Hyppää sisältöön
Home Tutkimus Hankkeet Tarkalla Ohjauksella Energiatehokkuutta

Tarkalla Ohjauksella Energiatehokkuutta

Hankkeen tavoitteena on energiatehokkuuden edistäminen omakotitalo-, maatila- ja kylämittakaavassa, sekä pitkällä aikavälillä vähähiilisyyden ja uusiutuvan energian ratkaisujen kehittäminen.

Sinisellä taustalla EU:n logo. Logon alla lukee Euroopan unoni, Euroopan aluekehitysrahasto.

Tarkalla ohjauksella energiatehokkuutta

Tarkalla Ohjauksella Energiatehokkuutta –hankkeen tavoitteena on energiatehokkuuden edistäminen omakotitalo-, maatila- ja kylämittakaavassa Pirkanmaan alueella. Hankkeen aikana kartoitetaan olemassa olevia energiantuotanto ja -varastointikeinoja, sekä selvitetään uusia mahdollisuuksia energiaresurssitehokkuuden lisäämiseen.

Hankkeessa rakennetaan pilottijärjestelmä, jolla testataan eri lämmön- ja sähköntuottotekniikoiden yhdistämistä energiatehokkaasti ja ekologisesti. Järjestelmän älykkään ohjausjärjestelmän tarkoituksena on tehdä päätös milloin mikäkin energialähde on kaikkein kannattavin ja hyödyntää oikeaa energiaa kustannustehokkaasti. Hankkeessa testataan myös lämmön varastointia faasimuutosvaraajiin, sekä tutkitaan käytännössä, kuinka pörssisähkön hinnan vaihteluihin pystytään reagoimaan ja miten säätietojen digitaalinen seuraaminen mahdollistaa lämmöntuoton ennakointia.

Hankkeessa on mukana myös pilottikohteita, joissa selvitetään mm. lämmön varastoinnin hyödyntämistä hukkalämmön talteenotossa ja kuormitushuippujen tasoittamisessa. Lisäksi hankkeessa ollaan mukana yhdessä Ekokumppanit Oy:n kanssa suunnittelemassa sähköistä laskentamallia, jota pystytään käyttämään esim. uusien asuinalueiden lämmöntuotantojärjestelmien valinnassa. Laskentamallin avulla on mahdollista vertailla eri lämmöntuottomenetelmien hintoja, ottaen huomioon aina tapauskohtaiset muuttujat.

Perustiedot

Hankkeen perustiedot

Hankkeen tavoitteena on energiatehokkuuden edistäminen omakotitalo-, maatila- ja kylämittakaavassa, sekä pitkällä aikavälillä vähähiilisyyden ja uusiutuvan energian ratkaisujen kehittäminen.

Kohdealueena on Pirkanmaan alue.

Pilotit

  • Hankkeessa rakennetaan pilottilaitteisto, jonka avulla testataan käytännössä miten tarkalla tietokonepohjaisella ohjauksella on mahdollista yhdistää eri energialähteitä mahdollisimman kustannustehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Pilottilaitteiston rakentamisessa tullaan ottamaan huomioon käytöstä poistettujen komponenttien hyödyntämismahdollisuus. Lisäksi tutkitaan lämmön varastoinnin eri mahdollisuuksia (esim. faasimuutosvaraajat).
  • Pilottikohde 1. maatila Kangasalla (AgriToukola Oy). Kartoitetaan lämpövarastoinnin hyödyntämistä hukkalämmön talteenotossa ja kuormitushuippujen tasoittamisessa, sekä jäähdytyksessä. Hankkeessa selvitetään tilan energiaomavaraisuutta ja lasketaan myös oman sähköntuotannon kannattavuutta.
  • Pilottikohde 2. (Lamminrahkan asuinalue, Kangasala) Asuinalueella on tarkoitus hyödyntää ns. aluelämpöverkkoa, jossa lämmönlähteenä hyödynnettäisiin erilaisia hybridijärjestelmiin perustuvaa lämmitysjärjestelmäkokonaisuutta. Ideoidaan ratkaisuja, jotka palvelisivat pientä kiinteistöaluetta tai muutamaa kiinteistöä. Yhteistyössä Ekokumppanit Oy:n kanssa (RETU-resurssitehokasta uusiutuvaa energiaa -hanke).

Energiatehokkuuden parantaminen case: Agritoukola

Viljankuivauksen lämmöntalteenoton kannattavuus AgriToukola Oy

FAASIMUUTOSVARAAJIEN KÄYTTÖ OSANA LAMMINRAHKAN ENERGIANTUOTANTOJÄRJESTELMÄÄ

Faasimuutosselvitys

Selvitys käytöstä poistettujen öljykattiloiden muuttamisesta käyttämään biopohjaisiakiinteitä polttoaineita

Toimenpiteet

  • Hankkeen tavoitteena on energiatehokkuuden edistäminen omakotitalo-, maatila- ja kylämittakaavassa, sekä pitkällä aikavälillä vähähiilisyyden ja uusiutuvan energian ratkaisujen kehittäminen.
  • Testataan käytännössä miten tarkalla tietokonepohjaisella ohjauksella on mahdollista yhdistää eri energialähteitä mahdollisimman kustannustehokkaasti ja ympäristöystävällisesti.
  • Rakennetaan pilottilaitteisto, jonka avulla päästään tekemään käytännön testausta. Pilottilaitteiston rakentamisessa tullaan ottamaan huomioon käytöstä poistettujen komponenttien hyödyntämismahdollisuus.
  • Tärkeänä tutkimus- ja testauskohteena on myös lämmön varastointi faasimuutosvaraajiin. Kyseinen tekniikka perustuu lämmönvaraamisessa faasin (olomuodon) muutokseen, jonka yhteydessä joko vapautuu tai sitoutuu energiaa.
  • Pilottikohde 1. maatila Kangasalla (AgriToukola Oy). Kartoitetaan lämpövarastoinnin hyödyntämistä hukkalämmön talteenotossa ja kuormitushuippujen tasoittamisessa, sekä jäähdytyksessä. Hankkeessa selvitetään tilan energiaomavaraisuutta ja lasketaan myös oman sähköntuotannon kannattavuutta.
  • Pilottikohde 2. (Lamminrahkan asuinalue, Kangasala) Asuinalueella on tarkoitus hyödyntää ns. aluelämpöverkkoa, jossa lämmönlähteenä hyödynnettäisiin erilaisia hybridijärjestelmiin perustuvaa lämmitysjärjestelmäkokonaisuutta. Ideoidaan ratkaisuja, jotka palvelisivat pientä kiinteistöaluetta tai muutamaa kiinteistöä. Yhteistyössä Ekokumppanit Oy:n kanssa (RETU-resurssitehokasta uusiutuvaa energiaa -hanke).
  • Hankkeen aikana järjestetään myös Pirkanmaan alueen yrityksille ja yhteisöille avoimia innovaatiotyöpajoja, joiden tavoitteena on kehittää uusia liikeideoita ja synnyttää uusia liiketoimintamahdollisuuksia aihealueen tiimoilta. Teemoina ideointipajoissa mm. uusiutuvien ja vaihtoehtoisten energiamuotojen tehokkaampi hyödyntäminen, hybridijärjestelmät, lämmönvarastointi jne.

Yhteystiedot

Pirkanmaa, Council of Tampere Region
 
 

.