Teollisuuden huippuosaaja Chief Expert in Engineering CEE - Hämeen ammattikorkeakoulu
Teollisuuden huippuosaaja Chief Expert in Engineering CEE
Mies käyttää 3D skanneria
Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logo
Mies käyttää 3D-skanneria

Teollisuuden huippuosaaja Chief Expert in Engineering CEE

Euroopan Sosiaalirahaston rahoittama Teollisuuden huippuosaaja (Chief Expert in Engineering CCE) -hanke tähtää teollisuuden insinööritaitojen ajanmukaistamiseen. Hanke keskittyy täyttämään osaamisvajetta, joka liittyy uusimpien digitaalisten tekniikoiden (lisäävä valmistus ja 3D-tulostus sekä digitaalisen suunnitteluympäristön työkalut ja -menetelmät) hyödyntämiseen teollisuudessa.

Tavoitteena on saattaa uuden teknologiaosaamisen mahdollisuudet erityisesti pk-yritysten henkilöstön ja tulevien työntekijöiden hyödynnettäväksi. Tässä tarkoituksessa hankkeessa rakennetaan ja pilotoidaan Teollisuuden huippuosaaja -koulutuskokonaisuutta, jota voivat jatkossa hyödyntää mm. oppilaitosten täydennyskoulutuskeskukset, TE-toimistot ja muut ammatillista täydennyskoulutusta tuottavat yksiköt.

  • Toteuttaja: päätoteuttaja HAMK yhdessä Laurea-ammattikorkeakoulun sekä Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston LUT:n kanssa
  • Toteutusaika: 1.4.2019 — 30.4.2021
  • Rahoittajat: Euroopan Sosiaalirahasto, Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020

Hankkeen toimenpiteet koostuvat neljästä työpaketista, jotka pitävät sisällään seuraavat tärkeimmät toimenpiteet:

Työpaketti 1: Kohderyhmän (alalla toimivat yritykset) tavoittaminen ja tarveanalyysi
Työpaketti 2: Verkkopohjaisen koulutustarjonnan tekeminen, oppimisympäristön rakentaminen ja koulutukseen hakeminen
Työpaketti 3: Koulutuksen pilotointi
Työpaketti 4: Pilotointikoulutuksen analyysi, kehittäminen ja koulutuksen tuotteistaminen

 

Koulutuskokonaisuudet vastaavat ammattikorkeakoulun 15 opintoviikon opintokokonaisuutta ja sen pääsisällöt ovat:

1. 3D-teknologioiden teoria ja käsitteet
2. 3D-teknologioiden sovellukset
3. Muotoilun ja 3D-tulostamisen uudet mahdollisuudet teknisten kappaleiden suunnittelussa
4. Harjoitukset
5. Oma kehittyminen 3D-teknologioita hyödyntäväksi asiantuntijaksi
6. Oman uuden osaamisen hyödyntäminen

YHTEYSTIEDOT