Hyppää sisältöön
Home Tutkimus Hankkeet Teollisuuden huippuosaaja Chief Expert in Engineering CEE

Teollisuuden huippuosaaja Chief Expert in Engineering CEE

Hanke keskittyy täyttämään osaamisvajetta, joka liittyy uusimpien digitaalisten tekniikoiden (lisäävä valmistus ja 3D-tulostus sekä digitaalisen suunnitteluympäristön työkalut ja -menetelmät) hyödyntämiseen teollisuudessa.

Euroopan sosiaalirahaston logo
Vipuvoimaa on kirjoitettu vihreällä. EU.lta 2014-2020 mustalla

Perustiedot

Euroopan Sosiaalirahaston rahoittama Teollisuuden huippuosaaja (Chief Expert in Engineering CCE) -hanke tähtää teollisuuden insinööritaitojen ajanmukaistamiseen. Hanke keskittyy täyttämään osaamisvajetta, joka liittyy uusimpien digitaalisten tekniikoiden (lisäävä valmistus ja 3D-tulostus sekä digitaalisen suunnitteluympäristön työkalut ja -menetelmät) hyödyntämiseen teollisuudessa.

Tavoitteena on saattaa uuden teknologiaosaamisen mahdollisuudet erityisesti pk-yritysten henkilöstön ja tulevien työntekijöiden hyödynnettäväksi. Tässä tarkoituksessa hankkeessa rakennetaan ja pilotoidaan Teollisuuden huippuosaaja -koulutuskokonaisuutta, jota voivat jatkossa hyödyntää mm. oppilaitosten täydennyskoulutuskeskukset, TE-toimistot ja muut ammatillista täydennyskoulutusta tuottavat yksiköt.

  • Toteuttaja: päätoteuttaja HAMK yhdessä Laurea-ammattikorkeakoulun sekä Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston LUT:n kanssa
  • Toteutusaika: 1.4.2019 — 30.4.2021
  • Rahoittajat: Euroopan Sosiaalirahasto, Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020

Toteutus

Hankkeen toimenpiteet koostuvat neljästä työpaketista, jotka pitävät sisällään seuraavat tärkeimmät toimenpiteet:

Työpaketti 1: Kohderyhmän (alalla toimivat yritykset) tavoittaminen ja tarveanalyysi
Työpaketti 2: Verkkopohjaisen koulutustarjonnan tekeminen, oppimisympäristön rakentaminen ja koulutukseen hakeminen
Työpaketti 3: Koulutuksen pilotointi
Työpaketti 4: Pilotointikoulutuksen analyysi, kehittäminen ja koulutuksen tuotteistaminen

Koulutuskokonaisuudet vastaavat ammattikorkeakoulun 15 opintoviikon opintokokonaisuutta ja sen pääsisällöt ovat:

1. 3D-teknologioiden teoria ja käsitteet
2. 3D-teknologioiden sovellukset
3. Muotoilun ja 3D-tulostamisen uudet mahdollisuudet teknisten kappaleiden suunnittelussa
4. Harjoitukset
5. Oma kehittyminen 3D-teknologioita hyödyntäväksi asiantuntijaksi
6. Oman uuden osaamisen hyödyntäminen

Yhteystiedot