Hyppää sisältöön
Kolme hevosta ratsastajineen rantavedessä seisomassa.

Simuhepo

Simulaatiomallinnuksen avulla hevosalan ympäristövaikutukset hallintaan

Hankkeen tiedot

HankeSimulaatiomallinnuksen avulla hevosalan ympäristövaikutukset hallintaan
Kesto1.1.2023-29.2.2024
ToteuttajatPäätoteuttaja Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK, bio- ja osatoteuttajina Luonnonvarakeskus LUKE ja Hippolis ry.
RahoittajatMaj ja Tor Nesslingin säätiö
Budjetti96 800 €

Simulaatiomallinnuksen avulla hevosalan ympäristövaikutukset hallintaan (Simuhepo) -hankkeen tavoitteena on ehkäistä hevostilojen valumavesien sisältämien ravinteiden ja haitallisten mikrobien päätymistä vesistöihin.

Hanke pyrkii lisäämään hevosalan toimijoiden tietoa toimintansa ympäristövaikutuksista ja motivoida heitä toteuttamaan ravinne- ja mikrobivalumia ehkäiseviä toimenpiteitä.

Hevostilallisia kannustetaan vesiensuojelutoimiin simulaatiomallien avulla, jotka huomioivat myös taloudelliset ja hevosten hyvinvointiin liittyvät tekijät. Lisäksi tutkimustietoa viedään kootusti käytännön toimijoille ja laajalle sidosryhmä- ja hyödynsaajajoukolle. Hankkeen ansiosta tallien, viranomaisten ja neuvonnan välinen yhteistyö lisääntyy.

Hankkeen tavoitteisiin päästään pilotoinnin, täsmäneuvonnan sekä seminaarien ja työpajojen avulla. Sekä aiempien että hankkeessa syntyvien toimintamallien ja hyvien käytäntöjen leviämistä koko maahan halutaan edistää aktiivisella vuorovaikutuksella hevostalouden ympäristövaikutusten vähentämiseksi.

Kohde- ja sidosryhmät

Hankkeen keskeisiä kohde- ja sidosryhmiä ovat hevostilojen lisäksi kunnat ja muut ympäristövalvontaa ohjaavat ja toteuttavat viranomaiset, vesiensuojeluratkaisuja kehittävät ja myyvät yritykset, lannan vastaanottajat ja jatkokäyttäjät, kuten maanviljelijät ja biokaasu ja -etanolia valmistavat laitokset, vesiensuojeluyhdistykset, simulaatiomalleja kehittävät yritykset, hevosalan keskeiset organisaatiot sekä hevosalan ja ympäristöalan oppilaitokset.

Toiminta-alue

Kokemäenjoen valuma-alue.

Toteutus

Tutkimustiedon kartoittaminen ja taustatietokysely toiminta-alueen hevostiloille

  • Simulaatiomallien ja neuvontamateriaalin pohjana käytettävän tutkimus- ym. tiedon kartoittaminen
  • Kyselyn avulla selvitetään toiminta-alueella sijaitsevilta hevostilojen vesistökuormitusriskit, hevostoimijoiden ympäristötietoisuuden taso ja mielenkiinto ympäristönsuojelutoimenpiteiden toteutukselle
  • Valitaan 3-6 pilottihevostilaa/tallia

Pilotointi ja simulaatiomallin kehittäminen

Pilottitallien ympäristökartoitus, simulaatiomallin kehittäminen ja testaaminen, vesiensuojelua edistävien toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus, näytteenotto- ja seuranta

Viestintä ja vuorovaikutus

  • Hevostiloille, lantalogistiikkaketjun toimijoille ja viranomaisille suunnattu neuvontamateriaalipaketti, joka sisältää perinteisten materiaalien lisäksi mm. kolme hevostalleille vesistökuormituksen hallinnan avuksi tarkoitettua simulaatiomallia 1) ulkotarhoihin 2) laitumiin ja 3) lannan varastointiin liittyen.
  • Neuvontamateriaalipaketti sisältää myös oppaan.
  • Seminaarit ja työpajat (yhteensä 3–4 kpl)
  • Aktiivinen viestintä eri kanavissa ja sidosryhmäyhteistyö

Aiheesta muualla

Yhteystiedot

MARKKU SAASTAMOINEN

johtava tutkija, Luke

markku.saastamoinen@luke.fi

+358295326509

ERJA MATTILA

Hippoliksen toiminnasta vastaava, Hippolis ry

erja.mattila@hippolis.fi

+358451117754

Yhteistyössä

Hippolis-logo. Logossa lukee vihreälläfontilla Hippolis ja alla mustalla fontilla Hevosalan osaamiskeskus. Lisäksi vihreällä viivalla tehty hevosen pään muoto.