Suunta luontoon - Hämeen ammattikorkeakoulu
Suunta luontoon
eakr-logo
Ihmisiä metsässä fatbikella

Suunta luontoon

Hankkeen perustiedot

Projektin kesto: 1.6.2021-31.5.2023

Toteuttajat: Hämeen ammattikorkeakoulu ja Vanajavesikeskus

Yhteistyökumppanit: Hämeen virkistysalueyhdistys ja Hämeenlinnan kaupunki

Rahoitus: Suunta luontoon -hanketta rahoitetaan REACT EU -rahoituksella eli hanke on osa Euroopan unionin covid-19-pandemian tukitoimenpiteitä. Muita rahoittajia ovat Hämeen ammattikorkeakoulu, Vanajavesikeskus, Hämeen virkistysalueyhdistys sekä Hämeenlinnan kaupunki

Budjetti: 168 194 €

Toiminta-alue: Kanta-Häme

Kohderyhmä: Alueen ohjelmapalvelu-, luonto- ja maaseutumatkailuyritykset sekä harrastajat

Hankkeen kuvaus

Suunta luontoon -hanke tukee pandemiasta elpymistä kehittämällä digitaalisia ja vihreitä luontoliikunta- ja matkailupalveluja ja parantamalla niiden toimintaedellytyksiä. Hanke on valmisteltu yrittäjiltä ja harrastajilta esiinnousseiden kehitysideoiden pohjalta. Hankkeessa kehitetään täysin uudenlainen melontasuunnistussovellus ja rakennetaan Kanta-Hämeeseen digitaalisia kiintorastiverkostoja ja maastopyöräreittejä. Kehitettävät kohteet ja reitit valitaan yhteistyössä yrittäjien ja käyttäjien kanssa niin, että rakennettavat 12 kiintorastiverkostoa ja 6 maastopyöräreittiä sijaitsevat kattavasti ympäri maakuntaa. Melontasuunnituskohteiden ja reittien saavutettavuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Lisäksi kohteista ja reiteistä tuotetaan korkeatasoista markkinointimateriaalia alueen eri toimijoiden hyödynnettäväksi sekä järjestetään erilaisia koulutus- ja infotilaisuuksia. Näin luodaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja monipuolistetaan liikunta- ja virkistyskäyttöä. Yhteistyötä tehdään yli maakuntarajojen sekä yrittäjien että muiden hankkeiden ja toimijoiden kanssa. Hankkeen toimenpiteistä ja tuloksista viestitään aktiivisesti ja monikanavaisesti.

YHTEYSTIEDOT

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU