaksi
Kesto1.2.2024-31.12.2024
ToteuttajatHämeen ammattikorkeakoulu, Jyväskylän yliopisto ja Turun yliopisto
RahoittajatJYU.Edu/KOPTUKE

Opettajan ammatti houkuttelee yhä vähemmän opiskelijoita samalla, kun yhä useampi jättää alan. Samaan aikaan vaatimukset, vastuut ja odotukset opettajan työssä kasvavat.

Tässä tilanteessa tarvitaan tutkimustietoa siitä, miksi opettajaksi halutaan opiskella, millaisena työ nähdään ja millaisilla motiiveilla työtä tehdään. Näiden lähtömotiivien ja -odotusten suhde työelämän realiteetteihin ja opetustyöhön sitoutumiseen tarjoaa tietoa, jota voidaan käyttää opettajankoulutuksen ja opettajan työn kehittämisessä.

SILMU-tutkimushankkeen tavoitteena on kuvata opettajaopiskelijoiden motiiveja tulla opettajaksi erilaisissa opettajankoulutuskonteksteissa sekä suhteessa heidän taustoihinsa ja sitoutumiseen opettajan työhön. Hanke toteutetaan ammatillisessa opettajakorkeakoulussa ja yliopiston opettajankoulutuslaitoksissa, ml. luokanopettajankoulutus ja aineenopettajakoulutus. Kyselytutkimuksessa hyödynnetään FIT-Choice (Factors Influencing Teaching Choice; Goller ym., 2019; Watt & Richardson, 2002) mittaria, opettajan työhön sitoutumisen mittaria (Watt & Richardson, 2008) ja avoimia kysymyksiä.

Kohderyhmä

Opettajankoulutusta tarjoavat ammattikorkeakoulut ja yliopistot.

Koostettua tietoa hankkeesta

  • Tutkijayliopettaja Katja Vähäsantanen;
  • Opettajankoulutuksen koulutuspäällikkö Piia Kolho;
  • Tutkijayliopettaja Anne-Maria Korhonen;
  • Postdoc-tutkija Merly Kosenkranius ja
  • Tutkijayliopettaja Marko Susimetsä (HAMK);
  • Apulaisprofessori Piia Näykki ja
  • Yliopistolehtori Merja Kauppinen (Jyväskylän yliopisto);
  • Professori Marjaana Veermans (Turun yliopisto)

  • Piia Kolho, Merja Kauppinen, Merly Kosenkranius, Anne-Maria Korhonen, Piia Näykki, Marko Susimetsä, Marjaana Veermans & Katja Vähäsantanen (2024). Motivations for choosing teaching as a career among Finnish student teachers. Suullinen esitys ETEN Conference, Leeuwarden, the Netherlands, 17–19.4.2024.  
  • Anne-Maria Korhonen, Marko Susimetsä, Merly Kosenkranius, Piia Näykki, Marjaana Veermans, Merja Kauppinen, Piia Kolho & Katja Vähäsantanen (2024). Ammatillisen ja yliopistollisen opettajankoulutuksen opiskelija: Miksi minä haluan opettajaksi? Suullinen esitys Pedaforumissa, Hämeenlinna, 5.-6.6.2024.

Goller, M., Ursin, J., Vähäsantanen, K., Festner, D., & Harteis, C. (2019). Finnish and German student teachers’ motivations for choosing teaching as a career. The first application of the FIT-Choice scale in Finland. Teaching and Teacher Education, 85, 235–248. https://doi.org/10.1016/j.tate.2019.06.023 I Open Access (FIT-Choice suomeksi)

Yhteystiedot

HAMK, Hämeen ammattikorkeakoulun kirjoitettu mustalla tekstillä. Vieressä HAMKin symboli