Hyppää sisältöön
Home Tutkimus Hankkeet Tarinoista voimaa – verkkopalvelu vammaisen korkeakouluopiskelijan työelämään siirtymisen tukena

Tarinoista voimaa

Verkkopalvelu vammaisen korkeakouluopiskelijan työelämään siirtymisen tukena

Euroopan unionin lippu. Sininen pohja, jossa keltaisilla tähdillä muodostettu ympyrä. Lipun alla teksti Euroopan unioni, Euroopan sosiaalirahasto.

Verkkopalvelu vammaisen korkeakouluopiskelijan työelämään siirtymisen tukena

Vammaisten työllistymistä koskevalle tiedolle uusi, elämyksellinen ja voimaannuttava esitystapa verkossa. Vammaisten korkeakouluopiskelijoiden ohjauksessa käytettävän tiedon laaja-alaistaminen.

Hankkeessa etsittiin keinoja parantaa vammaisten korkeakouluopiskelijoiden mahdollisuuksia siirtyä työelämään siten, että lähtökohtana ovat yksilöiden omat intressit ja osaaminen. Vammaisten ihmisten työssäkäyntiin ja työllistymiseen liittyviin stereotyyppisiin ennakkoasenteisiin pyrittiin vaikuttamaan tuomalla esiin erilaisia työhön sijoittumisen vaihtoehtoja. Näkökulma haluttiin siirtää pois rajoitteista, ja niiden sijaan tuotiin esille samaistumiskohteita ja esikuvia. Hanke haluaa osoittaa, että vammaisia henkilöitä voi työskennellä ja työskentelee hyvin monenlaisissa tehtävissä; näkövammainen voi olla muutakin kuin hieroja.

Hankkeen tavoitteena on ollut

  • luoda vammaisten työllistymistä tukevan tiedon uusi esitystapa ja uudenlainen verkkopalvelu
  • nostaa esiin vammaisten korkeakouluopiskelijoiden työllistymiseen vaikuttavia avainkohtia
  • laaja-alaistaa vammaisten ohjausvalmennuksessa käytettävää tietoa
  • parantaa vammaisjärjestöjen työllistämispalvelujen toimintaa ja korkeakoulujen opinto-ohjausta
  • rakentaa vammaisjärjestöjen verkosto ja yhteistyön toimintamalli
  • tuoda vammainen esiin toimijana eikä kohteena
  • osallistaa alan toimijoita ja kohderyhmiä.

Tulokset

Hankkeessa on luotu uudenlainen vammaisten työllistymistä tukeva Esteettä töihin -verkkopalvelu, jonka tekoon on osallistettu vammaisjärjestöjä ja vammaisia. Verkkopalvelussa vammainen on tuotu esiin toimijana eikä kohteena. Hankkeessa on tehty uudentyyppistä yhteistyötä korkeakoulujen ja vammaisjärjestöjen välillä, mikä luo pohjaa innovatiiviselle yhteistyölle jatkossakin.

Verkkopalvelussa tarjotaan tietoa saavutettavasti korkeakouluopiskelijoille, työnantajille ja ohjauksen ammattilaisille.

Hankkeen aikana on toteutettu työpajoja, joissa on kehitetty verkkopalvelun sisältöä. Lisäksi verkkopalvelusta ja vammaisten korkeakouluopiskelijoiden ohjauksesta on kerrottu opettajille, erityisopettajille, opinto-ohjaajille ja muille opetusalan toimijoille. Verkkopalveluun koottu tieto tukee vammaisjärjestöjen työllistämispalvelujen toimintaa ja korkeakoulujen opinto-ohjausta.

Esteettä töihin -verkkopalvelun luomisen lisäksi hankkeessa on laadittu esiselvityksiin perustuvat raportit:

(PDF) vammaisten korkeakouluopiskelijoiden työelämätarpeista ja -haasteista 
(PDF) ohjausalan ammattilaisten tiedontarpeista vammaisten opiskelijoiden ohjauksessa. 

Hankkeen kohderyhmään kuuluvat vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien (korkeakoulu)opiskelijoiden lisäksi heidän vanhempansa, opinto-ohjaajat, alan vaihtoa suunnittelevat vammaiset ihmiset, työnantajat sekä vammaisjärjestöjen työllisyysneuvojat ja muut asiantuntijat.

Hanke toteutettiin 1.8.2016 – 28.2.2019, ja sen toteuttivat yhteistyössä Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+, Kynnys ry, Invalidiliitto ja Hämeen ammattikorkeakoulu.

Mukana kehittämistyössä olivat myös mm. Näkövammaisten liitto ry, Turun yliopisto ja Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö (Vamlas).

Hanketta rahoittivat Euroopan sosiaalirahasto ja Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö.

Yhteystiedot