Hyppää sisältöön
Home Tutkimus Hankkeet SMART PARKS

SMART PARKS

 

Käyttäjäkokemus osaksi julkisen ulkotilan investointi- ja ylläpitopäätöksiä.

Smart Parks

Käyttäjäkokemus osaksi julkisen ulkotilan investointi- ja ylläpitopäätöksiä.

Kaupungistuminen on tulevaisuutta, ja sen takia onkin tärkeää, että asukkaat kokevat olevansa osa kaupunkia, ei irrallisia siitä.   Kaupunkilaisten ottaminen joustavasti mukaan yhteiskehittämiseen viheralueilla, puistoissa ja muissa julkisissa ulkotiloissa on keskeistä paikkaan kiinnittymisessä.

”Pystyy nauttimaan auringosta, makaamaankin.”

Aurinko paistaa, ja saa järven hohtamaan ja kuuntelen tarkkaan mitä ja miten nuori nainen, Roosa kertoo omasta kokemuksestaan puistossa. Roosa muistelee aiempi kertoja puistossa, niihin liittyy kavereiden kanssa oleilu. ”Pystyy nauttimaan auringosta, makaamaankin.” Roosa kuvaa omaa tunnettaan, fiilistään puistossa oleilusta: ”Raikas ja rentoutunut olo.” 

Hämeen ammattikorkeakoulun rakennetun ympäristön koulutuksessa kehitetään Smart Parks -konseptia, jonka tavoitteena on edistää käyttäjätiedon hyödyntämistä kaupunkivihreän hallinnoinnissa digitaalisuuden avulla. Pilotteina hankkeessa toimivat Lahden ja Vantaan kaupungit.

Hankkeessa kehitetään kaupunkilaisten kokemusten tunnistamista sekä niiden sisällyttämistä puistojen ja viheralueiden johtamiseen ja hallinnointiin (managementiin) digitaalisuutta hyödyntäen. Kaupunkilaisten tarinat ja elämykset digitaalisesti jaettuina voivat edistää  kestävää kehitystä.

Kokemusten tunnistamisessa käytämme taidelähtöisiä tutkimusmenetelmiä, joita ovat narratiiviset ja keholliset eli niin sanotut paikkaorientoituneet tutkimus- ja kehittämismenetelmät.  Niiden avulla kaupunkilaiset voivat itse tunnistaa ja ilmentää omia emotionaalisia paikkaan kiinnittyviä kokemuksiaan. Narratiivinen ja kehollinen tieto on pohjana digitaalisen sisällön tuottamisessa Smart Parks-hankkeeseen. 

Olemme kiteyttäneet tehtävämme Smart Parks- hankkeessa (2017-2018) seuraavan neljään kohtaan:

  1. Kehitetään Smart Parks -konsepti, joka hyödyntää digitaalisuutta kokemuksellisen tiedon  tunnistamisessa ja mahdollistaa interaktiivisuuden käyttäjien välillä. Digitaalisuus mahdollistaa uudenlaisen vapaaehtoisen  mahdollisuuden kokemiseen. Toteutetut kohteet Lahdessa ja Vantaalla toimivat pilotteina ja esimerkkeinä muille kaupungeille.
  2. Tuotetaan ammattialaa hyödyttävää tietoa ja vaikutetaan alueiden hallinnointiin, jolloin resursseja voidaan kohdentaa viisaasti. Vaikutus on  myös päätöksentekotasolla julkisiin investointi- ja ylläpitopäätöksiin.
  3. Luo uutta tietoa osallistamiseen ja osallistamisen digitaalisiin metodeihin. Osallistaminen muuttuu jatkuvaksi, kohteen elinkaaren mittaiseksi sen sijaan, että käyttäjät osallistetaan vain  suunnitteluvaiheessa.
  4. Opiskelijat oppivat ammattialansa digitaalisuuden hyödyntäjiksi ja ovat tiedonvälittäjiä työllistyessään alalle. Tämä hanke tuo myös osaamistietoa HAMKissa 2018 aloitettavaan Bioinsinöörikoulutukseen, jonka keskeisenä tavoitteena on tekniikan ja luonnonvara-alan yhteistoiminta.

.

Hankkeen metodit

Tavoitteena kehittää kaupunkilaisten kokemusten tunnistaminen sekä sisällyttämistä julkisten ulkotilojen (managementiin). Kokemusten tunnistamisessa käytämme taidelähtöisiä tutkimusmenetelmiä. Niiden avulla kaupunkilaiset voivat itse tunnistaa ja ilmentää omia emotionaalisia paikkaan kiinnittyviä kokemuksiaan. Tässä tutkimuksessa kyseessä ovat narratiiviset ja keholliset tutkimusmenetelmät. Narratiivinen ja kehollinen tieto on pohjana digitaalisen sisällön tuottamisessa Smart Parks-hankkeeseen. Digitaalinen sisältö voi toimia opastuksena, tarinoina ja sosio-ekologisen kokemuksen vahvistajana.

Taidepohjaisia menetelmillä on saavutettu muutoksia organisaatioiden kehittämisessä. Näillä teatterin ja draaman pohjalta kehitetyillä menetelmillä tavoitellaan innovatiivisia muutoksia managementissa.

Smart Parks- hankkeessa on keväällä 2017 aikana järjestetty työpajoja, joissa on käytetty Drifting – menetelmää. Tätä menetelmää oli testattu aiemmin Hämeen ammattikorkeakoulun maisemasuunnittelijaopiskelijoiden kanssa. Lisäksi Smart Parks- hankkeen työpajoissa keväällä 2017 on tuotettu taidepohjaisten menetelmien avulla tarinoita ja haastatteluja.

Ajankohtaista

HAMK ja VYL järjestävät TYÖPAJAN kaupunkivihreän hallintakeinoista sekä siihen liittyvien suomenkielisten käsitteiden käytöstä ja digitaalisuuden mahdollisuuksista 13.2.2018. Lisätietoa ja ilmoittautuminen https://www.lyyti.fi/reg/vp18tyopaja

Smart Parks- hanke kongresseissa

ArtemOOC 2017, Nancy Ranska 14.- 16.9.2017 Kongressiohjelma

World Urban Parks European Congress 16.- 19.10.2017 Kongressiohjelma

Työpajat  Yhteisen puistotarinoiden löytämiseksi järjestettiin 22.5.2017  Pikku- Vesijärvenpuistossa Lahdessa  ja 23.5.2017 Rautkallion puistossa Vantaalla.

Kutsu Lahden työpajaan

Kutsu Vantaan työpajaan

Yhteystiedot

Anne Pässilä