Hyppää sisältöön

FoodSec

Smart Food Security

Hankkeen tiedot

HankeSmart Food Security – FoodSec
Kesto1.1.2023 – 30.12.2024
ToteuttajatHämeen ammattikorkeakoulu: HAMK Smart & HAMK Bio -tutkimusyksiköt
RahoittajaOpetus- ja kulttuuriministeriö
Budjetti497 750 €

Smart Food Security -hankkeen tavoitteena on tehdä kestävää ruokaturvaa tukevaa käytännön tutkimusta. 

Hankkeessa tehtävä soveltava tutkimustyö kattaa kolme elintarviketeollisuuden tärkeää osa-aluetta:

1) Maaperän ja kasvualustojen kunto kestävässä alkutuotannossa
2) Kerrosviljely ja bioreaktoreissa toteutettava sienten kasvattaminen ravinnerikkaan ruoan tuotannossa
3) Tulevaisuuden teknologiat ruoan sivuvirtojen hyödyntämiseksi ja uusien ruokatuotteiden kehittämiseksi.

Hankkeessa integroidaan synteettisen biologian tuntemusta ja solupohjaisen maatalouden menetelmiä tulevaisuuden ruokaturvan edistämiseen. Poikkileikkaavia teemoja hankkeessa ovat digitalisoidut mittaukset ja kestävään ruokaturvaan liittyvistä prosesseista kerätyn mittausdatan analysointi. Projektin tutkimustyötä tukevat myös teolliset, tutkimukselliset ja kansainväliset kumppanit älykkään biotalouden alueella.

Työpaketit

Hankkeen tutkimustoiminta on jaettu neljään työpakettiin (TP). Jokainen työpaketti keskittyy omiin tutkimuskysymyksiinsä ja tehtäviinsä, mutta ne myös linkittyvät toisiinsa ja niitä kehitetään yhteistyössä hankkeen verkostokumppaneiden kanssa.

Peltotuotannon satovarmuuden ylläpitäminen ja parantaminen sekä maatalousalueiden ympäristökuormituksen vähentäminen edellyttävät toimivia menetelmiä maaperän rakenteen ja ominaisuuksien tutkimiseen, seurantaan ja analysointiin. Maaperän ominaisuuksien parempi ymmärtäminen hyödyttää tutkijoita, maanviljelijöitä, maatalouden tukiorganisaatioita sekä elintarviketeollisuutta. TP1 kehittää älykkäitä digitalisoituja lähestymistapoja älykkääseen biomassan tuotantoon pelloista kerättävän datan analyysin ja -käytön avulla.

Työpaketista vastaa: Iivari Kunttu

Hallittu sisäviljely tarjoaa työkalun kasvien kemiallisen koostumuksen säätelyyn. Työpaketissa tutkitaan viljelymenetelmien ja -olosuhteiden vaikutusta kasvien bioaktiivisten yhdisteiden tuottoon. Tällaisia yhdisteitä ovat mm. ravintokasvien terveysvaikutteiset yhdisteet ja kosmetiikan aktiiviaineet. Työpaketissa tutkitaan myös biostimulanttien vaikutusta mm. sadon määrään, ravinteiden ottoon tai selviytymiseen stressaavissa kasvuolosuhteissa.

Työpaketista vastaa: Marika Tossavainen

WP3-tutkimus keskittyy syötäviin sieniin ja rihmastoihin sekä niiden uutteisiin, joita voidaan hyödyntää tuotteissa, joilla on terveydellisiä tai ravitsemuksellisia vaikutuksia. Sieniviljelyn kestävien käytäntöjen kehittämiseksi tutkitaan elintarviketeollisuuden eri vesi- ja kiintoainesivuvirtojen hyödyntämistä sieniviljelyssä välttämättömien ravinteiden tai hiilen lähteenä. Lisäksi selvitetään kasvuolosuhteiden vaikutus sienibiomassan kemialliseen koostumukseen.

Työpaketista vastaa: Ulla Moilanen

TP4 keskittyy vahvistamaan biologisten ja digitaalisten työkalujen yhteyttä. Tämän saavuttamiseksi molekyylibiologian tietoja ja työkaluja sovelletaan elintarviketuotannon eri kontekstien parempaan ymmärtämiseen ja hallintaan. Tarkemmin sanottuna tunnistamme ja integroimme olemassa oleviin prosesseihin uusia strategioita prosessiparametrien online-mittaukseen ja hallintaan, jotka liittyvät esimerkiksi maaperässä ja nestekasvatuksissa olevien mikro-organismien metaboliaan. Lopulta tämä ei ainoastaan ​​vahvista elintarvikkeiden tuotantoverkostoja, vaan tarjoaa myös Hämeen alueen pääsyn moderniin bioteknologiaan.

Työpaketista vastaa: Julie-Anne Gandier

Yhteystiedot

Projektipäällikkö: Iivari Kunttu

Asiantuntijat: Marika Tossavainen, Ulla Moilanen, Julie-Anne Gandier

Seuraa meitä somessa!

Tutustu tutkimuksemme somekanaviin: