Terveellinen digitalo - Hämeen ammattikorkeakoulu
Terveellinen digitalo
Rakennusalan opiskelijat
Euroopan aluekehitysrahasto -logo
Rakennusalan opiskelijat

Terveellinen digitalo

YHTEYSTIEDOT

Terveellinen digitalo

Kokonaisvaltainen rakennusten elinkaaritalous tuo uusia haasteista rakennusten toiminnan ymmärtämiseen, ohjaamisen ja elinkaarihallinnan toimenpiteiden suorittamiseksi. Digitaalisten sensorien ja datan keräämismahdollisuudet ovat luoneet mahdollisuuksia myös uusien digitaalisten palveluiden kehittämiseksi rakennusalalle. Uudet energiatehokkuusmääräykset ja rakennusmääräykset ja sisäilmaongelmat asettavat uusia haasteita rakennusten toiminnan (ilmanvaihto, lämmitys, kunnossapito jne.) kehittämiselle ja hallinnalle.