Hyppää sisältöön

TEFORMI

Euroopan sosiaalirahaston logo

Perustiedot

TEFORMI – Tekniikan alojen ammatillisen koulutuksen reformi

 • Toteutusaika: 1.3.2018 – 28.2.2021
 • Toteuttaja:
  • Päätoteuttaja: Hämeen ammattikorkeakoulu
  • Osatoteuttaja: Ammattiopisto Tavastia sekä Kouvolan seudun ammattiopisto
 • Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto, Vipuvoimaa EU:lta
  • Osarahoittaja: Hämeen ELY-keskus

Tavoite

TEFORMI:n tavoitteena on muodostaa tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastaava ja ammatillisen koulutuksen reformia toteuttava kehittämiskumppanuus ammatillisen peruskoulutuksen, yritysten sekä ammattikorkeakoulun kesken seuraavilla tekniikan ja liikenteen aloilla, joista kukin muodostaa oman kehittämispilotin:

 • kone- ja tuotantotekniikka (Ammattiopisto Tavastia)
 • autoala (Ammattiopisto Tavastia)
 • sähkö- ja automaatiotekniikka (Kouvolan seudun ammattiopisto)
 • talotekniikka (Kouvolan seudun ammattiopisto)

Kunkin alakohtaisen pilotin moottorina toimii TEFORMI-tiimi, jossa on jäseninä projektipäällikkö, hankevastaava, alakohtaiset projektissa toimivat asiantuntijat, oma opettajankouluttaja, yritysten edustajat sekä muita asiantuntijoita.

Hankkeessa rakennetaan tekniikan aloille hybridin oppimisympäristön käytännön sovelluksia. Opettajat valmennetaan toisaalta alueellisten osaamistarpeiden ennakoijiksi toisaalta opiskelijoiden uravalmentajiksi. Potentiaalisten tulevaisuuden huippuosaajien ohjaamiseksi kehitetään uudenlaista ja innovatiivista työpajatoimintaa, jossa sovelletaan joustavasti erilaisia pedagogisia ratkaisuja. HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu tukee pedagogista kehittämistä nimeämällä kunkin TEFORMI-tiimin jäseneksi oma opettajankouluttajan. Hankkeessa etsitään hybridien oppimisympäristöjen kehittämiseen myös kansainvälisiä kumppaneita.

Tulokset

Hankkeen tuloksena syntyy:

 • Ammatillisen koulutuksen reformin toteutusmalli valituilla tekniikan aloilla
 • Hybridit oppimisympäristöt tekniikan aloille
 • Potentiaalisten tulevaisuuden huippuosaajien ohjausmalli
 • Itämeren alueen kumppaniverkosto

Lisäksi syntyy julkaisuja:

 • Selvitys sujuvien siirtymien ja työelämäyhteistyön nykytilasta
 • Alakohtaiset TEFORMI –mallit erityisesti alakohtaiseen alueelliseen ja valtakunnalliseen levitykseen
 • Loppuraportti, AV-formaatissa tuotettu, hankkeen keskeisistä tuloksista kertova laadullinen loppuraportti laajaan valtakunnalliseen levitykseen ja hyödynnettäväksi.

Kehittämispilotit

Hankkeessa on mukana neljä toteuttajaverkoston tarveharkintaan perustuen valittua tekniikan alaa, jotka kukin muodostavat oman kehittämispilotin; kone- ja tuotantotekniikka, autola, sähkö- ja automaatiotekniikka ja talotekniikka

Alakohtaisen kehittämispilotin moottorina toimii TEFORMI-tiimi, jossa on jäseninä projektipäällikkö, hankevastaava, alakohtaiset projektissa toimivat asiantuntijat, oma opettajankouluttaja, yritysten edustajat sekä tarvittaessa muita asiantuntijoita. Kukin alakohtainen pilotti on laatinut oman kehittämissuunnitelmansa. 
Kehittämissuunnitelmien yhtenä lähtökohtana oli hankkeessa tehtävä lähtötilanteen kartoitus ja suunnitelmissa huomioidaan kaikkien kolmen työpaketin tavoitteet.

Pilotin toimintaan osallistuvat kaikki kyseisen ammattiopiston, kyseisen alan opettajat ja opiskelijat.

TP3 Itämeren alueen yhteistyön kehittäminen

Verkostoitumisella vahvistetaan Itämeri-strategian mukaisesti alueen osaamista ja kilpailukykyä. Sekä Kanta-Hämeen että Kymenlaakson maakuntaohjelmissa kansainvälisyyden kehittäminen on yksi painopistealueista.

Työpaketissa 3 on etsitty Itämeren alueelta kumppaneita kehittämään yhdessä tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastaavia hybridejä oppimisympäristöjä. TEFORMI tukee näin Itämeri-strategiaa ja on aktiivinen sen toteuttamiseksi.

Hankkeessa on luotu kumppaniverkosto, joka on yhteisesti määritellyt Itämeri-strategiaa toteuttavat kehittämistarpeet ja valmisteli yhdessä hakemusluonnoksen kansainväliseksi jatkohankkeeksi. HAMK toimii työpaketin veturina. Kaikki Teformin toteuttajaorganisaatiot osallistuvat työpaketin toimintoihin. 

Kesällä 2020 kolmivuotisen NextSteps@TechVET Erasmus+-hankkeen hakemus hyväksyttiin. Tätä TEFORMI:n jatkohanketta lähtevät toteuttamaan HAMKin, KSAO:n ja Tavastian ohella organisaatiot Virosta (Tallinn Lasnamäe School of Mechanics), Latviasta (Vidzeme Technology and Design Vocational School) ja Hollannista (ROC Friese Poort). Hankkeessa keskitytään työelämäyhteistyön, työpaikkaohjaajakoulutuksen, sekä ammatillisen koulutuksen opetushenkilöstön uraohjausosaamisen kehittämiseen kaikissa hankkeeseen osallistuvissa oppilaitoksissa.

Tulokset ja mallit

TEFORMI-opas

TEFORMI-opas esittelee ammatillisen koulutuksen uudistamista tukevia toimintamalleja ja kertoo lyhyesti hankkeen toteutuksesta. Julkaisu on suunnattu erityisesti ammatillisille opettajille ja ohjaajille sekä työpaikkaohjaajille. Malleista saat ideoita, vinkkejä sekä valmiita käytänteitä ammatillisen koulutuksen työelämäyhteistyön syventämiseksi, digitaalisuuden hyödyntämiseksi opiskelijoiden ohjauksessa sekä kansainvälisen yhteistyön rakentamiseksi erityisesti tekniikan aloilla.

TEFORMI-guide is also available in English.

Hankkeen audiovisuaalinen loppuraportti

Loppuraporttivideo on julkaistu HAMK Unlimited -julkaisualustalla. Videolla esitellään Teformi-hankkeen tuloksia ja vaikutusta ammatillisen koulutuksen reformin edistäjänä. Tuloksia esitellään yritysten, teknologiateollisuuden, opiskelijoiden sekä hanketta toteuttaneiden koulutusorganisaatioiden edustajien äänellä.

Työelämän tulevaisuusfoorumi 28.1.2021

Hankkeen tulosten levitysseminaarina toimi 28.1.2021 järjestetty webinaari Työelämän tulevaisuusfoorumi. Tapahtumaan osallistui toisen asteen opettajia, ohjaajia ja opiskelijoita, korkeakoulujen ja muiden julkisten toimijoiden edustajia, sekä yritysten edustajia eri puolilta Suomea. Tapahtumassa pohdittiin työelämän ja ammatillisen koulutuksen tulevaisuutta erityisesti tekniikan alalla. TEFORMI-malleja jalkautettiin tapahtuman työpajoissa.

Tapahtuman videotallenne on katsottavissa HAMKin Youtube-kanavalla.

Hankkeessa toteutettujen hyvien käytänteiden mallikuvaukset

TEFORMI:ssa kehitettiin ja toteutettiin useita hyviä käytänteitä ja toimintamalleja. Näistä kahdeksan on mallinnettu ja julkaistu Arjen arkki -menetelmäpankissa:

In English

The vocational training reform came into force on 1 January 2018, and technology fields in particular have a need for new operating practices and models in order to meet the challenges presented by the reform. The goal of TEFORMI is to form development partnerships between vocational schools, businesses and polytechnics that implement the vocational training reform and respond to future skill requirements. These partnerships will focus on the following fields of technology, communication and transport, with a pilot project form for each one:

 • Mechanical and Manufacturing Engineering (Tavastia Vocational College)
 • Vehicle Technology (Tavastia Vocational College)
 • Electrical and Automation Technology (Kouvola Region Vocational College)
 • Building Maintenance Technology (Kouvola Region Vocational College)

The driver for each field specific pilot project will be the TEFORMI team, which is comprised of the project director,project manager, field-specific project experts, a project-specific teacher trainer, business representatives and, if needed, other specialists. 

The project will involve building hybrid learning environments for technology fields. The teachers will be trained to become both forecasters of regional skill requirements as well as career coaches for students. For tutoring the potential top achievers of the future, the project will develop new kinds of innovative workshop activities, which flexibly apply different kinds of pedagogical methods. HAMK Professional Teacher Education Unit will support pedagogical development by appointing a teacher trainer for each TEFORMI team. The project also responds to the Baltic Sea Strategy by seeking international partners for developing the hybrid learning environments.

The test project is divided into 3 project packages (PP), with each having its own specific goals:

PP1 Supporting reform of technological vocational training,

PP2 Smooth transitioning from training to employment or further training – top expert track,

PP3 Developing cooperation in Baltic Sea Region.

TEFORMI has the following newsworthy features: development of hybrid learning environments for technology, communication and transport fields; development of models for implementing vocational training reform; field-specific implementation of education agreement; specialist exchanges aimed at forecasting regional skill requirements; training events which feature both technological developments and new forms of teaching; new tutoring methods for the potential top achievers of the future (top achievers’ workshop). TEFORMI seeks to make technology fields more attractive to both male and female students

Project outcomes will be:

 • Implementation model for vocational training reform in chosen technology fields
 • Hybrid learning environments for technology fields
 • Tutoring model for the potential top expert of the future
 • Partnership network for Baltic Sea Region

In addition, the following reports will be published:

 • Report on smooth transitioning and the current state of cooperation with business and industry
 • Field-specific TEFORMI models
 • Final report

The project’s main implementer is Häme University of Applied Sciences, with parts of the project also being implemented by Tavastia Vocational College and Kouvola Region Vocational College. 

Yhteystiedot

Juha Hänninen

Jorma Lakso